دکتر حمید طاهری

دکتر حمید طاهری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر حمید طاهری

Dr. Hamid Taheri

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اغراض ثانوی جملات خبری در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 23، شماره: 47
2 بررسی تحول معنایی واژگان دخیل عربی در زبان فارسی. (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 10، شماره: 33
3 بررسی تناسب زبان و محتوای شعر عرفانی عهد تیموری بر اساس نظریه تمثیل آگویناس (مطالعه موردی: ابزار بیان وحدت وجود در هفت اورنگ جامی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی زبان عرفان در شعر عرفانی عهد تیموری در حوزه هرات مطالعه موردی: کارکرد پارادوکس در بیان تجربه وحدت وجود (دریافت مقاله) دوفصنامه زبان و ادب فارسی دوره: 75، شماره: 245
5 بررسی مفهوم قدرت در شعر عرفانی عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 11، شماره: 1
6 بررسی و تحلیل تحولات ساختاری و محتوایی رمان های عامه پسند در ایران (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 11، شماره: 1
7 پرده های ابهام در لایه های معنایی مقالات شمس (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 24، شماره: 49
8 پژوهشی در تحولات صوری -معنایی چند واژه از تاریخ بیهقی در گویش محلی شهرستان تایباد (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 12، شماره: 1
9 پژوهشی در صحت انتساب دیوان حسین خوارزمی با استفاده از سبک شناسی لایه واژگانی و ایدئولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 8، شماره: 22
10 پژوهشی در معماری ونظم هندسی واژگان شعراخوان ثالث (مطالعه موردی: آواز چگور، چون سبوی تشنه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای میان رشته ای زبان و ادبیات فارسی دوره: 1، شماره: 1
11 تبیین تفاوتهای متن روایی و غیرروایی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 21، شماره: 72
12 تبیین تفاوتهای متن روایی و غیرروایی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 21، شماره: 71
13 تصویر شعر سپید (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 1، شماره: 2
14 جستاری در زبان ترجمه رساله قشیریه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 4، شماره: 8
15 چند ویژگیزبانی در ترجمه آیات تفسیر کشف الاسرار (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 3، شماره: 8
16 سبک شناسی لایه نحوی در داستان قران حبشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 12، شماره: 1
17 سبک شناسی لایه نحوی در داستان سمک عیار (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 91
18 شیوه ها و شگردهای اطناب در دره نادره (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 2، شماره: 2
19 مقایسه ی عنصر رنگ در اشعار حمید مصدق و احمد شاملو بر اساس نظریه ی ماکس لوشر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 13، شماره: 25
20 نقش کاربرد وامواژه های عربی وفارسی در آموزش زبان فارسی (مطالعه موردی فارسی آموزان عرب زبان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 11، شماره: 1
21  بررسی تطبیقی عناصر داستان حجاب منفلوطی و رجل سیاسی جمالزاده (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 6، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و انتخاب استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد فرآیند شبکه تحلیل در مراکز اداری (مورد مطالعه سازمان مالیاتی کشور) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
2 بررسی و انتخاب استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد فرآیند شبکه تحلیل در مراکز اداری(مورد مطالعه سازمان مالیاتی کشور) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
3 بررسی وتحلیل افعال آثار داستانی هوشنگ گلشیری بارویکرد نقشگرا (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی
4 تاملی درداستان های جلال آل احمد ویوسف ادریس از منظر نشانه شناسی اجتماعی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی
5 تحول معنایی واژه خنگ از دیدگاه معنی شناسی شناختی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ
6 معرفی نسخ آداب المریدین اثر کمال الدین حسین بن حسن خوارزمی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی
7 مقایسه راوی در روایت داستانی و سینمایی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی
8 مینی مالیسم و نشانه های آن در حکایات سعدی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی
9 نقش حکمت و عرفان در رشد و شکوفایی دین و مذهب از دیدگاه تصوف (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی حکمت ناب
10 نقش زمینه ها و بافت های برون متنی در شکل گیری سبک و زبان عرفانی شعر عهد تیموری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ
11 ویژگی های دستوری سبک های زبانی در گفتار فارسی معاصر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات