دکتر مهدی قاسمیه

دکتر مهدی قاسمیه

دکتر مهدی قاسمیه

Dr. Mehdi Ghassemieh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Friction-Slip Connections for Moment Frames with Continuous Beams (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 21، شماره: 3
2 Predicting Low Cycle Fatigue Life through Simulation of Crack in Cover Plate Welded Beam to Column Connections (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی محاسباتی دوره: 48، شماره: 1
3 Strongly stable multi-time stepping method with the option of controlling amplitude decay in responses (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی محاسباتی دوره: 49، شماره: 1
4 بررسی توزیع تنش در اتصالات گوشه با اعضای چوب پلیمر با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 8، شماره: 3
5 بررسی رفتار دیوارهای بتنی مجهز به آلیاژهای حافظه شکلی مارتنزایتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 83
6 بررسی رفتار دیوارهای برشی بتنی تقویت شده با آلیاژهای حافظه دار شکلی به روش اجزا محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 5، شماره: 1
7 بررسی عملکرد لرزه یی اتصال تیر I به ستون قوطی شکل با ورق های فوقانی و تحتانی به روش اجزاء تشکیل دهنده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 2
8 بررسی ویژگی های مکانیکی چوب پلیمر راش - فورفوریل الکل (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 4، شماره: 2
9 رفتار چرخه یی اتصالات خمشی فولادی متعارف تحت پروتکل های بارگذاری متفاوت و گسترش یافته (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 3
10 رفتار شکست چوب پلیمر راش- فوران تحت مد I (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 4
11 عملکرد سازه ی مجهز به جداساز لرزه یی طبقه و آلیاژهای حافظه دار شکلی با پایه ی آهنی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 37، شماره: 21
12 مطالعه ی عددی اتصالی نوین به صورت کاملا پیچی به منظور اتصال گیردار تیر به ستون با استفاده از مقاطع سپری شکل و نبشی جان (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 38، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتصال ورق انتهایی دارای موادهوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
2 اتصالات مستقیم خمشی جوشی تیر I به ستون قوطی در قابها خمشی ویژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
3 اثرعمق ستون بررفتار لرزه ای اتصالات با ورق انتهایی هم تراز با مدلسازی اجزای محدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
4 ارائه روش مقاوم سازی اتصالات گیر دار فولادی رایج توسط سخت کننده مثلثی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
5 ارزیابی رفتار اتصالات خمشی با ورق انتهایی تحت ترکیب خمش و پیچش (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 ارزیابی رفتار لرزه ای اتصالات تیر I به ستون قوطی در قاب های خمشی ویژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
7 ارزیابی زوال سختی و مقاومت در اتصالات به منظور پیش بینی واژگونی در سازه های خمشی فولادی تحت نیروهای ناشی از زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 ارزیابی کاربرد الیاژهای حافظه دار در اتصالات خمشی فولادی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
9 ارزیابی لرزه ای جداسازالاستومری مجهز به آلیاژحافظه دارشکلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
10 ارزیابی لرزهای سازهی مجهز به جداساز لرزهای در ترکیب با آلیاژ حافظهدار شکلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
11 DEVELOPMENT OF FRICTION-SLIP JOINT FOR MOMENT FRAMES WITH CONTINUOUS BEAMS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 EFFECT OF STIFFENERS ON THE ANGLE OF INCLINATION IN STEEL PLATE SHEAR WALLS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
13 Influence of the Shape Memory Alloys on Concrete Shear Wall withEccentric Openings (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
14 Influence of the Shape Memory Alloys on Endplate Connections and ResidualDeformation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
15 NEAR SURFACE-MOUNTED SHAPE MEMORY ALLOY TECHNIQUE FOR MITIGATING THE DUCTILITY DEMAND OF THE IRREGULAR BRIDGES (دریافت مقاله) سومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی
16 Numerical modeling of concrete beams strengthened by ironbased shape memory alloys embedded in a shotcrete layer (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
17 Numerical Modelling of End-Plate Moment Connection Subjected to Bending and Axial Forces (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
18 proposition of a suite of far-field ground motion records applicable to 2-d nonlinear time-history analyses in Iran (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
19 Seismic assessment of eccentrically braced frame with Shape Memory Alloy (SMA) rods (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
20 Seismic Assessment of Irregular Bridges Equipped with Shape Memory Alloy (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
21 Seismic assessment of traditional brige pier in comparison with flag-shaped hysteretic one (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
22 STI FFENER REQUIREMENTS IN STIFFENED STEEL PLATE SHEAR WALLS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
23 بازرسی فنی جوش نفوذی کامل در اتصالات گیردار فولادی با کاربرد مهندسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
24 بررسی آرایش پیچ بر روی اتصال صفحه انتهایی بلند تحت بارگذاری لرزه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
25 بررسی اثر عمق ستون در رفتار لرزه ای اتصالات با ورق انتهایی بلند (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 بررسی اثر مدلسازی رفتار ناحیه اتصال تیر در ستوندر قاب های خمشی فولادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
27 بررسی اثر مصالح حافظه دار شکلی بر ضریب رفتار دیوار بر شی بتنی همراه با بازشوهای متقارن و غیرمتقارن (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
28 بررسی اثرمصالح حافظه دارشکلی درفاز رفتاری سوپرالاستیک برضریب رفتاردیوار برشی بتنی همراه با بازشوهای متقارن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
29 بررسی استفاده از روش اجزای محدود برای تحلیل اتصال تیر با ورق انتهایی هم تراز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
30 بررسی امکان استفاده از آلیاژ حافظهدار شکلی در کنترل تقاضای لرزهای پلها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
31 بررسی پارامترهای تغییر مکان نسبی طبقات خمشی ویژه فولادی متاثر از زلزله های حوزه ی دور ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
32 بررسی تاثیر آلیاژهای حافظه دار شکلی با پایه آهنی بر شکل پذیری دیواربرشی بتنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
33 بررسی رفتار اتصال قاب های خمشی ویژه با تضعیف در جان تیر در محل مفصل پلاستیک از دیدگاه سختی الاستیک و ضریب انتقال لنگر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
34 بررسی رفتار اتصالات خمشی با ورق انتهایی تحت اثر بارگذاری ترکیبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
35 بررسی رفتار اتصالات خمشی جوشی رایج با جزئیات اجرایی مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
36 بررسی رفتار چرخه ای اتصالات خمشی تیر به ستون جعبه ای تقویت شده با ورق پشت بنددار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
37 بررسی رفتار چرخه ای اتصالات فولادی خمشی با ورق های بالاسری و زیرسری تحت پروتکل های بارگذاری متفاوت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
38 بررسی رفتار چرخهای دیوار برشی فولادی یک طبفه یک دهانه با اتصالات مفصلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
39 بررسی رفتار قاب ها با اتصال RBS با در نظر گرفتن عملکرد غیر خطی اتصال تیر به ستون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
40 بررسی رفتار لرزه ای اتصالات خمشی جوشی تیر I به ستون قوطی با ورق زیر سر و روسر در قابها خمشی ویژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
41 بررسی رفتار لرزه ای اتصالات ورق انتهایی دارای مواد حافظه دار شکلی پایه آهن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
42 بررسی عددی رفتار لرزهای اتصال تیر I شکل به ستون قوطی تحت خمش تک محوره و دو محوره (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
43 بررسی عملکرد جداساز لرزه ای طبقه در ترکیب با آلیاژهای حافظه دار شکلی در سازه های فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
44 بررسی عملکرد سازه ی جداساز شده با تکنولوژی آلیاژ حافظه دار شکلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
45 بررسی عملکردلرزه ای اتصال مستقیم بامقطع ثابت تیر I به ستون قوطی شکل (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
46 بررسی کاربرد آلیاژهای حافظه دارشکلی درعملکرد جداسازهای لرزه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
47 بررسی مودهای گسیختگی اتصالات خمشی با صفحه انتهایی هم تراز به همراه بار محوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
48 بهبود پاسخ لرزه ای دیوارهای برشی بتنی مجهز به آلیاژهای حافظه دار شکلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
49 بهبود رفتار لرزه ای سازه های دیوار برشی بتنی با استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 بهبود رفتار لرزه ای قاب های مختلط با انتخاب چیدمان مناسب اتصالات نیمه صلب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
51 بهبود رفتار لرزه ای محور ضعیف اتصال تیر به ستون دوبل I شکل با استفاده از ایده ی ورق کناری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
52 بهبودجزئیات لرزه ای محور ضعیف اتصال تیر به ستون دوبل I با استفاده از ورق میان گذر (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
53 بهینه سازی عملکرد قاب خمشی با سیستم مختلط (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
54 پیش بینی خستگی کم چرخه دراتصال تیر به ستون قوطی با ورق روسری و زیرسری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
55 پیشنهادشتاب نگاشت های مناسب برای استفاده تحلیل دوبعدی غیرخطی درحوزه دوربرای ایران و تعیین مقیاس جهت قابهای فولادی خمشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
56 تاثیر سختی و گیرداری اتصال مفصلی در رفتار قاب های بادبندی فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
57 تقویت و بهسازی سازه های بتنی با استفاده از آلیاژهای هوشمند (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 روش انتگرالگیری غیرمشروط پایدار در تحلیل دینامیکی مسائل غیرخطی سازهها با استفاده از شتاب مرتبه دوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
59 روش انتگرالگیری مستقیم زمانی با شتاب مرتبه دوم برای مسائل دینامیک سازه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 روش انتگرالگیری مستقیم زمانی برای مسائل غیرخطی سازه ها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 روش جامع در تحلیل دینامیکی سازه ها با استفاده از انتگرال گیری مستقیم زمانی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
62 روش نوین انتگرال گیری زمانی بدون شرط پایداردرتحلیل دینامیکی غیرخطی سازه ها (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
63 شبیه سازی میکرو مکانیکی ترک خوردگی در اتصال تیر ورق I به ستون قوطی در اثر خستگی سیکل پایین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
64 کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی در مهندسی عمران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
65 کاربرد آلیاژهای حافظهدار شکلی در کنترل رفتار لرزهای پلها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
66 گسترش مدل خرابی هیسترزیس ایبارا کراوینکلر اصلاح شده برای دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
67 محاسبه ضریب رفتار دیوارهای برشی بتنی مجهز به الیاژهای حافظه دار شکلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
68 مد لسازی ماکروی دیوار برشی بتنی همراه با بازشوهای متقارن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
69 مدلسازی غیر خطی تیرهای بتن مسلح تقویت شده و پیشتنیده با آلیاژهای حافظهدار شکلی بر پایه آهن به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
70 مطالعه ی پارامتریک رفتارقابهای ستون درختی فولادی درمجاورت آتش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
71 مقاومت عمود بر صفحه جوش گوشه جهت ارزیابی رفتار اتصالات گیردار در سازه های فولادی رایج (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
72 مقایسه بهبود عملکرد لرزه ای سازه های دارای بادبندهای ساخته شده از آلیاژهای حافظه دار شکلی و بادبندهای مقید شده در برابر کمانش (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
73 مقایسه رفتار لرزه ای چشمه اتصال ستون قوطی دراتصالات خمشی جوشی تحت خمش دو محوره و یک محوره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
74 مقایسه معیارهای موجود برای خسارات تجمع خسارت خستگی فرا سیکل پایین در اتصال فولادی با ورق های پوششی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد