سید مهدی اعتمادی فرد

 سید مهدی  اعتمادی فرد

سید مهدی اعتمادی فرد

Seyed Mahdi Etemadi Fard

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.