نوین تولایی

 نوین تولایی دانشیار

نوین تولایی

Novin Tavallaei

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر احساس نابرابری بر همکاری (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 2
2 بررسی تاثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر (مورد مطالعه: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 4، شماره: 9
3 بررسی تطبیقی توسعه موزون در کشورهای آسیای جنوب شرقی: با تاکید بر ضرورت جمعیت منضبط و با اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 20، شماره: 62
4 بررسی رضایتمندی از تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی(با تکیه بر پارکها) (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
5 بررسی عوامل موثر بر تمایل به مهاجرت درون شهری در تهران با تاکید بر احساس نابرابری فضایی (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 1390، شماره: 2
6 شکل شهر منسجم (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 12، شماره: 4
7 عوامل اجتماعی موثر بر پرورش اخلاقی جوانان برای رعایت انصاف، بهمنزله هنجار اخلاقی صدرنشین (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 2
8 نقد و بررسی برخی مفاهیم جمعیت - محیط زیست در سیاستگذاری های جهانی محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 1، شماره: 1
9 نقصان روابط همسایگی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در ۹ محله شهر تهران (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی فرهنگی نشانههای شهری بر سیمای شهر با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
2 به سوی تدوین اصول طراحی شهری انرژی محور در پارادایم پایداری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 روان شناسی محیط و معماری درفضای شهری بررسی رفتارقلمرو ثانویه درفرهنگ معاصرشهرهای ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
4 زنان، حق به شهر و شاخص های کیفیت فضای شهر(مورد مطالعه: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
5 کاربست مطالعه مشاهدهای به عنوان رهیافتی بر پایداری اجتماعی در بهسازی و نوسازی فضای شهری (نمونه مورد مطالعه: رودکناره بابلرود، شهر بابلسر) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
6 مبانی طراحی ساختار فضایی شهرها در جهت تولید کربن کمتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
7 مطالعه مسیله شناسانه خانه های دوم و ارایه شاخص های سنجش اثرات آنها بر پایداری اجتماعی و اقتصادی شهرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
8 نقش سرمایه اجتماعی در توسعه فضایی محله (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران