دکتر منصور رضاعلی

دکتر منصور رضاعلی مدیر داخلی و اجرایی

دکتر منصور رضاعلی

Dr. Mansour RezaAli

مدیر داخلی و اجرایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمایش و توسعه ی زمین گردشگری در جزیره قشم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 10، شماره: 36
2 ارائه‎ی مدل مفهومی برای مدیریت زیرساخت داده‎های مکانی بخشی شهرداری مطالعه‎ی موردی: شهرداری بابل (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 1
3 بررسی پیامدهای بلندمرتبه سازی ساختمانهای شهری بر گسترش افقی شهر، حقوق همجواری و حل مشکل زمین (مطالعه موردی مناطق ۲ و ۴ شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 4
4 بررسی تاثیر مولفه های کالبدی و اجتماعی بر تحقق پذیری شهر دوستدار سالمند مطالعه موردی: شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 4
5 بررسی عوامل اثرگذار در ایجاد شهر شاد. نمونه موردی: شهر همدان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 39
6 بررسی عوامل موثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی در پارک های شهری (مطالعه موردی: شهر زابل) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 4
7 بررسی مولفه های کالبدی – محیطی تاثیرگذار بر امنیت گردشگران در بافت های تاریخی شهریزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 10، شماره: 1
8 برنامه‌ریزی محیط‌زیست در مقیاس چشم‌انداز محلی مطالعه موردی: شهرستان کردکوی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 44
9 تحلیل اکتشافی داده های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 2
10 جغرافیای فرا ملی اسلام و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 4
11 شناسایی موانع دستیابی به شهر پاک با تکیه بر جمع آوری زباله با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 3
12 مکان‌یابی محل دفن پسماندهای شهری با استفاده از GIS و AHP (مطالعۀ موردی: شهر ساحلی- صنعتی عسلویه) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 2
13 نگرشی فلسفی بر شناخت کنشگران زیست جهان (ارائه مدل هایی نو برای چگونه زیستن بوم های جغرافیایی) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 4
14 نمایه(لیست کل مقالات به انضمام نام نویسندگان و شماره های انتشار یافته (از ۱ الی ۷۸) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات مساکن آپارتمانی بر کیفیت زندگی خانوارهای شهری (مطالعه موردی: اعتمادیه زنجان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
2 بررسی استراتژی های کاهش اثر جزایر حرارتی شهری درکلانشهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
3 سنجش نگرش مردم محلی نسبت به عملکرد مدیریت روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش احمد آباد شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
4 واپایش رابطه مهاجرت روستا به شهر و گسترش اعتیاد در شهر مرزی نمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز