دکتر سیروس فارسی

دکتر سیروس فارسی

دکتر سیروس فارسی

Dr. sirus Farsi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Aerobic exercise is a feasible intervention for delaying disease progression in Alzheimer’s disease (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 3، شماره: 3
2 Antioxidant Effects of Swimming Training and Curcumin in Withdrawal Period of Alcohol Overdose in Rats (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 8، شماره: 3
3 اثر 8 هفته تمرین تداومی متوسط و تناوبی شدید بر بیان ژن سیرتوئین- 1 و استیل کوآ دهیدروژناز با زنجیره بلند بافت قلب موش‌های صحرایی چاق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 8، شماره: 16
4 Investigation of the Effect of High-Intensity Interval Training (HIIT) on the Expression of the Genes miR-۱۲۶, miR-۲۹۶, HGS and VEGF-A Protein Levels in Tumor Tissue in Female Mice (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 11، شماره: 1
5 The Effect of Eight Weeks of Curcumin Supplementation on the Expression of Some Regulatory Genes of Atrophic Processes in the Heart Tissue of Fatty Adult Fatty Rats (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 9، شماره: 2
6 بررسی تاثیر مکمل گیری اسپیرولینا همراه با تمرین مقاومتی غیرخطی بر آنزیم‌های کبدی زنان چاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 7، شماره: 1
7 تاثیر تمرین مقاومتی غیر خطی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر لپتین و گرلین سرم زنان چاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر هشت هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط بر لکوسیت های موش های دیابتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 اثر هشت هفته تمرین شنا بر پروتیین واکنش گر- C در موش های مبتلا به دیابت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر گلبول های سفید موش های دیابتی شده با سم استروپتوزتوسین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 اثر هشت هفته تمرین هوازی بر الگوی زندگی و نیمرخ لیپیدی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور شهر دهدشت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
5 ارتباط بین سبک رهبری آمرانه و رضایتمندی ورزشکاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
6 ارتباط بین سبک رهبری آموزش، تمرین و رضایتمندی ورزشکاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
7 ارتباط پاسخگویی و ارزش ویژه برند اماکن خصوصی ورزشی شهرستان لارستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
8 ارتباط تجهیزات ورزشی و ارزش ویژه برند اماکن خصوصی ورزشی شهرستان لارستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
9 ارتباط تعهد ورزشی و ارزش ویژه برند اماکن خصوصی ورزشی شهرستان لارستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
10 ارتباط کیفیت خدمات ورزشی ملموس و ارزش ویژه برند اماکن خصوصی ورزشی شهرستان لارستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
11 بررسی تغییرات استرس اکسیداتیو-آنتی اکسیدان های قلبی متعاقب مصرف عصاره خارخاسک و کروسین پس از یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده ساز در بافت قلب موش های صحرایی نر سالمند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی
12 بررسی8 هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط بر پروتیین واکنش دهنده- C موش های دیابتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
13 تاثیر تمرینات مقاومتی تداومی و تناوبی بر آدیپوکاین glypican-4 و ارتباط آن با عوامل خطرزای لیپیدی و غیر لیپیدی قلبی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
14 تاثیر تمرینات مقاومتی تداومی و تناوبی بر هپاتوکاین Fetuin-A و ارتباط آن با عوامل خطرزای لیپیدی و غیر لیپیدی قلبی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
15 تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر اینترلوکین6 و پروتیین واکنشی C مردان جوان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
16 تاثیر یک دوره تمرین پیلاتس بر عوامل خطرزای قلبی عروقی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
17 تاثیر یک مسابقه والیبال بر سطوح سرمی هورمون های تیرویید دختران دانشجو (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
18 تحلیل و بررسی مفهوم «واقعیت معنای زندگی» در وصیت نامه شهدا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
19 تعادل آنابولیک به کاتابولیک بدن دختران دانشجو بدنبال یک مسابقه والیبال (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
20 تغییرات نوتروفیل و لنفوسیت متعاقب یک دوره تمرینات شنا در موش های دیابتی شده با سم استروپتوزتوسین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
21 دفع پروتیین ها از ادرار بدنبال فعالیت های ورزشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
22 رابطه بین سبک های رهبری مربیان و رضایتمندی ورزشکاران منطقه اوز-شهرستان لارستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
23 مروری بر جریان شناسی شعر و ادبیات «جنگ» (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت