دکتر منصور رضاعلی

دکتر منصور رضاعلی مدیر داخلی و اجرایی

دکتر منصور رضاعلی

Dr. Mansour RezaAli

مدیر داخلی و اجرایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.