دکتر موسی اکرمی

دکتر موسی اکرمی استاد گروه فلسفە، دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر موسی اکرمی

Dr. Musa Akrami

استاد گروه فلسفە، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ?Logic and Formal Ontology: Is the Final Formal Ontology Possible (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 13، شماره: 1
2 آینده شناسی و آینده نگری (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 7، شماره: 16
3 اتحاد یا تمایز جوهری ذهن و بدن در مابعدالطبیعه دکارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 1، شماره: 1
4 ادوارد جاناتان لو و امکان [پذیری] مابعدالطبیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 3، شماره: 2
5 از «بازی معرفت » تا «بازی حقیقت » مقایس های تحلیلی- تطبیقی میان آراء «کانت » و «گادامر » درباره «بازی (دریافت مقاله) فصلنامه نقش مایه دوره: 1، شماره: 1
6 Gilles Deleuze: Beyond Peirce’s Semiotics (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 6، شماره: 11
7 برخی از مبانی معرفت شناختی در نظریه بازی‎ها براساس خوانش کتاب «نظریه بازی‎ها و رفتار اقتصادی» نوشته جان‎فون نویمان و اسکار مورگنشترن (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 27، شماره: 109
8 تبارشناسی از نیچه تا فوکو (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 18، شماره: 70
9 تحول گاهشماری ایرانی: مبانی تاریخی و اخترشناختی (دریافت مقاله) مجله تاریخ علم دوره: 10، شماره: 1
10 تحول مفهوم سنجش ناپذیری نزد تامس کوهن و مقایسه پذیری نظریه های علمی رقیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 2، شماره: 2
11 تفسیر هستی شناختی از عینیت اندیشه نزد فرگه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 14، شماره: 1
12 ذاتی گرایی علمی از کریپکی تا الیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 8، شماره: 15
13 ریچارد رورتی: از نو عمل گرایی ضد مابعدالطبیعی تا طرد فلسفه (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 1، شماره: 3
14 عناصر فلسفی بازی و نظریه بازی تکاملی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 20، شماره: 79
15 فراروش شناسی حل مناقشه اثبات ریاضیاتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 4، شماره: 8
16 فلسفه ی پزشکی اسلامی و عقلانیت انتقادی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 1، شماره: 4
17 قبله‌یابی بر اساس نجوم عامیانه در اندلس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 51، شماره: 2
18 کلان علم (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 6، شماره: 14
19 محاسبهء رایانه ای بهترین کبیسه بندی در گاهشماری هجری شمسی (دریافت مقاله) مجله تاریخ علم دوره: 2، شماره: 1
20 منطق کلی به مثابه نظریه عمومی منطق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 6، شماره: 10
21 نبوغ کانتی و بتهوون (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 19، شماره: 2
22 نظریه بازی در فلسفه علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 20، شماره: 80
23 نگاهی به واپسین حاصل دغدغه های نیم قرنی برنار دسپانیا در «برگرفتن حجاب از چهره واقعیت محجوب فیزیکی» (دریافت مقاله) مجله «نقدنامه فلسفه و کلام ادیان و عرفان» دوره: 2، شماره: 1
24 واقع گرایی تجربی یان هکینگ درباره هستومندهای نظری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 15، شماره: 2
25 واکاوی و تحلیل گفتمان فلسفه کشاورزی در چارچوب نظریه های فلسفه تکنولوژی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 3