کامران قائدی

 کامران قائدی

کامران قائدی

Kamran Ghaedi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.