دکتر محمود یحیی زاده فر

دکتر محمود یحیی زاده فر استادتمام گروه مدیریت،  دانشکده علوم اقتصادی و اداری

دکتر محمود یحیی زاده فر

Dr. Mahmoud Yahyazadeh far

استادتمام گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتقای دارایی های معنوی نهادهای رسمی و غیررسمی با غنای اخلاقی سرمایه انسانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 11، شماره: 27
2 ارزیابی تاثیر انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادرات (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 18، شماره: 103
3 اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 1
4 Developing a Local Model to Evaluate the Impact of Information Technology Capabilities on the Performance of Pharmaceutical Firms Using the Mediating Role of Supply Chain Approach (Case Study: Pharmaceutical Firms in Iran) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 4
5 Effectiveness of the Three Financial Performance, Environmental Performance and Accepted Values on the Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 4، شماره: 1
6 بررسی اثر انتشار حق تقدم بر بازده سود سهام در بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 4، شماره: 15
7 بررسی تاثیر حجم معامله بر بازدهی استراتژی های شتاب و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 2
8 بررسی تاثیر شایستگی های مدیران بر استراتژی های حل تعارض در دانشگاه علوم پزشکی بابل (دریافت مقاله) مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره: 11، شماره: 22
9 بررسی تاثیر مدیریت سود بر نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 15
10 بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 2
11 بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
12 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 16، شماره: 1
13 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی و اثربخشی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 4، شماره: 2
14 بررسی رابطه شدت رقابت در بازار محصول و مومنتوم قیمتی بر هزینه ‎سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 4
15 بررسی رابطه متغیرهای اثرگذار بر توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 7، شماره: 13
16 بررسی رابطه ی عرضه ی سهام و سرمایه گذاری خصوصی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 4، شماره: 13
17 بررسی رابطۀ خوش‌بینی مدیریتی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 3
18 بررسی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری همراه توسط مشتریان (مطالعه موردی: داده های شعب بانک ملی استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 49
19 بررسی نقش خصوصی سازی بر نقد شوندگی سهام بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 8، شماره: 15
20 پیش بینی بازده قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران: با رویکرد مقایسه ای مدل آرچ و شبکه عصبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 12، شماره: 24
21 تاثیر افشای اطلاعات بر دامنه شکاف قیمتی پیشنهادی خرید و فروش سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 4
22 تاثیر برنامه های تشویقی و کمک های صادراتی بر تجارت محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 22
23 تاثیر خوش‮ بینی مدیران بر همزمانی قیمت سهام در شرکت‮های پذیرفته‮ شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 10، شماره: 2
24 تبیین ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد دیماتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 4
25 تبیین شدت اثر عوامل موثر بر پایش توسعه صنایع خلاق با استفاده از روش دیمتل (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 1
26 تبیین و بررسی وضعیت وب سایتهای تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 2
27 تعیین استراتژی های تاب آوری و تاثیرات متقابل آنها در زنجیره تامین ایران خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 1
28 تعیین و وزن دهی استراتژی های تاب آوری در زنجیره تامین ایران خودرو (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 1
29 جایگاه بیمه در پایداری کسب و کار خرد: شواهدی تجربی از کسب و کارهای کوچک ایجاد شده توسط صندوق مهر امام رضا (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 1
30 راهبردهای تامین مالی کسب وکارهای نوپا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 45
31 رتبه بندی عوامل موثر بر حاکمیت سازمانی در دستگاه های بخش عمومی دولت مبتنی بر رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 3
32 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی درایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 16
33 شناسایی چالش ها و راهکارهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با رویکرد تولید در کلاس جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 31
34 شناسایی چالش های موجود در شکل گیری اینشورتک در صنعت بیمه ایران با رویکرد نظریه اسکات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 38، شماره: 4
35 شناسایی ریسک های راهبردی زنجیره تامین صنعت خودروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 32
36 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت زنجیره تامین با روش دیماتل مبتنی بر تحلیل شبکه: مطالعه موردی مخابرات استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی دوره: 2، شماره: 1
37 شناسایی و بررسی موانع گذار اجتماعی- فنی به سیستم های خورشیدی فتوولتاییک با تاکید بر رژیم برق فسیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 2
38 طراحی نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تامین صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 33
39 مدل ساختاری-تفسیری سطح بندی عوامل اثرگذار بر ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 10، شماره: 3
40 مدل منظومه ای ایجاد کسب وکارهای نوپا و نوآور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 43
41 مطالعه توسعه مالی بین الملل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده ازداد ههای تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
42 مطالعه عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 8، شماره: 30
43 مقایسه ی قیمت مورد انتظار با قیمت بازار سهام (صنایع مواد غذایی و آشامیدنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 5، شماره: 19
44 مقایسه ی مدل های تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر تصادفی و تصادفی فازی بودن بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران* (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 3، شماره: 1
45 نقش تفریح تجربه شده در ایجاد تعلق سازمانی کارکنان دانشی:اثرتعدیلگر نگرش به تفریح (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 3
46 نقش سیاست گذاری نوآوری در جذب شرکت ها به صنایع خلاق: بررسی حوزه خاورمیانه و مقایسه آن با سایر کشورهای منتخب (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 9، شماره: 2
47 نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 15، شماره: 4
48 نقش هوشمندی عاطفی راهبردی در قابلیت فناورانه، مدیریت دانش فناورانه و آموزش و رشد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 18، شماره: 39
49 واکاوی روند پژوهش های حوزه زیست بوم نوآوری باز مبتنی بر تحلیل کتاب سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اهمیت نسبت های مالی مؤثر بر ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش درخت های تصمیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
2 ارزیابی تاثیر مشخصه های جمعیت شناختی بر ابعاد تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
3 ارزیابی کارایی شرکت‌های توزیع برق در ایران با استفاده از روش DEA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
4 ارزیابی کارایی مالی بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
5 ارزیابی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات بانک با رویکرد فرا ابتکاری (مطالعه موردی: شعب بانک سامان در استان مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
6 انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد و بازده غیر عادی تجمعی آتی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی
7 The Impact of Information Technology on Organizational Performance (Case Study: Mazandaran University) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو
8 بررسی اثر شوک سیاست پولی بر بورس اوراق بهادار ایران با به کارگیری الگوی ARDL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
9 بررسی اثر هزینه های بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
10 بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
11 بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
12 بررسی استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی PLS-SEM در مطالعات مدیریت منابع انسانی ( HRM) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار
13 بررسی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده دارایی بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
14 بررسی تاثیر استقرار نظام حاکمیت شرکتی بر رقابت پذیری شرکت ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
15 بررسی تاثیر درگیری ذهنی خریدار بر خرید محصولات سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
16 بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر نرخ رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
17 بررسی تاثیر گرایش به مشتریان، رهبری اخلاقی و شدت رقابت بر عملکرد شرکت ها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
18 بررسی تاثیر مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت و وفاداری مصرف کنندگان با توجه به نقش رضایت و اعتماد در شرکت لبنی کاله (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
19 بررسی تأثیر اعتمادسازی بین کارکنان شرکت بر افزایش فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس اورا بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
20 بررسی تأثیر تنوع شرکتی و ساختار مالی شرکت ها بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
21 بررسی تئوریکی تجربی ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار
22 بررسی حاکمیت شرکتی و Q توبین در اندازه گیری عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
23 بررسی حاکمیت شرکتی و Q توبین در اندازه گیری عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
24 بررسی رابطه برنامه ریزی مسیر شغلی و استراتژی مسیر شغلی (مورد مطالعه: کارکنان بانک ملی شهرستان قائمشهر) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
25 بررسی رابطه بین اهرم مالی و ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی
26 بررسی رابطه بین بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام وارزش افزوده اقتصادی با تغییرات سود سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
27 بررسی رابطه بین تنوع نیروی کار و اعتماد سازمانی : مورد مطالعه شعب بانک تجارت استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
28 بررسی رابطه بین رشد بهره وری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
29 بررسی رابطه بین رشد بهرهوری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
30 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با سطح بکارگیری برنامه ریزی راهبردی مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بابل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
31 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
32 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و رشد بهره وری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
33 بررسی رابطه بین فرصت های رشد و جریان نقدی آزاد با تغییرات سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
34 بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی اینترنتی، دسترسی به اطلاعات صادرات، روابط شبکه کسب وکار با رشد بازار صادرات شرکت های صادراتی استان گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
35 بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
36 بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی، اهرم مالی و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
37 بررسی رابطه بین مدیریت سود و همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
38 بررسی رابطه بین نقدشوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
39 بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده با ویژگی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
40 بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
41 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر رشد فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
42 بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و حجم معاملات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
43 بررسی رابطه متقابل میان مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکتهای پذیرفتهشدهدر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
44 بررسی رابطه میان افشای اطلاعات، رقابت بازار محصول و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
45 بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش مشتری با نقش تعدیلگر مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان استان مازندران) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
46 بررسی رابطه هموارسازی سودباثروت سهامداران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
47 بررسی رابطه ی بین جریان نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی و توانایی پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
48 بررسی رابطه ی بین سرمایه فکری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
49 بررسی رابطه ی سرمایه ی فکری و عملکرد بازار در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
50 بررسی رابطه ی میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
51 بررسی رابطه یادگیری سازمانی و عملکرد مالی بانک رفاه استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
52 بررسی رابطهبین کارایی سرمایه انسانی و نسبت بازده داراییها شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
53 بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایت مشتریان در رفتار خرید آنلاین (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
54 بررسی عوامل شرکتی موثر بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
55 بررسی عوامل موثر بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
56 بررسی عوامل موثر بر سطح وجه نقد نگهداری شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
57 بررسی نقش بهره وری بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
58 بررسی و مقایسه عملکرد بازارهای خارجی کشورهای مشترک المنافع (حوزه CIS) و حوزه خاورمیانه به روش تحلیل پوششی داده های فازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران
59 تاثیر افشای اطلاعات و رقابت بازار محصول بر ارزش شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
60 تاثیر تامین مالی اسلامی بر صادرات در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
61 تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اشتغال به کار مجدد بازنشستگان در استان مازندران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
62 تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی: به روش معادلات ساختاری (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
63 تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی(مطالعه موردی: دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری
64 تاثیر قیمت نفت و نوسانات آن بر رشد اقتصادی کشور ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
65 تاثیر معنویت محیط کار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد سازمانی به روش مدلسازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی PLS SEM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار
66 تاثیر مولفه های اعتماد سازمانی بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر: به روش مدل یابی معادلات ساختاری (PLS-SEM) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
67 تاثیرمیزان سهام شناورآزاد برمدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
68 تأثیر تجربه برند بر درگیری ذهنی مشتریان (مطالعه موردی: برند کاله آمل) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
69 تأثیر شبکه های اجتماعی بر خرید بیمه های عمر (مطالعه موردی: مشتریان بیمه پاسارگاد بابل) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
70 تأثیر فعالیت های بازاریابی شبکه اجتماعی بر رضایت مشتریان صنعت مد و پوشاک در شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
71 تبیین اثر جنسیت برند بر رفتار مصرف کننده در بستر رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه: سایت شبکه اجتماعی اینستاگرام) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
72 تبیین مدل ساختاری ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنعت خودرو (شاهد تجربی: شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
73 تبیین مدلی برای موفقیت اجرای برنامه های راهبردی (مورد مطالعه: شهرداری بابل) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
74 تجزیه و تحلیل عوامل سازمانی، فردی و اجتماعی موثر بر پایداری سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
75 تحلیل شبکه ی بازیگران ترکیب ابزار خط مشی در سیاست های تحقیق و توسعه ی آموزش عالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
76 تعیین استراتژی های تاب آوری در زنجیره تامین ایران خودرو با استفاده از تکنیک های کیفیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
77 تعیین مولفه های تاب آوری و وزن آنها با رویکرد ترکیبی DANP فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
78 تکنیک های ارزشگذاری منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
79 چرا تنوع و پویایی سیاست گذاری علم ، فناوری و نوآوری درارتقا تاب آوری ملی مهم است (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
80 خوش بینی مدیریتی و هموارسازی سود (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه
81 دلبستگی مصرف کننده ایرانی به برند در اینستاگرام؛ محرک ها و پیامدها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
82 رابطه استراتژی کارراه ه با موفقیت کارراه ه: نقش تعدیل گر آگاهی استراتژیک (موردمطالعه: کارکنان بندر امیرآباد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
83 رابطه کیفیت خدمات بر نیات رفتاری مشتریان سودآور نقش میانجی رضایت مشتریان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
84 ساختار مالکیت و همزمانی قیمت سهام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
85 شناخت تفاوت های هموارسازی سود از طریق تورش رفتاری مدیران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه
86 شناسایی دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تابع تفکیکی درجه دوی تعدیل شده (SQDF (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
87 شناسایی و بهبود ناهمگنی مشاهده نشده در مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM): با روش آمیخته متناهی FIMIX-PLS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
88 شناسایی و تبیین میزان تاثیر تعهد سازمانی ممیزان مالیاتی بر وصول درامد مالیاتی در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
89 شوک سیاست مالی و اثرگذاری آن بر بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
90 طراحی محصول درکارآفریىی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
91 عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اشتغال به کار مجدد بازنشستگان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
92 عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید و فروش در بازار سهام ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
93 فرهنگ مذاکره تجاری بین المللی با بازرگانان ژاپنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
94 مدل ساختاری ابعاد اکوسیستم نوآوری در شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
95 مروری بر ادبیات ارزیابی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات بانک با رویکرد فرا ابتکاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
96 مروری بر ادبیات رابطه بین تمرکز مالکیت سهام و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
97 مطالعه تئوریکی تجربی تجاری سازی تکنولوژی دانشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
98 مطالعه و بررسی اثرات مدیریت دانش بربازدهی سازمان ها مورد مطالعه بانک پارسیان شهراصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
99 نقش تحریم ها و ت أثیرات آن بر رتبه عملکردی شرکت های فعالدر صنعت فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
100 نقش حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه فکری در سازمانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
101 نقش فناوری اطلاعات و خلاقیت بر ارتقا عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی
102 نقش مولفه های فرهنگی تاثیرگذار در بسته بندی محصولات صادراتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
103 نگاهی اجمالی به عملکرد الگوریتم زنبور عسل و مدل ارزش در معرض خطر برای انتخاب پرتفوی بهینه ی سهام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
104 نوع شناسی ویژگی های شخصیتی متناسب با سبک های حل مسیله افراد در مشاغل مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد