مجید فتاحی

 مجید فتاحی

مجید فتاحی

Majid Fattahi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.