دکتر رضا خجسته مهر

دکتر رضا خجسته مهر

دکتر رضا خجسته مهر

Dr. Reza Khojasteh Mehr

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا دختران عملگرایانه تر از پسران هستند؟ مقایسه سبک های عشق ورزی در میان دانشجویان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 3، شماره: 12
2 اثر بخشی آموزش اسناد بر افزایش گذشت و بهبود اسناد علی و اسناد مسئولیت زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 1
3 اثر مستقیم و غیرمستقیم دیدگاه فهمی بر کیفیت زناشویی: آزمودن یک مدل میانجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 8، شماره: 32
4 اثربخشی «برنامه شروع جدید» بر خودکارآمدی والدگری زنان مطلقه و سازگاری اجتماعی فرزندان طلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 13، شماره: 1
5 اثربخشی آموزش تقویت مقابله زوجی بر مقابله زوجی، سبک های حل تعارض، گفتگوی غیر موثر و امنیت صمیمانه در زوج ها (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 7، شماره: 25
6 اثربخشی آموزش کسب امید با تاکید بر آموزه های قرآنی بر سلامت معنوی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 38
7 اثربخشی آموزش کسب امید با تاکید بر آموزه های قرآنی بر سلامت معنوی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 38
8 اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر استرس فرزندپروری و انعطاف پذیری روان شناختی مادران کودکان دارای اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 28
9 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر تمایز یافتگی- خود در زوج های شهرستان مسجدسلیمان (یک مطالعه تک موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 13، شماره: 51
10 اثربخشی برنامه غنی سازی زناشویی در بهبود فضیلت های زناشویی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 9، شماره: 1
11 اثربخشی درمان بافت نگر انصاف محور بر صمیمیت عاطفی و کیفیت زناشویی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 3
12 اثربخشی درمان بین سیستمی پیمان شکنی بر اعتماد زناشویی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 10، شماره: 38
13 اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و دارودرمانی در درمان مردان مبتلا به انزال زودرس مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 4
14 اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علایم افسردگی و کیفیت زندگی دانشجویان (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 1، شماره: 2
15 اثربخشی درمان های شناختی رفتاری خانواده- محور و راه حل- محور بر افکار خودکشی گرایانه، علائم افسردگی، پیوستگی و انطباق پذیری خانوادگی اقدام کنندگان به خودکشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 4، شماره: 2
16 The Study of the Lived Experience of Tolerance for Differences in Satisfied Marriages: A Phenomenological Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 16، شماره: 1
17 بررسی اثربخشی آموزش گذشت بر سازگاری زنان مطلقه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 1
18 بررسی اثربخشی درمان گروهی فعال سازی رفتاری بر کاهش علایم افسردگی، اجتناب شناختی-رفتاری دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 5، شماره: 4
19 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در افزایش کیفیت و سازگاری زناشویی زوج های شهرستان دزفول (دریافت مقاله) نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 3
20 بررسی پیش آیندهای رشد و تکامل پس آسیبی (شکست رابطه ی عاشقانه) در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 15، شماره: 58
21 بررسی تبرج در بین زنان متاهل شهر اهواز: یک پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 4، شماره: 3
22 بررسی تجربه انتخاب همسر در فرزندان طلاق: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 22، شماره: 87
23 بررسی رابطه ایدئولوژی های جنسیتی، نقش های زناشویی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 1، شماره: 1
24 بررسی کارآیی درمان های مبتنی بر پذیرش و تعهد انطباق یافته زوجی، زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر برکاهش علائم نگرانی و ناسازگاری زناشویی، ز ن های دارای آشفتگی زناشویی و اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 1
25 بررسی مدل رابطه تعارض نقش جنسیتی مرد بر افسردگی، عزت نفس و رضایت زناشویی زن با میانجی گری انتقاد شوهر (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 7، شماره: 25
26 بررسی نقش ادراک انصاف بر کیفیت زناشویی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 8، شماره: 1
27 بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 6، شماره: 1
28 بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 4، شماره: 16
29 پیش بینی رضایت زناشویی مردان و زنان بر اساس متغیرهای انگیزه های استقبالی، انگیزه های اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و سلامت جنسی دوره: 1، شماره: 1
30 پیش بینی موفقیت و شکست رابطه زناشویی براساس مهارت های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 2، شماره: 6
31 پیش بینی های رضایت زناشویی در پرستاران زن متاهل (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 26، شماره: 82
32 پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس انگیزه‌های استقبالی و اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه در بافت فرهنگی اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 3، شماره: 2
33 تاثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی زوجین (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 17، شماره: 1
34 تاثیر برنامه موفقیت تحصیلی بر عملکرد و خود پنداره تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه، یادگیری شیوه موفقیت در مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 1
35 تاثیر درمان شناختی ­رفتاری گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش خوش نودی زناشویی در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 8، شماره: 2
36 تبیین فرایند شکل گیری طلاق: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 27، شماره: 1
37 تجربه زیسته فداکاری در ازدواج های پایدار )یک مطالعه پدیدارشناسی توصیفی روان شناسانه( (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 65
38 تدوین الگوی سازش یافتگی زنان پس از رخداد طلاق: یک پژوهش زمینه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 9، شماره: 2
39 تدوین برنامه مداخله روان-آموزشی مختص مادر آزاری و آزمون تاثیر آن بر مادرآزاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 13، شماره: 2
40 تدوین مدل بومی کیفیت زناشویی: پژوهشی کیفی بر اساس نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 1
41 ساخت و اعتبار یابی مقیاس مهارتهای ارتباطی زنان و مردان متاهل شهر تهران (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 1، شماره: 1
42 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مقدماتی رجحان های شوهر گزینی در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 4، شماره: 1
43 ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 9، شماره: 17
44 شناسایی عوامل موثر در ازدواج های پایدار رضایتمند در زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 6، شماره: 2
45 شناسایی مولفه های صمیمیت زناشویی در ازدواج های پایدار: براساس نظریه دادهبنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 65
46 فراتحلیل رابطه انگیزه های استقبالی و اجتنابی فداکاری با کیفیت زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 9، شماره: 1
47 مقایسه اثربخشی زوج درمانی روایتی و زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر تاکتیک های حل تعارض زنان قربانی خشونت همسر (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 6، شماره: 23
48 مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و غیرشاغل: یک مطالعه فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 18، شماره: 1
49 مقایسه و رتبه بندی ترجیحات همسرگزینی در بین گروهی از دانشجویان دختر و پسر و دانشجویان کرد، عرب و بختیاری دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 9، شماره: 1
50 مقایسه ی نگرش به ازدواج و طلاق و دلبستگی به همسالان در دانش آموزان پسر دبیرستانی خانواده های عادی و طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 3
51 نقش واسطه ای تحقق انتظارات زناشویی در تاثیر رضایت زناشوئی بر انتظارات زناشویی بالا، خوش بینی و خودکارآمدی ارتباطی در کارکنان دانشگاه (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 5، شماره: 4
52 نقش واسطه ای مقابله ی زوجی در رابطه ی بین استانداردهای زناشویی و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 3، شماره: 10
53 نگرش دانشجویان متاهل به ازدواج: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمادگی به ازدواج و دلبستگی به خدا به عنوان پیشبینهای نگرش ازدواجدر بین دانشجویان متأهل زن و مرد دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
2 ارائه یک مدل مقدماتی از فرآیند شکل گیری نگرش به ازدواج: یک مطالعه کیفی بومی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
3 بر سازگاری زناشویی و بهبود کیفیت زندگی زوج ها SMC اثربخشی مشاوره انگیزشی نظام مند (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
4 بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم اخلاق رابطه ای بر افسردگی با میانجیگری رضایت زناشویی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
5 بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم اخلاق رابطهای بر اختلال عملکرد جنسی با میانجیگری رضایت زناشویی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
6 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT بر تاب آوری مادران داغدیده (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما
7 بررسی تاثیرنقش واسطهای دلبستگی به خدا در رابطهی بین دلبستگی به همسربا همدلی نسبت به همسر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
8 بررسی رابطه تعدیلگر تعارض نقش و حمایت اجتماعی با رضایت زناشویی در زنانمتاهل و شاغل در ادارات دولتی شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
9 بررسی رابطه ساده تعارض نقش با رضایت زناشویی در زنان متاهل و شاغل در اداراتدولتی شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
10 بررسی رابطه ساده حمایت اجتماعی با رضایت زناشویی در زنان متاهل و شاغل درادارات دولتی شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 بررسی رابطه ساده و تعدیلگر تعارض نقش و حمایت اجتماعی با رضایت زناشویی درزنان متاهل و شاغل در ادارات دولتی شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
12 بررسی رابطه ی تعهد، ادراک انصاف و رضایت زناشویی بافداکاری در زنان متاهل شهرستان اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
13 بررسی نقش دلبستگی به خدا در رابطهی بین دلبستگی به همسر با همدلی نسبت به همسر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
14 پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس فضیلت زناشویی فداکاری و تعهد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج
15 پیش بینی رضایت زناشویی زنان شاغل بر اساس حمایت اجتماعی و ادراک انصاف (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج
16 پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس سبکدلبستگی ایمن و مولفههای هوش هیجانی در دانشجویان متاهل زن و مرد دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
17 تاثیر درمان گروهی فعالسازی رفتاری بر کاهش علایم افسردگی و اجتناب شناختی- رفتاری دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
18 تجربه زیسته گذشت در همسران آسیب دیده: یک مطالعه پدیدارشناسی توصیفی روانشناسانه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما
19 رابطه سبک زناشویی دینی و صمیمیت در زوجین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
20 ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
21 شناسایی دلایل طلاق زنان در گروه های قومی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
22 شناسایی دلایل طلاق مردان در گروه های قومی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
23 مقایسه ویژگیهای روانی، اجتماعی والدین خویشاوند و غیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهری و روستایی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
24 مولفه های اخلاق رابطه به عنوان پیش بین وضعیت زناشویی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج
25 نقش واسطهای ادراک رفتارهای فداکارانه همسر در رابطه بین سبکهای دلبستگی و کیفیت زناشویی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
26 نگرش به ازدواج: یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه