آقای دکتر علی عمرانی پور

دکتر علی عمرانی پور ریاست  دانشکده هنر و معماری

آقای دکتر علی عمرانی پور

Dr. Ali Omrani pour

ریاست دانشکده هنر و معماری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی عمرانی پور در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کیفیت اجتماعی مسیرهای ارتباطی باز و نیمه باز پردیس های دانشگاهی، مطالعه موردی: پردیس دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 10
2 رابطه بین محیط کالبدی معماری با نشانه های اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه در کودکان 6- 10 سال تهران (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 6
3 مطالعه نظام آموزش مهندسی مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی درایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 59
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازشناسی عوامل مؤثر در شکل دهی به هویت و سیمای شهرهای سنتی ایرانی )نمونه موردی شوشتر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
2 بام سبز،عاملی جهت توسعه پایدار و کاهش مصرف انرژی در ساختمان (دریافت مقاله) اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
3 بررسی بافت محله دردشت اصفهان و ارائه راهکارهایی جهت حفاظت و ایجاد تعادل و توازن میان کالبد قدیم و جدید محله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 بررسی میزان تاثیرادراک فضایی برایجادحس تعلق به مکان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
5 بررسی و تحلیل تکنولوژی ساخت و طرح سازه و معماری پل های عابر پیاده ی شاخص (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
6 تاملی دررابطه گفتمان حجاب و سبک معماری خانه ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی
7 تبیین ویژگی های معماری زنده در طراحی واحدهای همسایگی بر اساس اندیشه های الکساندر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
8 تفسیری بر ویژگی های محیطی، به منظور فعال ماندن کودک درون، براساس نظریه اریک برن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 جایگاه میدان های نقش جهان و توپخانه در توسعه بافت شهرهای اصفهان عصر صفوی و تهران عصر قاجاری (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
10 خصائص سازواره برج گنبد قابوس در برابر زلزله (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
11 رهنمودهای حفاظتی ابنیه تاریخی در مناطق زلزله خیز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی
12 سیر تکامل معمار ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی
13 طراحی الگویی برای پوشش سازه های جمع شونده بر اساس مکانیزم تغییر در بافت پوششی متغیر (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی