دکتر سیدمحمدحسین رضوی

دکتر سیدمحمدحسین رضوی دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

دکتر سیدمحمدحسین رضوی

Dr. SeyedMohammad Hossein Razavi

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی دیپلماسی بین المللی ورزش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
2 آسیب شناسی سیاسی – حقوقی مصوبات مرتبط با ورزش و تربیت بدنی در مجلس شورای ملی عهد پهلوی دوم (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 1
3 ارائه الگوی پارادایمی عوامل تبلیغاتی موثر بر نیات رفتاری هواداران فوتبال (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 65
4 الگوی کیفی پیوند فرهنگ و گردشگری جشنواره های ورزشی – سنتی بر مبنای راهبرد گرندد تئوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 49
5 اهمیت و نقش اخلاق در ورزش و المپیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 12، شماره: 22
6 Developing Iranian Sports Coaches’ Personal Brand (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 15، شماره: 1
7 بررسی رشد کمی و کیفی تولیدات علمی ایران در زمینه علوم ورزشی: مطالعه ای در ISI (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 6، شماره: 2
9 بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر جذب گردشگران ورزشی به استان مازندران با تاکید بر بازاریابی گردشگری ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 9، شماره: 1
10 بررسی وضعیت امید به اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان رشته تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 12، شماره: 61
11 پتروژنز توده های نفوذی آداکیتی نوار افیولیتی شمال خاوری سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 94
12 پیوند بازی، آموزش و پرورش در مهدهای کودک: طراحی مدل بر اساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 67
13 تاریخ نگاری فضای توسعه ورزش ایران (۱۲۸۵- ۱۳۲۰) (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 12، شماره: 1
14 تحلیل ساختار ورزش تربیتی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 14
15 تحلیل عوامل توسعه ورزش همگانی براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 52
16 تحلیل عوامل زیست محیطی و مدیریتی موثر بر توسعه سوارکاری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 4
17 تدوین مدل آسیب شناسی ساختار ورزش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 47
18 تعیین الگوی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری ورزش های سنتی (مطالعه موردی: جشنواره کبدی سرخنکلاته، اسب ترکمن و کشتی سنتی آلیش وگورش) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 71
19 توسعه سرمایه گذاری حامیان مالی در لیگ برتر فوتبال ایران با تاکید بر حضور بانوان تماشاگر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت و کارآفرینی در ورزش دوره: 1، شماره: 1
20 دیده بانی شاخص های موثر بر آینده شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کلاس جهانی در صنعت ورزش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 8، شماره: 2
21 رابطه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان با گرایش آنها به بزهکاری با تاکید بر فعالیت های ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 13، شماره: 24
22 راهکارهای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 4
23 راهکارهای توسعه فرصت های کارآفرینی ورزشی در سطح کلان (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 4
24 راهکارهای توسعه فرهنگ زیست محیطی در ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 29
25 سناریوهای ورزش همگانی ایران در افق ۱۴۱۲ (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 5، شماره: 2
26 شناسایی ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 42
27 شناسایی فرصت های کارافرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 55
28 شناسایی و ارزیابی شایستگی های کانونی شغلی دانشجویان و دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی* (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 19
29 شناسایی و اولویت بندی زیرساختهای اماکن ورزشی در راستای توسعه گردشگری ورزشی، مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهر جویبار (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت دوره: 3، شماره: 5
30 شناسایی و اولویت بندی شاخص های استعدادیابی ورزش جودو در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 53
31 شناسایی و مدل سازی عوامل سازمانی موثر بر توسعه رفتار شهروند سازمانی در سازمان های ورزشی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 44
32 طراحی الگوی شایستگی‌های محوری اعضای هیأت علمی در تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 2
33 طراحی مدل بازاریابی عصبی در ورزش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 53
34 فراتحلیل رابطه بین عوامل اقتصادی و عملکرد ورزشی کشورها در رویدادهای ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 28
35 فرصت های کارآفرینانه گردشگری ورزشی براساس اقلیم جغرافیایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 70
36 مطالعه تطبیقی ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 16، شماره: 36
37 مطالعه تطبیقی ورزش مدارس کشورهای فنلاند، دانمارک، آلمان، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 24
38 مقایسه اولویت های فلسفه آموزشی دانشجویان تریت بدنی به تفکیک جنسیت و محل دانشگاه محل تحصیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 2، شماره: 5
39 مقایسه میزان رضایت از زندگی و ابعاد پرخاشگری سربازان در حال خدمت در زندان ها بر اساس وضعیت تاهل و نوع ورزش (آبی یا زمینی) (دریافت مقاله) فصلنامه طب دریا دوره: 5، شماره: 1
40 نقش رسانه ها و تماشاگران ورزشی در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
41 نقش ورزش در پیشگیری از وقوع جرم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 15، شماره: 32
42 واکاوی عوامل موثر بر گردشگری هوشمند در صنعت ورزش مبتنی برتکنیک فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 9، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پژوهش های پیشین درباره ی کارکنان زندان با تاکید بر رضایت از زندگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
2 بررسی تاثیر تصویر نام تجاری بر تمایل مشتریان به پرداخت اضافه بهاء (مطالعه موردی: شرکت های ایرانی تولید کننده پوشاک ورزشی) (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
3 بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
4 بررسی روش های تامین مالی جهت سرمایه گذاری و توسعه فضاهای ورزشی شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
5 بررسی عوامل مدیریتی ساختاری موثر بر صادرات کالاهای ورزشی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
6 تبیین استراتژی های اشتغال فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
7 تحلیلی بر تحقیقات برون سپاری با رویکرد فرصت ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی
8 شناسایی عوامل حقوقی و قانونی بر واگذاری باشگاه ها به بخش خصوصی (مطالعه موردی: باشگاه استقلال و پرسپولیس) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
9 شناسایی فرصت ها و چالش های فرهنگی و اجتماعی بر خصوصی سازی (مطالعه موردی: باشگاه فوتبال استقلال و پرسپولیس) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
10 طراحی الگوی استراتژیک اشتغال فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
11 طراحی مدل آمیخته برنامه های توسعه صادرات در راستای توانمند سازی راهبردی بهبود عملکرد صادراتی تولیداتورزشی جهت رسیدن صنعت ورزش به کلاس جهانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
12 مطالعه طراحی نوآور محصولات گردشگری هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت