دکتر راضیه شیخ پور

دکتر راضیه شیخ پور دانشیار گروه مهندسی کامیپوتر دانشگاه اردکان

دکتر راضیه شیخ پور

Dr. Razieh Sheikhpour

دانشیار گروه مهندسی کامیپوتر دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انتخاب ویژگی نیمه نظارتی تنک مبتنی بر منظم سازی هسین و آنالیز تشخیصی فیشر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 2
2 انتخاب ویژگی های موثر در تشخیص سرطان پستان با استفاده از مدلهای پارامتریک یادگیری ماشین (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 8، شماره: 2
3 تشخیص سرطان پستان با استفاده از کاهش دو مرحله ای ویژگی های استخراج شده آسپیراسیون سوزنی و الگوریتم های داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 7، شماره: 4
4 تشخیص نوع سرطان پستان با استفاده از انتخاب ژن های موثر از داده های ریزآرایه (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 12، شماره: 1
5 مروری بر روش های انتخاب ویژگی نیمه نظارتی تنک مبتنی بر گراف (دریافت مقاله) مجله پژوهش های نظری و کاربردی هوش ماشینی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه یک رویکرد کارآمد برای ساخت سیستم های توصیه گر اجتماعی با بهره گیری از روشهای یافتن گروهک بیشینه در تیوری گراف ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها
2 الزام و پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعاتدر سازمان های نوین با استفاده از چارچوب COBIT (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
3 انتخاب ویژگی مبتنی بر امتیاز فیشر با استفاده از داده های برچسب دار و بدون برچسب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
4 تشخیص سرطان پستان با استفاده از روش های یادگیری ماشین بر روی ویژگی های استخراج شده توسط درخت تصمیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
5 جایگاه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در توسعه سازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
6 رویکرد نگاشت فرآیندهای چارچوب COBIT به کنترل های استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 17799 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
7 رویکرد نگاشت فرآیندهای چارچوب COBIT به کنترل های استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 17799 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
8 ضرورت بکارگیری پارک های علم وفناوری در توسعه فناوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری