دکتر محمدرضا پاشایی

دکتر محمدرضا پاشایی

دکتر محمدرضا پاشایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی مقوله ویرایش در کتب ادبیات فارسی دوره متوسطه (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 9
2 بازتاب جنسیت مردان در دیوان شاعران زن، بر اساس دیوان پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 14، شماره: 3
3 بررسی تطبیقی متن مصباح‌الهدایة کاشانی با نهج‌البلاغه برپایة نظریة بینامتنیت ژنت (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 10، شماره: 4
4 بررسی طرح واره تصویری سوره یوسف (ع) بر مبنای نظریه زبان شناسی شناختی جانسون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 9، شماره: 2
5 بینش امیدوارانه در شعر فارسی، ضرورت آموزش و مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی دوره: 5، شماره: 15
6 پیوند «ولایت»، «انوثت» و «انسان کامل» در داستان شیخ صنعان و عرفان ابن عربی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 70
7 تحلیل روایی نمایشنامه ایرانیان اثر آیسخیلوس بر مبنای دیدگاه ساختاری رولان بارت (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 33
8 زندگینامه اثیرالدین اومانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 5، شماره: 2
9 شناسایی عوامل موثر بر پیادهسازی و استقرار مدیریت دانش در آموزشوپرورش شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 25
10 شناسایی میزان توجه به مولفه های ادبیات پایداری در برنامه درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 17، شماره: 64
11 صورخیال در اندیشه های شعری محتشم کاشانی (دریافت مقاله) فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی دوره: 4، شماره: 13
12 ضرورت تصحیح مجدد دیوان نظام الدین استرآبادی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 12، شماره: 1
13 کهن الگوی «خورشید» در شعر نظام الدین استرآبادی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 9، شماره: 4
14 معرفی مشخصات و ویژگی های نسخه خطی «اخلاق الاتقیاء و صفات الاصفیاء» نگاشته خضر منشی (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 25، شماره: 51
15 مقایسه تحلیلی– تطبیقی مجموعۀ داستانی «کان‌ماکان» میخائیل نعیمه و «یکی بودیکی نبود» جمال‌زاده (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آداب، رسوم و فرهنگ ایرانی در داستانهای محمود دولت آبادی (دریافت مقاله) همایش ادبیات فارسی معاصر
2 اثیرالدین اومانی حلقه بازمانده ای از هویت زبانی، فرهنگی و تاریخی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 ایمان گرایی و نیایش در اسکندرنامه ی نظامی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی
4 جلوه های ادبیات مقاومت در شعر امروز (دریافت مقاله) همایش ادبیات فارسی معاصر
5 گمنامی بنام در ادبیات آیینی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
6 وام واژه های زبانی – فرهنگی زبان فارسی در زبان عربی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات