پروفسور علی اکبر باقری خلیلی

پروفسور علی اکبر باقری خلیلی استاد تمام

پروفسور علی اکبر باقری خلیلی

Prof. ALIAKBAR BAGHERIKHALILI

استاد تمام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.