دکتر حسن مسلمی نائینی

دکتر حسن مسلمی نائینی استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسن مسلمی نائینی

Dr. Hasan Moslemi Naeini

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر فشار سیال بر جابه جایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی لوح های ترکیبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 23، شماره: 1
2 اثر موقعیت آب بندی بر ارتفاع بالج درهیدروفرمینگ لوله های آلومینیومی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 29، شماره: 1
3 انتخاب معیار شکست نرم مناسب جهت پیش بینی شکست در فرایند شکل دهی مجدد مقاطع دارای تاخوردگی (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 8، شماره: 8
4 Modeling and Predicting the Important Properties of the PVC/Glass Fiber Composite Laminates in the Production Process by the TLBO-ANFIS Approach (دریافت مقاله) مجله شکل دهی مواد دوره: 8، شماره: 4
5 بررسی تاثیر پارامتر های هندسی بر عیوب در فرآیند شکل دهی غلتکی کانال نامتقارن (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 30، شماره: 2
6 بررسی تئوری و تجربی فرآیند ساخت لوله های قطور به روش CUO (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 1
7 بررسی تجربی تاثیر پارامترهای لیزر در شکل دهی ورق های فوم حفره بسته آلومینیم با استفاده از لیزر (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 26، شماره: 2
8 بررسی تجربی فرایند انبساط دهی لوله آلومینیومی با استفاده از واسط کشسان تحت بارگذاری های مختلف (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 3، شماره: 2
9 بررسی حد شکل دهی و جابه جایی خط جوش، در شکل دهی لوح های ترکیبی با استفاده از روش های عددی و تجربی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 23، شماره: 2
10 بررسی عددی توزیع ضخامت در فرآیند هیدروفرمینگ گرم لوله های آلومینیومی (دریافت مقاله) فصلنامه فرایندهای نوین در ساخت و تولید دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی عددی و تجربی اثر شکل لبه اتصال لوله های درزدار جوشکاری شده به روش القایی فرکانس بالا روی حرارت ایجاد شده فلز جوش (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 7، شماره: 9
12 بررسی عددی و تجربی تغییر شکل ورق در فرآیند شکل دهی قفسه ای لوله هایی با نسبت ضخامت به قطر پایین (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 23، شماره: 1
13 بررسی عددی و تجربی عیب چین‎خوردگی لبه در فرآیند شکل‎دهی غلتکی سرد مقاطع عریض (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 5، شماره: 1
14 بررسی مسیرهای بارگذاری فرایند هیدروفرمینگ برمبنای آزمایش های تجربی و بهبود بخشیدن مبتنی بر آنالیز حساسیت سوبول (دریافت مقاله) مجله علمی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند دوره: 2، شماره: 1
15 پیش بینی منحنی حد شکل دهی به کمک معیارهای شکست نرم در فرآیند هیدروفرمینگ لوله های آلومینیومی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 25، شماره: 1
16 تاثیر الگوی گل بر توزیع یکنواخت نیروی وارد بر غلتک ها در شکل دهی مجدد غلتکی سرد (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 34، شماره: 1
17 تاثیر پارامترهای فرایند بر عیب نازک شدگی در شکل دهی غلتکی سرد مقاطع کانالی شکل (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 3، شماره: 2
18 تحلیل اجزای محدود فرایند شکل دهی داغ با استفاده از مدل پیش بینی تنش جریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 22، شماره: 1
19 تحلیل اجزای محدود فرایند شکل دهی داغ با استفاده از مدل پیش بینی تنش جریان (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 22، شماره: 1
20 حل نظری طول تغییر شکل ارتجاعی خمیری با کارسختی خطی در شکل دهی غلتکی یک مقطع کانالی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 24، شماره: 1
21 محاسبه برگشت فنری با لحاظ نمودن مدل سخت شوندگی یوشیدا یومری در فرآیند شکلدهی غلتکی سرد ورق فولادی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 10، شماره: 2
22 مطالعه تاثیر روش های کالیبراسیون بر دقت معیارهای شکست نرم پدیدار شناختی در فرایند شکل -دهی ورق های فلزی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 10، شماره: 1
23 مطالعه تجربی شکل دهی غلتکی ورقه ای کامپوزیتی زمینه پی وی سی تقویت شده با الیاف شیشه بافته شده (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 28، شماره: 2
24 مطالعه تجربی و تحلیل حساسیت سوبل در بهینه سازی پارامترهای موثر فرآیند تراشکاری خشک آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱-T۶ (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 8، شماره: 8
25 مطالعه طول تغییرشکل در فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 11، شماره: 6
26 مطالعه عددی و تجربی برش گیوتینی یک پروفیل پیچیده تولید شده به روش شکلدهی غلتکی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اصطکاک برجابجایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی ورقهای ترکیبی (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
2 اثر پارامترهای هندسی محصول بر تابیدگی کف در فرآیندشکل دهی غلتکی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
3 اثر فشار سیال بر جابجایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی ورقهای ترکیبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
4 ارایه روشی جدید جهت جوش لب به لب ورق کامپوزیت تقویت شده با الیاف کربن و بررسی تجربی تاثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری بر استحکام کششی جوش (دریافت مقاله) کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
5 Forming-Limit Diagram of Interstitial-Free (IF) Steel Tailor-Welded Blank (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
6 بررسی اثر اصطکاک و نیروی محوری در شکل دهی لوله های دو جداره به روش هیدروفرمینگ با اعمال تغذیه محوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
7 بررسی اثر پارامترهای فرآیندی بر عیب چین خوردگی لبه در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد پروفیل ها با مقطع عریض (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
8 بررسی اثر تغییر ات الگوی گل بر شعاع گوشه در فرایند شکل دهی مجدد مقطع سپری شکل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
9 بررسی اثر جنس محصول بر تابیدگی کف در فرآیندشکل دهی غلتکی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
10 بررسی اثر در نظر گرفتن انرژی خمش طولی در ناحیه بال بر طول تغییر شکل مقطع کانال متقارن، در مدل باتاچاریا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
11 بررسی اثر زاویه برش در برش گیوتینی در فرایند شکل دهی غلتکی سرد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
12 بررسی اثر شعاع غلتک بر روی عیب تو رفتگی مقطع مربعی شکل با استفاده از تحلیل دو بعدی الاستیک-پلاستیک در فرآیند شکل‌دهی مجدد لوله (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
13 بررسی اثر نسبت کشش بر جابجایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی ورقهای ترکیبی (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
14 بررسی اثر ورق گیر انعطاف پذیر بر عیب تابیدگی کف پروفیل های تولیدشده در فرآیند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
15 بررسی اثر هندسه لبه بر توزیع حرارت در فرایند جوشکاری القایی لوله به منظور بهبود کیفیت اتصال (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
16 بررسی اثرضخامت لایه هابربرگشت فنری ورق فلزی دولایه درفرایندشکلدهی غلتکی سرد (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
17 بررسی پارامترهای موثر در شکل دهی غلتکی سرد مقطع کانال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
18 بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر عیب پیچش در فرآیند شکل دهی غلتکی مقطع کانال نامتقارن (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
19 بررسی تاثیر قطر غلتک بر روی هندسه محصول در فرآیند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
20 بررسی تأثیر دما بر روی شکل‌پذیری لوله‌های آلومینیومی AA1050 در فرآیند هیدروفرمینگ گرم لوله (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
21 بررسی تجربی کرنش طولی در فرآیند شکل ده ی غلتکی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
22 بررسی تجربی و عددی پارامترهای مؤثر در فرآیند شکل دهی فلزات به کمک لیزر درمکانیزم گرادیان حرارتی و پیشبینی میزان تاثیر آنها با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
23 بررسی تجربی، مدلسازی ریاضی و بهینه سازی پارامترهای موثر ماشینکاری بر روی زبری سطح درفرایند تراشکاری آلیاژ مس (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
24 بررسی تحلیلی و تجربی عیوب شمشیری شدن و موج دار شدن در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد مقطع کانالی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
25 بررسی تحلیلی و تجربی عیوب شمشیری شدن و موج دار شدن لبه در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد مقطع کانالی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
26 بررسی تحلیلی و عددی فرآیند نورد سرد با در نظر گرفتن اثر کارسختی در ناحیه تغییرشکل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
27 بررسی جابجایی خط جوش در شکلدهی ورقهای ترکیبی TWB (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
28 بررسی حدود بحرانی آسیب برای پیش بینی شکست نرم در آلیاژ آلومینیوم AA6061-T6 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
29 بررسی عددی اثر ضریب اصطکاک بین لوله و میله پلی اورتان در فرایند انبساط دهی لوله آلومینیومی با استفاده از واسط کشسان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
30 بررسی عددی اثر ضریب‌ اصطکاک، نیروهای پیش‌کشش و پس‌کشش بر فشار نورد و نیرو و گشتاور وارد بر غلتک‌ها در فرآیند نورد سرد نامتقارن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
31 بررسی عددی اثر مقدار زمان توقف بین پاسهای متوالی بر میزان شکل دهی در فرایند شکل دهی چند پاسه با استفاده از لیزر (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
32 بررسی عددی استراتژی های مختلف اسکن پرتو بر زاویه ی خم به دست آمده در فرآیند چندپاسه ی شکل دهی با استفاده از لیزر در ورق های آلومینیمی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
33 بررسی عددی پارامترهای موثربرعیوب هندسی پروفیلهای فولادی درفرآیند شکل دهی غلتکی سرد ورقهای سوراخ دار (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
34 بررسی عددی تأثیر دما بر روی ناحیه کاری در کشش عمیق گرم هیدرومکانیکی ورقهای آلومینیومی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
35 بررسی عددی توزیع ضخامت در فرایند هیدروفرمینگ گرم لوله های آلومینیومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
36 بررسی عددی و تجربی اثر تغذیه محوری و زمان اعمال فشار در شکل دهی لوله های آلومینیومی با روش دمش گاز در دماهای بالا (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
37 بررسی عددی و تجربی فرآیند شکل دهی با استفاده از پرتو لیزر به همراه یک نیروی کمکی در ورق های آلومینیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
38 بررسی عیب تورفتگی سطح مقطع محصول نهایی پروفیل دارای تاخوردگی در فرآیند شکلدهی مجدد لوله (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
39 بررسی عیب جدایش بین لایه کامپوزیتی و آلومینیومی در شکل دهی پرسی ورقهای FML زمینه ترموپلاستیک پی وی سی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
40 بررسی عیوب تورفتگی لبه و خراشیدگی سطح محصول در فرایند شکل دهی مجدد غلتکی سرد به کمک روش اجزای محدود سه بعدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
41 بررسی عیوب مرحله راهنما در فرآیند شکلدهی غلتکی سرد توسط روش المان محدود (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
42 بررسی کالیبراسیون معیار شکست نرم لو- هو به منظور تعیین شکست در حین تغییر شکل مومسان آلیاژ آلومینیوم AA6061-T6 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
43 بررسی محدودیت شکل دهی ناشی از عیب تاخوردگی در شکلدهی غلتکی لوله ی گرد (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
44 بررسی ناحیهی کاری بر اساسپارگی در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی لوحهای ترکیبی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
45 بررسی و تعیین دمای مناسب شکل دهی ورق های کامپوزیتی زمینه پی وی سی تقویت شده با الیاف شیشه بافت مسطح (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
46 بهبود منحنی های فشار شکل دهی در فرآیند هیدروفرمینگ گرم لوله های آلومینیومیAA10500 (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
47 بهینه‌سازی طراحی الگوی گل در فرآیند شکل‌دهی غلتکی سرد مقاطع کانالی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
48 پیشبینی زاویه خمش در فرآیند شکل دهی فلزات به کمک پرتو لیزر با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
49 پیشبینی کمانشلبه در فرآیند شکلدهی غلتکی سرد مقطع کانالی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
50 تاثیر اصطکاک بر ناحیه کاری در فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی قطعات مربعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
51 تاثیر روش طراحی الگوی گل بر برگشت فنری ورق فولادی استحکام بالا در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد لوله (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
52 تاثیر روش طراحی الگوی گل بر شعاع انحنای لوله فولادی استحکام بالا در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
53 تاثیر شکل غلتک فشاری شدید و مقدار زاویه اولیه لبه ورق بر شکل ورق در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد لوله (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
54 تاثیر فشارمحفظه‌ای و پیش‌بالج بر ناحیهکاری و توزیع ضخامت در فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی قطعات مربعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
55 تاثیر مشخصه هندسی ورق اولیه در شکل نهایی حاصل از فرآیند شکل دهی سه بعدی با استفاده از لیزر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
56 تحلیل جوشکاری و شکلدهی انفجاری صفحات غیر همجنس (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
57 تحلیل رفتار الاستیک - پلاستیک لوله طویل تحویل تحت بار جانبی متمرکز به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
58 تحلیل شکل دهی انفجاری و بدون قالب ورق های مدور با استفاده از اصل پایستاری انرژی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
59 تحلیل عددی ارتجاعی و خمیری لوله تحت بار جانبی بین دو سطح تخت (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
60 تحلیل عددی رفتار ورق در فرایند یکنواخت کردن ورقها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
61 تحلیل عددی فرآیند یکنواخت کردن ورق فلزی با در نظر گرفتن موج سینوسی در طول ورق (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران
62 تحلیل فرآیند شکل‌دهی لوله های قطور به روش UO (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
63 تحلیل فرایند اکستروژن غیر مستقیم توسط روش المانی حدبالا (دریافت مقاله) ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
64 تخمین برگشت‌فنری در شکل‌دهی غلتکی سرد با استفاده از شبکه‌ عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
65 تخمین شرایط بروز عیب کمانش لبه در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد مقطع کانالی با استفاده از انرژی تغییرشکل (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
66 تدوین نرم افزار طراحی غلتکهای شکل دهی غلتکی سرد لوله های گرد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
67 تدوین نرم‌افزار طراحی غلتکهای شکل‌دهی غلتکی سرد لوله‌های گرد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
68 تعیین رابطه تحلیلی برایپروفیل انحنای طولی در فرآیند شکلدهی غلتکی سرد مقطع کانالی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
69 تعیین مقدار اضافه کاهش قطر در مرحله اندازه کردن لوله در فرایند شکلدهی غلتکی سرد لوله به روش عددی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
70 توسعه روش چندضلعی غیرمنتظم به منظور ایجاد لبه انحناداردر شکل دهی سه بعدی با استفاده از لیزر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
71 حل تحلیلی، عددی و تجربی پروفیل انحنای طولی در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد مقطع کانالی (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
72 راهکاری برای کاهش عیب پیچش در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد مقاطع کانالی شکل نامتقارن (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
73 روشهای تحلیلی طراحی الگوی گل برای مقطع های کانالی در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
74 زاویه بهینه پره در مراحل پره‌ای و تاثیر آن بر شکل ورق در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد لوله (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
75 شبیه سازی اثر پارامترهای مختلف هندسی ورقهای فلزی در فرایند خم کاری با لیزر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
76 شبیه سازی عددی رفتار تغییر شکل لوله در فرآیند شکل دهی مجدد لوله های با مقطع مربعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
77 شبیه سازی عددی و تجربی شکل دهی لوله های دوجداره آلومینیوم-مس به روش هیدروفرمینگ (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
78 طراحی الگوی گل غلتک های شکلدهی مجدد لوله بدون درز به مقطع بیضوی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
79 طراحی بهینه غلتکدر فرآیند شکلدهی غلتکی سرد با استفاده از روشی ترکیبی ازشبیهسازی اجزای محدود و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
80 طراحی غلتک ها و مسیر عبور لوله در فرایند شکل دهی سرد لوله های غیر گرد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
81 عیوب فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی
82 کاربرد ERP در مدیریت خطوط لوله نفت و گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
83 محاسبه تئوری ماکزیمم نیروی محوری لازم برای پیدایش چین خوردگی در هانی کمب های آلومینیومی چهارگوش (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
84 مطالعه تاثیر شرایط کاری مختلف روی فرآیند کشش عمیق (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
85 مطالعه تجربی جوشکاری و شکلدهی انفجاری صفحات غیر هم جنس (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
86 مطالعه چروکیدگی در فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی قطعات غیراستوانه‌ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
87 مطالعه عددی اثر تعداد ایستگاههای شکل دهی در فرایند شکل دهی مجدد با مقطع مربعی شکل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
88 مطالعه عددی اثر عوامل موثر بر توزیع ضخامت در فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی قطعات مربعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
89 مطالعه عددی تاثیر پارامترهای شکل دهی در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد پروفیل ها با مقطع عریض (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
90 مطالعه عددی و تجربی تاثیر پارامترهای طول بال داخلی و فاصله بین ایستگاهی بر عیب چین خوردگی لبه در فرآیند شکل دهی غلتکی مقاطع عریض (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
91 مطالعه عددی و تجربی تاثیر مقدار فاصله ی بین صفحه ی قالب و ورق گیر بر پارامترهای فرآیندی در فرآیند کشش عمیق هیدروفرمینگ ظروف کروی شکل ساخته شده از GLARE (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
92 مطالعه عیب کمانش لبه ورق در فرایند شکل دهی غلتکی سرد لوله (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
93 مطالعهی عددی و تجربی اثر سرعت اسکن پرتو لیزر بر زاویه ی خم به دست آمده ازفرآیند شکل دهی با استفاده از لیزر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
94 مقایسه روش های حذف نویز از سیگنال های ارتعاشییاتاقان ها در سیستم های دینامیکی دوار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
95 یک مدل جدید جهت پیش بینی تنش سیلان در فرآیند های شکل دهی گرم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران