جلیل قلمقاش

 جلیل قلمقاش دانشیار

جلیل قلمقاش

Jalil Ghalamghash

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 کانی شناسی و دما- فشارسنجی آمفیبولیت های میزبان کانسار آهن گل گهر سیرجان، کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بارزسازی پهنه های دگرسانی مجموعه آتشفشانی شمال زاجکان، شمال خاوری ابهر با استفاده از پردازش تصاویر استر (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 بررسی آمفیبول های سنگهای و منطقه تداخلی در توده نفوذی الوند (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
3 بررسی اختلاط ماگمای مافیک و فلسیک در توده‌ نفوذی الوند با توجه به شیمی کانی ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
4 بررسی تغییرات ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی AMS دربخش جنوبی توده گرانیتوئیدی الوند (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
5 بررسی و مقایسه پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی قدیمی و جوان سبلان (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 پتروژنز توده آپاتیت دار چاه ترش (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 پتروژنز مجموعه نفوذی جنوب غرب ندوشن (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 ژئوشیمی گابرو ، گرانیت و انکلاوهای مافیک باتولیت الوند، با نگرشی ویژه به منشا آنها (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
9 ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آداکیتی آتشفشان سبلان (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
10 سن نسبی و پتروگرافی توده های نفوذی یونسلو و بالستان در شمال اشنویه (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 لوکوگرانیت های نوع A در الوند: شیمی کانی، ژئوشیمی و پتروژنز (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 مقایسه زمان تشکیل، ژئوشیمی و خاستگاه ماگمایی آتشفشانهای سهند و سبلان (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
13 منشا سنگهای آتشفشانی ائوسن در شمال آقداغ، شمال خاوری ابهر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
14 نانوکاتالیست طلا روی اکسیدآهن برای اکسیداسیون آلاینده ها دردمای پایین (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
15 نگرشی بر کانه زایی طلا در مناطق ساری گونای و زواریان (غرب و شمال غرب کشور) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
16 نگرشی بر منشاء و تکامل کانسار آهن گل گهر (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین