دکتر نوید اعطار شرقی

دکتر نوید اعطار شرقی استادیار مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر نوید اعطار شرقی

Dr. Navid Atar sharghi

استادیار مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر متغیرهای نظام خودانگیزشی زبان دوم دورنیه در یادگیری زبان خارجی: مورد فرانسوی آموزان ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 3
2 بررسی تحلیلی نگرش های داخلی و خارجی به مسیله تغییر نظام خطی زبان فارسی: موردهای اوروفارسی، یونی پرس و پارسیک (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 5
3 بررسی تطبیقی مطالعات سبک نوشتار زنانه و تاثیر جنسیت بر ترجمه و تالیف در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 2
4 بررسی رابطه ی جهت گیری های انگیزشی با پیشرفت تحصیلی در یادگیری زبان خارجی: مقایسه ی فرانسوی آموزان ایرانی و فارسی آموزان چینی(مقاله علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 22
5 بررسی نقش عوامل انگیزشی و خودهای شخصیتی در یادگیری زبان فارسی (مقاله علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 9، شماره: 2
6 تاثیر بازخورد اصلاحی رایانشی، بر نگرش و پیشرفت مهارت نوشتاری فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم (مقاله لاتین) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 11، شماره: 2
7 مقایسه اثربخشی تدریس مشترک دستور زبان در آموزش زبان خارجی و نگرش زبان آموزان به این رویکرد: مورد انگلیسی آموزان ایرانی و فارسی آموزان غیرایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 12، شماره: 2
8 مقایسه ی سطح انگیختگی و عوامل انگیزشی مبتنی بر نظریه ی خودهای ممکن و نظام خودانگیزشی زبان دوم بین فارسی آموزان چینی و لبنانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نقد دیرینه شناختی ترجمه نمایشنامه کالیگولا اثر آلبرکامو (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی