پروفسور محمدرضا غریب رضا

پروفسور محمدرضا غریب رضا استادیار

پروفسور محمدرضا غریب رضا

Prof. MohammadReza GharibReza

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر خاک پوش های زیستی بر مقاومت برشی کانال های خاکی تحت شبیه سازی باران و فرسایش خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 1
2 اثرات تبدیل جنگل به زراعت چوب بر بازپخش خاک با استفاده از رادیونوکلوئید سزیم137 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 1
3 ارزیابی تاثیرات شیوه بهره برداری نواری جنگل بر میزان فرسایش خاک (مطالعه موردی: جنگل چفرود گیلان) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 1
4 ارزیابی کیفیت رسوبات سطحی رودخانه تجن و تعیین سطح آلودگی بوم شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 6، شماره: 4
5 ارزیابی میزان آلودگی و توزیع فلزات سنگین در رسوبات رودخانه کارون در بازه پل پنجم تا فارسیت با استفاده از داده های ژئوشیمیایی و تحلیل های آماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 18
6 برآورد حجم واریزه های سیلاب سیجان با استفاده از نقشه برداری زمینی و ابزار Civil-۳D (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 9، شماره: 3
7 برآورد و واکاوی رواناب و انتقال رسوب و تاثیر آن بر سیستم رسوبی رودخانه های الموت و شاهرود (شمال استان قزوین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 9
8 بررسی تناسب حفاظت مهندسی و توسعه سازه ای در برنامه مدیریت نوار ساحلی شهرستان بوشهر به روش تحلیل فضائی توصیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 18، شماره: 35
9 بررسی کمّی تغییرات کانال رودخانه‌های الموت رود و شاهرود (شمال قزوین) در بازه زمانی (1394 ـ 1360) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 11، شماره: 1
10 بررسی مورفولوژی و الگوی پیچان رودی رودخانه زهره در جلگه ساحلی هندیجان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 3، شماره: 2
11 پهنه بندی رخساره های جزر و مدی پیش نیاز مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان بوشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 18، شماره: 36
12 پیش بینی مورفولوژی رودخانه ها و سیلاب منطقه دشتیاری برای افق ۲۰۳۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 3
13 تحلیل داده های ژئوشیمیایی و ارزیابی خطر اکولوژیکی عناصر بالقوه سمناک در رسوبات سطحی رودخانه کارون، بازه ویس تا اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 15، شماره: 2
14 تخریب حریم رودخانه و عوامل موثر بر آن؛ مطالعه موردی رودخانه دینور در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 8، شماره: 30
15 تکامل مکران ساحلی، طی کواترنر پسین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 40، شماره: 63
16 رخساره‌های رسوبی و منشأ نهشته‌های آهکی خور ریگ (شمال خلیج فارس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 8، شماره: 2
17 روند تکاملی خطو ط ساحلی استان هرمزگان از هولوسن میانی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 1، شماره: 1
18 نقش درختان حرا در کاهش آلودگی فلزات سنگین رسوبات خور بساتین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Investigation Of Coastline Changes Around Berise Port With GIS method (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
2 ASSESSING SEDIMENT QUALITY OF ASSALUYEH AND BASSATIN ESTUARIES (NAYBAND BAY, BUSHEHR PROVINCE) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
3 آشکارسازی و بررسی کیفی جریانات زیر قشری با استفاده از روش ژیوالکتریک (مطالعه موردی: آبرفت ملک چاک روستای کلیشم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه
4 آلودگی رسوبات خور بساتین، خلیج نایبند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
5 اثرات فعالیت های مهندسی در انباشت آلاینده ها و رسوب در رودخانه گاوبندی و خور بساتین (استان بوشهر) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
6 ارزیابی اولیه ناپایداری اراضی شیبدار جهت استفاده در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
7 ارزیابی مورفولوژیکی تغییرات خطوط ساحلی خور بساتین با استفاده از تصاویر ماهواره ای و پیمایش های میدانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
8 استحصال آب و افزایش تولیدات کشاورزی مبتنی بر رویکرد مدیریت سازگار راهبردی آبراهه های فصلی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
9 استفاده از سنجش از دور و نمونه برداری محلی جهت بررسی تغییرات دلتای سفیدرود (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 اولویت بندی چالش های اصلی منابع طبیعی و کشاورزی در حوزه های آبخیز ساحلی استان بوشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
11 Contamination level of Gavbandi River mouth distributeries based on sediment quality guidelines (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 EFFECTS OF INDUSTRIAL AND LAND DEVELOPMENT PROJECTSON THE LONG-TERM CHANGES IN THE NAIBAND BAYSHORELINES (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
13 بازیافت و احیاء اراضی دلتایی با استفاده از سدهای جزر و مدی (مطالعه موردی دلتای رودخانه زهره) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
14 بررسی اثر احداث پل بر ریخت شناسی رودخانه مطالعه موردی رودخانه کن، پل سه راهی دهکده المپیک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 بررسی اثر احداث تراس مصنوعی و تنگ شدگی رودخانه ی کن بر پایداری سازه های رودخانه ای (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
16 بررسی اثرات برداشت شن و ماسه از رودخانه کن در جنوب پل رسالت (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
17 بررسی پائین افتادگی رودخانه ی کن در اثر برداشت شن و ماسه در پائین دست خط آهن تهران - تبریز (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 بررسی پتانسیل بیابانزایی با استفاده از مدل اریفر و ارزیابی آن با استفاده ازشاخص پوشش گیاهی درمناطقخشک و بیابانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
19 بررسی پیشروی آب دریای خزر در تغییرات ژئومورفولوژی سواحل گیلان (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
20 بررسی پیشروی و پسروی سواحل دلتای سفیدرود در استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
21 بررسی تغییرات تراز آب دریا در تغییرات خطوط ساحلی در استان گیلان با استفاده از عکسهای هوایی و اطلاعات G.I.S (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
22 بررسی تغییرات خطوط ساحلی بندر صیادی بریس با استفاده از GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
23 بررسی تغییرات خطوط ساحلی دریای خزر در تغییرات ژئومورفولوژی حوضه های پایین دست سواحل گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
24 بررسی تغییرات خطوط ساحلی دلتای رودخانه جگین با استفاده از GIS (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 بررسی تغییرات خطوط ساحلی ناحیه کیاشهر- دستک (جنوب غربی دریای خزر) در باره زمانی 1346 تا 1372 با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
26 بررسی تغییرات خطوط ساحلی وژئومورفولوژی منطقه علمده دربازه زمانی سالهای1346تا1383بااستفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
27 بررسی تغییرات ژیومورفولوژی ساحلی و اقلیم و تاثیر آن ها بر اکولوژی درختان حرا (مطالعه موردی خور بساتین) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
28 بررسی تغییرات فرسایش و رسوب سواحل استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
29 بررسی تغییرات فرسایش و رسوب سواحل استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
30 بررسی تغییرات مورفولوژی بستر دریا در دلتای رودخانه جگین با استفاده از GIS (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
31 بررسی توالیهای رسوبی پهنه ساحلی استان خوزستان با استفاده از GIS و RS (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
32 بررسی حساسیت سازنده‌های زمین‌شناسی سد فرسایش با استفاده از آزمایشات فیزیکی و مکانیکی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
33 بررسی علل تغییرات خطوط ساحلی سنگی دریای عمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
34 بررسی علل و نوع تغییرات ساحلی منطقه بندر لنگه (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
35 بررسی فرسایش رودخانه کن، درمحدوده پل سه راهی دهکده المپیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
36 بررسی کارایی نرم افزارMike 21در مدلسازی جریانهای جزر و مدی مصب رودخانه ها ( مطالعه موردی دهانه رودخانه زهره) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
37 بررسی منابع رسوب خور ریگ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
38 بررسی وضعیت سیل گذری رودخانه ی کن در غرب تهران تحت تاثیر احداث پل،برداشت شن و ماسه و. تجاوز به حریم رودخانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
39 بررسی های زمین شناسی و تغییرات خطوط ساحلی منطقه بندکریان (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
40 پهنه بندی فرسایش و رسوبگذاری در خورهای گناوه تا ریگ به روش GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
41 پهنه بندی و بررسی پتانسیل شورورزی در نوار ساحلی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
42 پیشروی سطح آب دریای خزر و تاثیر آن برروی ناپایداری اراضی ساحلی در استان گیلان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
43 تحلیل علل ایجاد سیل و آب گرفتگی های حوضه گرگان رود (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
44 تعیین تغییرات ژئومورفولوژیکی ساحل بندر عسلویه در طی زمان تحت شرایط محیطی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
45 تعیین منشاء رسوبات وارده به بندر صیادی پزم (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
46 تغییرات خطوط ساحلی کشور و تأثیر این فرآیند بر اجرای برنامه های ICZM (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
47 تغییرات دراز مدت خطوط ساحلی خلیج نایبند دراثر توسعه صنایع و تغییر کاربری اراضی ساحلی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
48 توزیع اندازه رسوبات پیچ آنرودهای رودخانه کارون (محدوده ویس تا پل پنجم) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
49 حریم دریایی 60 متر استان بوشهر با استفاده از شاخص بیشینه مهکشند بلندمدت HAT (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
50 رابطه توزیع سطحی و عمقی مواد آلی و فلزات سنگین آرسنیک و گوگرد در رسوبات خورهای بساتین و عسلویه استان بوشهر (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
51 رسوبات و مکانیزم انتقال و رسوبگذاری در خلیج گرگان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
52 شاخص های مورفوتکتونیک و زمین لرزه مطالعه موردی: مناطق پرخطراستان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
53 شناسایی و تفکیک رخساره های ژئومورفولوژی درمناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
54 طبقه بندی سواحل استان بوشهر بر اساس مواد متشکله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه
55 طبقه بندی هیدرودینامیکی خور هندیجان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 فرایندهای هیدرودینامیکی و رسوبی دلتای هندیجان (به روش اندازه گیری دریایی) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
57 فرسایش اراضی ساحلی و راهکارهای پیشگیری و کنترل آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش و رسوب
58 محور مقاله: خاک، فرهنگ، هنر و ترویج جایگاه آن- بررسی جایگاه خاک از دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس کرج (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
59 مقایسه جایگاه خاک از دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی و پیش دبستانی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
60 مورفولوژی رودخانه زهره و تغییرات آن در جلگه ساحلی هندیجان (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
61 هیدرودینامیک جریانها در خور ریگ (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی