دکتر حمیدرضا صارمی

دکتر حمیدرضا صارمی دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمیدرضا صارمی

Dr. Hamidreza Saremi

دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of Effective Key Factors in Adaptability of a Building in the Future with Emphasis on Flexibility in Historical Buildings (Case Study: Bu-Ali of Hamadan) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 1
2 Assessing the Impact of Internet of Things (IoT) on Urban Multi-Modal Mobility for Optimal Routing: A Meta-Review (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 1
3 ارائه الگویی برای مکان یابی ساختمان های بلند مرتبه با تاکید بر پایداری محیط زیستبه روش FTOPSIS نمونه موردی: محدوده ۳ شهرداری قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 29
4 ارتقای کیفیت محله های مسکونی با رویکرد طب سوزنی شهری(مطالعه موردی: محله‌ی تجریش) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 31
5 ارزیابی بهره گیری از مولفه های شهر هوشمند بر ارتقاء کیفیت محیط محلات شهری( مطالعه موردی: فولاد شهر) (دریافت مقاله) مجله علمی شهرسازی ایران دوره: 5، شماره: 9
6 ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی با رویکرد توسعه پایدار شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (نمونه مطالعاتی: شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 2، شماره: 8
7 ارزیابی عوامل محیطی و کالبدی موثر بر ادراک بیماران کرونایی در بخش های بستری بیمارستان های خصوصی شهرستان کرج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 42
8 ارزیابی و تحلیل نقش حکمرانی (مدیریت شهری) در توسعه و مدیریت مکان های عمومی شهر (نمونه موردی: محله علوی شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی تجارب زندگی مردم در فضاهای شهری در زمان شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹؛ مورد پژوهی: شهر رشت (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 27، شماره: 2
10 بررسی تطبیقی حس دلبستگی مکان در نمادهای شهری دوره اصفهانی و مدرن؛ نمونه موردی میدان آزادی و میدان نقش جهان (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 3، شماره: 9
11 بررسی قابلیت پیاده مداری در افزایش حضورپذیری شهروندان با استفاده از رویکرد چیدمان فضا در محلات شهری مطالعه موردی: محله استاد سرا (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 15، شماره: 4
12 بررسی نقش جدایی گزینی در شکل گیری محله ها با تاکید بر اندیشه های اسلامی، ایرانی و غربی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 4
13 بررسی و تحلیل اثرات اقلیمی بر مسکن شهری با تاکید بر بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 3، شماره: 8
14 بررسى شاخص هاى مسکن ایران و جهان (مطالعه موردى : ایران ، انگلیس و فرانسه) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 6، شماره: 10
15 تبلور خطوط فکری نظام های حکومتی در عرصه برنامه ریزی شهری «با مطالعه تحلیلی در نظام های سوسیال و لیبرال» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 1، شماره: 2
16 تبیین اصول و معیارهای طراحی فضای شهری با رویکرد ارتقاء پیاده مداری مورد پژوهی: شهر سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 8، شماره: 27
17 تبیین مولفه های سرزندگی و دلبستگی در طراحی فضاهای مسکونی سنتی (بافت سنتی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 38
18 تبیین و بازتولیدقدرتهایموثر بر افزایش کیفیت حضورپذیری بانوان با رویکرد ایرانی-اسلامی (نمونه موردی: فضای شهری پیرامونبقاع متبرکه) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 1
19 تحلیل ارتباط تحولات قیمت مسکن و متغیرهای جمعیتی (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 4، شماره: 6
20 تحلیل تطبیقی مفهوم سنت و مدرنیته از دیدگاه دکتر سید حسین نصر؛ نگاهی سنت گرا بر مفهوم شهر اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 11، شماره: 42
21 تحلیل فضایی قیمت مسکن با استفاده از تکنیک رگرسیون موزون جغرافیایی مورد مطالعه: منطقه دو شهرداری تهران (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 3، شماره: 2
22 تحلیل نقش مسایل اجتماعی در ناامنی شهرها از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 4، شماره: 6
23 چگونگی پیاده سازی TOD در شعاع عملکردی ایستگاه های مترو، نمونه مطالعاتی: ایستگاه مترو منیریه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 8، شماره: 25
24 خوانش سنت گرایان دینی از شهر با تاکید بر تفکرات سید حسین نصر (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 3، شماره: 12
25 درآمدی بر روانشناسی محیط و کارکرد آن در معماری و طراحی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 4
26 رقابت پذیری شهرهای جدید (نمونه مطالعاتی: شهر جدید پرند) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 14، شماره: 52
27 سطح بندی خیابان ها در فضای شهری با رویکرد ارتقاء پیاده مداری ، مورد پژوهی: شهر سنندج (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 12، شماره: 47
28 سنجش آسیب پذیری فضاهای شهری در برابر مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب آوری کالبدی مطالعه ی موردی: محله زرگنده تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 2
29 سنجش پاسخدهی ایستگاه های زیرزمینی شبکه مترو تهران به عنوان فضاهای شهری زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 1
30 سنجش تاثیر مولفه های تکنولوژی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی برای ساخت سکونتگاه های نوین شهری پایدار در شهر دورود (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 49
31 سنجش کیفیت زندگی مبتنی برشاخص های زیست محیطی (مطالعه موردی محله کوی سیاحی اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 11، شماره: 39
32 سنجش و ارزیابی سطوح برخورداری مناطق شهری کلانشهر *TOPSIS تهران با استفاده از تکنیک (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 18
33 سیر تحولات شکلی معماری بازارهای ایرانی از دوره ی قاجار تاکنون (از بازار سنتی دیروز تا مراکز تجاری امروز، نمونه موردی: بازارهای تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 4
34 عوامل موثر در مکان یابی ساختمان های بلندمرتبه با تاکید بر پایداری محیط زیست (مطالعه موردی: شهر قزوین) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 4
35 کنترل هوشمند ترافیک بر مبنای مدل ترکیبی منطق فازی و یادگیری تقویتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 1
36 مسکن دوستدار کودک با بهره‌گیری از طبیعت (نمونه‌موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 4، شماره: 8
37 مسکن دوستدار کودک با تاکید بر توسعه پایدار نمونه موردی منطقه یک شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 1
38 مطالعه تطبیقی مکتب شهرسازی اصفهان در دوران صفویه با دوران هم عصر آن رنسانس در اروپا (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 20
39 معاصرسازی محلات قدیمی محدوده مرکزی شهرها با رویکرد توسعه محلات سنتی (TND)(مطالعه موردی: محله گلپا، همدان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 7، شماره: 2
40 مقایسه تطبیقی کالبد خانه ها معاصر تبریز با رویکرد فرهنگگرا (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
41 مولفه های کیفیت مکان در شهر ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 11، شماره: 43
42 واکاوی اثرات گردشگری بر حس مکان درجوامع مقصد با رویکرد مبتنی برنظریه زمینه ای، بررسی موردی: لواسان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 9، شماره: 32
43 واکاوی تعارض ذی‌نفعان در نواحی تاریخی شهری مورد پژوهی طرح حریم حفاظتی محلۀ سنگلج تهران (علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 9، شماره: 17
44 هویت کالبدی فضاهای داخلی خانه های سنتی و به کارگیری آن در خانه های تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 14، شماره: 52
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرابسک یا نقوش اسلیمی در معماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
2 آشنایی با عوامل جاودانگی معماری گذشته ایران جهت دستیابی به هویت ملی برای معماری آینده ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
3 ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء سطح کیفی فضاهای شهری با تکیه بر عوامل صوتی نمونه موردی پارک فدک بروجرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
4 ارتباط شادی و سرزندگی با ایجاد مکان های تفریحی و سرگرمی ( نمونه موردی بانوان ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
5 ارتقا سطح کیفی و ایمنی در طراحی فضا های ورزشی کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای معماری و شهرسازی پیش رو
6 ارتقای کیفیت محیطهای شهری با رویکرد برنامهریزی محله با شاخصهای کالبدی فضایی (مطالعه موردی علوی خرمآباد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
7 ارزیابی اثرات اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی پیاده راه سازی 17 شهریور(قبل و بعد از اجرای پروژه) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
8 ارزیابی اثرات اجتماعی بلندمرتبه بر محلات شهری (محلههای کیانپارس و کیانشهر کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
9 ارزیابی پایداری فرهنگی و محیطی، در مکان یابی شهرهای جدید در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
10 ارزیابی تاثیر کیفیت فضاهای عمومی بر میزان حضور پذیری اجتماعی بانوان در فضاهای شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
11 ارزیابی زیبایی و هویت مکان در محیط های شهری ( نمونه موردی، میدان توپخانه ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
12 ارزیابی سیر تحولات قوانین مربوط به آثار تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
13 ارزیابی کیفی نقش فضاهای سبز شهری و بهینه سازی استفاده از آن در پارک ها( مطالعه موردی : پارک دولت اهواز ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
14 ارزیابی میزان تحقق پذیری قانون مدیریت سوخت و توسعه حمل و نقل عمومی در شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
15 ارزیابی و تحلیل فضایی محلات شهری در برخورداری از فضاهای عمومی مطالعه موردی: محلات شهر اسلام آبادغرب (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
16 الگوی مسکن با رویکرد اقلیمی با استفاده از مصالح بوم آورد در سکونتگاه های روستایی (نمونه موردی: روستای ورکانه استان همدان) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
17 اندرکنش پیوستگی سطوح معابر روستایی معماری و شهرسازی ایران (مورد مطالعه :معاری روستایی ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
18 Comparative Housing cold mountain climate is hot and dry, with an emphasis on architectural strategies consistent with climate (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
19 Comparison Between New And Traditional Houses With Emphasize On Sustainable Architecture Features - a Case Study In Doroud (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
20 Housing model by climate approach through using native materials in rural settlements(Case study: Varkaneh Village in Hamedan Province) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
21 Sustainable patterns comparative study of vernacular architecture in the old town of Balad Shapur Dehdashti housing (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
22 باز شناسی معنا یافته تجلی نور در معماری مسجد شیخ لطف الله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
23 بازآفرینی نقش حیاط انسان ساز در معماری ایرانی در دوره معاصر (نمونه موردی خانه فیض مهدوی کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
24 بازتاب الگوها و مولفه های معماری پیش از اسلام در الگوهای معماری اسلامی (نمونه موردی: مساجد ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
25 بازتوسعه اراضی قهوهای، رویکردی به سوی مدیریت زمین پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
26 باززندهسازی بافت فرسوده شهری (نمونه موردی:محله سرباغ کلان شهر شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
27 بازشناسی فرهنگ اسلامی در جست و جوی تداوم مسکن معاصر ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
28 بازشناسی هنر کاشی کاری در معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
29 بررسی آیین های خاص و آداب و رسوم فولکلوریک حرم مطهر رضوی و تاثیر آن بر کالبد معماری صحن عتیق، دوره صفوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
30 بررسی ارتباط خلاقیت و طراحی معماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
31 بررسی الگوهای پایداری در معماری خانههای سنتی بروجرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
32 بررسی امنیت محیطی در پارکهای شهری برای استفاده زنان نمونه موردی پارک کیو خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
33 بررسی اولویت های حقوق شهروندی معلولین نسبت به فضاهای شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
34 بررسی اولویت های حقوق شهروندی معلولین نسبت به فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
35 بررسی بومی سازی تکنولوژی در معماری خانه های ایرانی،اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
36 بررسی تاثیر بادگیرهای سیستان درساخت آس بادهای دوره اسلامی دراین منطقه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
37 بررسی تاثیر زیبایی شناسی بکارگیری تزئینات کاشی کاری مسجد امام خمینی(ره)(سلطانی) بروجرد در دوره قاجار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
38 بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری نمونه های موردی: میدان های شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
39 بررسی تاثیر عامل مذهب بر جهتگیری خانه های بافت سنتی - رون رو به حضرت در شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
40 بررسی تاثیر عناصر محیطی بر طراحی معماری فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
41 بررسی تاثیر نحوه چیدمان فضایی در ذخیره انرژی گرمایی در معماری خانههای سنتی تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
42 بررسی تاثیرفضاهای سبزشهری درایجادحس امنیت و آسایش برای زنان و کودکان درشهرها (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
43 بررسی تأثیر طراحی در تعدیل آسایش حرارتی با استفاده از شاخص های رقومی زیست اقلیمی (تحقیق میدانی خانه لاری هادر شهریزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
44 بررسی تأثیر فضاهای بازی در ارتقاء خلاقیت کودکان 3تا 6 سال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
45 بررسی تأثیرات عوامل محیطی بر یادگیری کودکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
46 بررسی تجارب موجود در زمینه ارتقای منظر شهری از طریق ایجاد مسیرهای پیاده در بافت های تاریخی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
47 بررسی تحلیلی اثرات تغییر کاربری مسکونی به تجاری طی سالهای1385تا1395 مورد مطالعه: محله منطقه 19 تهران شکوفه (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
48 بررسی تحلیلی تغییر کاربری مسکونی به تجاری طی سالهای 1385تا 1395 (مورد مطالعه: شهرک شکوفه منطقه 19 تهران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
49 بررسی تحولات برگشت تمرکز در نظام شهری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
50 بررسی تطبیقی آسایش حرارتی در ساختمانها مدرن و سنتی مسکونی در اقلیم سرد، مطالعه موردی شهرستان بروجرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
51 بررسی تطبیقی اصول خوانایی درطراحی شهری بافت فرسوده نمونه موردی: شهرهمدان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
52 بررسی تطبیقی حریم در خانه های سنتی و معاصر ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
53 بررسی تطبیقی حریم در خانههای سنتی و معاصر یزد مطالعه موردی: خانه رسولیان و خانه دکتر محمد حسین آیت الهی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
54 بررسی تطبیقی حریم در خانههای سنتی و معاصر یزدمطالعه موردی: خانه رسولیان و خانه دکتر محمد حسین آیت الهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری مسکونی
55 بررسی تطبیقی سیر تحول ساختار، عملکرد، معنا و تزئینات مدارس در شهر مشهد - دوره تیموری و صفوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
56 بررسی تطبیقی نقش رفتارهای اجتماعی در پنجره های خانه سنتی و مدرن نمونه موردی:شهر ساری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
57 بررسی تطبیقی نقش و جایگاه ایوان در بناهای معماری اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
58 بررسی تغییرات ساختاری آشپزخانه ای ازدوره ی قاجاریه تادوره معاصر درخانه های تاریخی بروجرد (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
59 بررسی تغییرات کاربری زمین و تاثیر رشد جمعیت برآن (مطالعه موردی: منطقه کلان شهری تبریز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
60 بررسی تفاوت جایگاه نور در خانه های سنتی ایران و خانه های معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
61 بررسی جایگاه حقوق کودک در معماری و فضای شهری با الهام از معماری اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
62 بررسی جایگاه حقوقی تراکم درساخت و ساز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
63 بررسی جایگاه میدان های شهری در تعلق مکانی ساکنین و هویت بخشی به شهرها نمونه موردی، میدان گپ خرم آباد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
64 بررسی حس خلوت در خانه های ایرانی وتاثیر آن براستحکام بنیان خانواده معاصر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
65 بررسی رابطه بین اسلام و اثرات فرهنگی آن بر توریسم ایران نمونه موردی روستای برقان قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
66 بررسی راهکارهای توسعه ی گردشگری پایدار در روستاهای باستانی لرستان (نمونه موردی روستای بابا بزرگ امام زاده ابراهیم نورآباد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
67 بررسی رضایتمندی شهروندان نسبت به صداها در فضاهای شهری نمونه موردی پارک فدک شهر بروجرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
68 بررسی روند تاثیرگذاری مدرنیزم بر معماری معاصر ایران، مورد مطالعاتی : دبیرستان کالج البرز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
69 بررسی سبک کاشیکاری مساجد و تکیه های کرمانشاه با الهام از معماری اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
70 بررسی سیر تحول هنر کاشی کاری در ایران با تأکید بر دوره صفوی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
71 بررسی شاخص ها و عوامل تاثیرگذار معماری سبز در فضاهای مسکونی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
72 بررسی شاخص ها و معیارهای شهر هوشمند در توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
73 بررسی ضریب دید به آسمان تحت عنوان هندسه شهری و یک متغیر در آسایش محیطی (تحلیل موردی خانه های سنتی شهریزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
74 بررسی عوامل تاثیرگذار در زیبایی خانه های سنتی تبریز نمونه موردی (خانه امیرنظام گروسی تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
75 بررسی عوامل فرسودگی در فضای شهری و نقش آن در حقوق شهروندی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
76 بررسی عوامل محیطی و فرهنگی در شهرسازی و احساس امنیت در فضاهای شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
77 بررسی کیفیت مناظر شهری با تاکید بر اتقای کیفیت مبلمان شهری (نمونه موردی، محله، نارمک تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
78 بررسی مبلمان شهری وتجهیزات درون پارک بعدازرضایت شهروندان (نمونه موردی:پارک آل اسحق شهر بدره) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
79 بررسی معناگرایانه نوردرمعماری اسلامی_ایرانی نمونه موردی: مسجدشیخ لطف ا... (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
80 بررسی میزان صدا ناشی از عبور قطار در مناطق مسکونی اطراف را ه آهن ( نمونه موردی: محله کوی رسالت شهر اندیمشک) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
81 بررسی نفوذ پذیی ویژگی های احساسی حاصل از برهمکنش عناصر منظرپرداز بر آسایش محیطی (نمونه موردی: فضاهای نیمه باز مسکونی سنتی شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
82 بررسی نفوذپذیری طراحی در تعدیل آسایش حرارتی با استفاده از شاخص های رقومی زیست اقلیمی (تحقیق میدانی خانه عرب زاده در شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
83 بررسی نقش آرمان شهر از دیدگاه حکمت هنر اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
84 بررسی نقش انرژی های نو در اقتصاد سبز با تاکید بر ساختمان های سبز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
85 بررسی نقش روانشناسی گشتالت برفرمالیسم معماری و طراحی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
86 بررسی نقش صدا در زیباسازی فضاهای شهری نمونه موردی پارک فدک شهر بروجرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
87 بررسی نقش طبیعت بر آموزش خلاقیت در معماری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
88 بررسی و نقد اساس محاسبه ی تخلفات ساختمان های قدیمی بر اساس قانون ماده 100 قوانین و مقررات شهرداری ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
89 بررسی وتبیین نقش مدیریت شهری و نقش آن درحقوق شهروندی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
90 بررسی هویت مکان از دیدگاه لینچ (با تاکید بر اصول و تعاریف 5 گانه مکان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
91 برسی تحلیلی و ارزیابی اصولی و معیارهای شناسایی مکان های تجاری با رویکرد تراکم جمعیت (مطالعه موردی : مرکز خرید سیتی سنتر مهزیار ، اهواز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
92 برسی چالش ها ی مسکن ، نقش شهرداری ها و راهکارهای ساخت مسکن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
93 برنامهریزی راهبردی با رویکرد توانمندسازی اجتماعی و ارتقاء محیطی سکونتگاههای غیررسمی (مطالعه موردی ماسور) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
94 بناهای فراموش شده در کالبد فیزیکی شهرها (نمونه موردی،تکیه موثقی بروجرد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
95 پیش بینی تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز شهر تهران در سال 1400 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
96 پیوند بین معماری قدیم و معاصر در طراحی پل (نمونه موردی، پل فرهنگ دزفول) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان
97 تاثیر رنگ و فرم در معماری اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
98 تاثیر مراکز تفریحی و سرگرمی در ایجاد شادی و سرزندگی در فضای شهری (نمونه موردی بانوان ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
99 تاثیر منظر و محیط بر شکل گیری فرم و کالبد معماری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
100 تاثیر مولفه های کالبدی در حس تعلق به مکان (2 نمونه موردی مساجد سنتی تهران) مسجد امام خمینی (ره) و مسجد شهید مطهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
101 تبیین اصول معماری مسکن مستخرج از آیات قرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
102 تبیین پیوستگی فضایی معماری و شهرسازی در بازارهای ایرانی (مورد مطالعه بازار تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
103 تبیین معیارهای طراحی مسکن پایدار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
104 تبیین معیارهای فضاهای شهری با رویکرد شهر ایرانی - اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
105 تبیین مفهوم تزیینات هنری باتکیه برکاشیکاری ازمنظرزیباشناسی درمکتب اسلام نمونه موردی: کاشیکاری مسجدشیخ لطف الله اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
106 تبیین هویت از دیدگاه شولتز با تاکید بر پدیدار شناسی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
107 تجدید حیات منظر فرهنگی روستای حشوید با رویکرد به سیما و منظرشهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
108 تجلی حکمت و هنر اسلامی در معماری مساجد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
109 تجلی قرآن در معماری محراب مساجد دوره صفویه نمونه موردی مسجد امام اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
110 تحلیل پراکنش سرانه فضای سبز در سطوح شهری (نمونه موردی: شهر بروجرد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
111 تحلیل تطبیقی ساختار محله ای شهر در دوره اسلامی در ایران و دیگر سرزمین های اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر اسلامی
112 تحلیل جایگاه کشاورزی شهری در ارتقای توسعه شهری (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
113 تحلیل ساختار فضایی منطقه کلان شهری تبریز1 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
114 تحلیل ساختار مولفه های کالبدی و عناصر مفهومی محله، نمونه موردی ( محله سلسبیل تهران ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
115 تحلیل قراردادهای B.O.O و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
116 تحلیل و بررسی علم روانشناسی محیط بر طراحی فضای کودکان 7 تا 9 سال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
117 تحلیلی بر طاقبندی و تزیینات دورهی ایلخانی (نمونهی موردی مجموعه مزارشیخعبدالصمد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
118 تحلیلی بر مقایسه نقش آب درشکل گیری معماری دو بنای چهلستون و هشت بهشت اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
119 تدوین الگوی پهنه بندی آلودگی صوتی ناشی از تردد قطار در شهرهای میانه بااستفاده از GIS (نمونه موردی: شهر اندیمشک ) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
120 توانمند سازی اجتماعی فضایی سکونتگاه های غیر رسمی مطالعه ی موردی ( محله ی نفت سیاه ملایر ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
121 توانمندسازی اجتماعی فضایی سکونتگاه های غیررسمی ( محله ی نفت سیاه ملایر ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
122 جایگاه آشپزخانه در منازل مسکونی معاصر با رویکرد حریم خانواده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
123 جستاری بر اصول طراحی مسکن سالمندی با رویکرد پردیس ایرانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی های شهر هوشمند و محیط زیست هوشمند
124 جستاری بر زیبایی شناسی در مکتب ملاصدرای شیرازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
125 جستاری در زیبایی شناسی صدرائی با اتکاء بر عالم مثال و ارتباط آن با باغ سازی نمونه موردی:خانه صدرالمتالهین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
126 جهانی شدن و تاثیر آن بر فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
127 چالش های زیست محیطی در ایران و راهبردهای آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
128 چگونگی بهره از معماری پایدار و تاکید برمولفه های اقلیمی در طراحی ساختمان انجمن معماری و شهرسازی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران
129 حکمت آب و آینه در هنر و معماری اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
130 درآمدی بر روانشناسی محیط و بررسی عوامل موثر بر شادی در محیط و فضاهای معماری نمونه موردی:شرکت ملی حفاری اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
131 دلایل سرمایه ای شدن کالای مسکن، بررسی سیاستها و راهبرد ها و نقش مدیریت شهری در تامین مسکن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
132 رابطه عدم عناصر طبیعت و استرس در ساختمان های معماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
133 رمزگشایی از هندسه و تناسبات در معماری ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
134 روانشناسی رنگ در محیط های درمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
135 روانشناسی محیطی بخشی از هویت تمدن ایرانی نمونه موردی میدان نقش جهان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
136 زمینه گرایی تاریخی؛ ضرورتی در ساماندهی مناظر ارزشمند شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
137 ساماندهی و ارتقای منظر شهری از طریق ایجاد مسیرهای پیاده؛ مورد مطالعه: خیابان جعفری در شهر بروجرد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
138 سنجش کیفیت پیاده راه های شهری در ایران در راستای ارائه الگوی بهینه مدیریت شهری مورد مطالعه: پیاده راه 17 شهریور تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
139 سنجش کیفیت های محیطی مسکن اجتماعی(مسکن مهر) (نمونه موردی شهر جدید پردیس) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
140 سنجش مولفه های کیفیت محیطی در فضاهای عمومی (مطالعه موردی: محلات شهر اسلام آبادغرب) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
141 سیر تحول عملکرد مناره در معماری مساجد ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
142 سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) ضرورت اساسی شهرداری الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
143 شاخص سازی مولفه های بومی موثر بر کیفیت محیط شهری در کلانشهرها (نمونه موردی: کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
144 شکل شهرهای اسلامی و تاثیر پیشرفت جهان امروز بر آن (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
145 شناخت و تحلیل ضوابط مربوط به سیما و منظر شهری (مطالعه موردی شهر دزفول) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
146 شناسایی مصالح و تکنولوژی های نوین در معماری سبز (پایدار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
147 ضرورت حضور ساختارمند مدیریت شهری و نقش شهرداری در بافت تاریخی شهر تهران با استفاده از تحلیل SWOT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
148 طراحی بادگیرجدید به منظور تهویه طبیعی در ساختمان ها جهت کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
149 طراحی پل فرهنگ با تکیه بر ارتباط بین معماری قدیم و معاصر دزفول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
150 طراحی پل فرهنگ دزفول با تکیه بر ارتباط بین معماری قدیم و معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
151 طراحی دهکده ورزشی کودکان با هدف ارتقاء سلامت جامعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
152 طراحی ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان الیگودرز با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
153 طراحی ساختمان انجمن معماران و شهرسازان شهر خرم آباد با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
154 طراحی مجتمع تجاری تفریحی با تاکید بر هویت ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
155 طراحی و تدوین الگوی ساختمان انجمن معماری و شهرسازی شهر خرم آباد با بهره گیری از مولفه های اقلیمی و هویتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
156 عدم هماهنگی نماهای شهری در شهر تهران و راه کارهایی برای بهبود آن نمونه موردی : خیابان استادحسن بنا جنوبی (مجیدیه جنوبی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
157 عوامل تاثیر گذار بر پویایی بازار های سنتی (نمونه موردی : مجموعه بازار های به هم پیوسته سنتی همدان) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
158 عوامل موثر بر طراحی فرهنگسرا در اقلیم گرم و خشک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
159 عوامل موثر در تجزیه و تحلیل طراحی فرهنگسرا با رویکرد تربیت شهروندسالم از منظر قرآن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
160 فضای منفی در مساجد سنتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
161 کاربرد روش تحلیل سلسه مراتبی و نقش آن در پیشبرد اهداف توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
162 کاربرد روش شناسی تحلیل تماتیک در مطالعات شهری با بررسی پژوهشی با رویکرد شهر ایرانی - اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
163 کاربرد هندسه فرکتال در معماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
164 گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه پایدار اقتصادی نمونه موردی: روستای قورهجینه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
165 گونه شناسی درب های داخلی بناهای مسکونی شهر کاشان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
166 گونه شناسی مسکن در اقلیم جنوب شرقی ایران با تاکید بر معماری بومی سیستان، مورد پژوهی: شهر زاهدان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
167 مؤلفه های تأثیرگذار معماری بومی بندرانزلی بر طراحی فرودگاه شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
168 مباحث مطروحه درباب حق انتفاع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
169 مدیریت بهینه تراکم ساختمانی در محلات مسکونی مورد مطالعه: محله تجریش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
170 مرکز نگهداری از کودکان قربانی ناهنجاری های اجتماعی با رویکرد انعطاف پذیری محیط و تاثیر آن بر رفتارکودکان (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
171 مروری بر پیاده مداری و شاخص های ساماندهی فضای حرکت پیاده (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
172 مطالعه تطبیقی تفرجگاههای شهری دزفول (نمونه موردی :پارکهای ساحلی دولت و خانواده) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
173 معاصرسازی فضاهای شهری با رویکرداحیا،سرزندگی نمونه موردی: شهر بروجرد؛خیابان جعفری (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
174 معاصرسازی محلات قدیمی محدوده مرکزی شهرها با رویکرد توسعه محلات سنتی (TND)نمونه موردی: محله گلپا همدان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
175 معماری مساکن نواحی گرم و خشک و بیابانی ایران مطالعه موردی خانه لاری ها دریزد (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
176 معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
177 مقایسه تطبیقی میان گره سازی در تزئینات مساجد دوره صفویه و قاجار (نمونه موردی مسجد جامع اصفهان، امام زاده شاه عبدالعظیم) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
178 مقایسه حریم خصوصی در مسکن سنتی ومعاصر ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری مسکونی
179 مقایسه روابط همسایگی در محلههای دارای ساختمانهای مرتفع و ساختمانهای کم ارتفاع (محلههای کیانپارس و کیانشهر کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
180 مکان یابی فضاهای آموزشی با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: مدارس ابتدایی منطقه 4 شهر ارومیه) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
181 مولفه های طراحی مرکز اطلاع رسانی در راستای حفظ حریم شخصی افراد (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
182 نشانه های شهری نماد فرهنگ و هویت جمعی با تاکید بر تعاریف لینچ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
183 نفش کاربردی معماری سنتی دررابطه با رویکرد انرژی در سیستم های پایدار نمونه موردی : شهر یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
184 نقش حکمت متعالیه در الگوی معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
185 نقش حکمت متعالیه در الگوی معماری ایرانی اسلامی نمونه موردی،مسجد شیخ لطف الله (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
186 نقش دو سویه ادراک نشانه شهری و مفهوم هویت شهرتاکید بر بناهای یادمانی به عنوان نشانه شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
187 نقش عامل صدا بر ارتقاء سطح کیفی فضاهای شهری نمونه موردی: پارک فدک شهر بروجرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
188 نقش گردشگری فرهنگی در توسعه روستای قاسم آباد حاجی با تاکید بر خانه حاج آقاعلی، زعیم اله رفسنجانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
189 نقش مبلمان شهری نیمکت در هویت بخشی به فضاها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
190 نقش نشانه ای گنبد در خوانش معماری مساجد ایرانی (مطالعه موردی مسجد جامع اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
191 نقش هویت المان شهری در توسعه گردشگری نمونه موردی :(المان میدان آزادی شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
192 نگاهی به هنر گره چینی در معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
193 نگرشی بر سامانذهی محورهای تاریخی فرهنگی با رویکرد توسعه گردشگری؛ مورد مطالعه خیابان جعفری در شهر بروجرد (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
194 نگرشی تحلیلی بر توسعه شهری خرمشهر پس از جنگ (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
195 نماد پردازی اعداد در معماری اسلامی ایرانی با تاکید بر عدد چهار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
196 نواره های خاص در قوانین وضوابط ساخت وساز مسکن در روستا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
197 ویژگی های شهروند سالم از نظر قرآن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
198 یادگیری از مفهوم زیبایی شناختی خانه های سنتی تبریز درجریان مدرنیزاسیون - نمونه موردی (خانه امیرنظام گروسی تبریز) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر