دکتر سیروس فارسی

دکتر سیروس فارسی

دکتر سیروس فارسی

Dr. sirus Farsi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Aerobic exercise is a feasible intervention for delaying disease progression in Alzheimer’s disease (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 3، شماره: 3
2 اثر 8 هفته تمرین تداومی متوسط و تناوبی شدید بر بیان ژن سیرتوئین- 1 و استیل کوآ دهیدروژناز با زنجیره بلند بافت قلب موش‌های صحرایی چاق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 8، شماره: 16
3 بررسی تاثیر مکمل گیری اسپیرولینا همراه با تمرین مقاومتی غیرخطی بر آنزیم‌های کبدی زنان چاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 7، شماره: 1
4 تاثیر تمرین مقاومتی غیر خطی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر لپتین و گرلین سرم زنان چاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر هشت هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط بر لکوسیت های موش های دیابتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 اثر هشت هفته تمرین شنا بر پروتیین واکنش گر- C در موش های مبتلا به دیابت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر گلبول های سفید موش های دیابتی شده با سم استروپتوزتوسین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 اثر هشت هفته تمرین هوازی بر الگوی زندگی و نیمرخ لیپیدی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور شهر دهدشت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
5 ارتباط بین سبک رهبری آمرانه و رضایتمندی ورزشکاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
6 ارتباط بین سبک رهبری آموزش، تمرین و رضایتمندی ورزشکاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
7 ارتباط پاسخگویی و ارزش ویژه برند اماکن خصوصی ورزشی شهرستان لارستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
8 ارتباط تجهیزات ورزشی و ارزش ویژه برند اماکن خصوصی ورزشی شهرستان لارستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
9 ارتباط تعهد ورزشی و ارزش ویژه برند اماکن خصوصی ورزشی شهرستان لارستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
10 ارتباط کیفیت خدمات ورزشی ملموس و ارزش ویژه برند اماکن خصوصی ورزشی شهرستان لارستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
11 بررسی تغییرات استرس اکسیداتیو-آنتی اکسیدان های قلبی متعاقب مصرف عصاره خارخاسک و کروسین پس از یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده ساز در بافت قلب موش های صحرایی نر سالمند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی
12 بررسی8 هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط بر پروتیین واکنش دهنده- C موش های دیابتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
13 تاثیر تمرینات مقاومتی تداومی و تناوبی بر آدیپوکاین glypican-4 و ارتباط آن با عوامل خطرزای لیپیدی و غیر لیپیدی قلبی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
14 تاثیر تمرینات مقاومتی تداومی و تناوبی بر هپاتوکاین Fetuin-A و ارتباط آن با عوامل خطرزای لیپیدی و غیر لیپیدی قلبی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
15 تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر اینترلوکین6 و پروتیین واکنشی C مردان جوان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
16 تاثیر یک دوره تمرین پیلاتس بر عوامل خطرزای قلبی عروقی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
17 تاثیر یک مسابقه والیبال بر سطوح سرمی هورمون های تیرویید دختران دانشجو (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
18 تحلیل و بررسی مفهوم «واقعیت معنای زندگی» در وصیت نامه شهدا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
19 تعادل آنابولیک به کاتابولیک بدن دختران دانشجو بدنبال یک مسابقه والیبال (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
20 تغییرات نوتروفیل و لنفوسیت متعاقب یک دوره تمرینات شنا در موش های دیابتی شده با سم استروپتوزتوسین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
21 دفع پروتیین ها از ادرار بدنبال فعالیت های ورزشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
22 رابطه بین سبک های رهبری مربیان و رضایتمندی ورزشکاران منطقه اوز-شهرستان لارستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
23 مروری بر جریان شناسی شعر و ادبیات «جنگ» (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت