دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه

دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه

دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه

Dr. Zahra Abolhasani chime

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی فعالیت های راهبردی بر مهارت محاوره ای مطالعه موردی فارسی آموزان خارج از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه هنر زبان دوره: 2، شماره: 2
2 اصطلاحات زبانی: گفتمانه هایی خلاق، برآینده از گسست ریزوماتیک (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 13، شماره: 2
3 بازنمایی مولفه های زبان شناختی و ایدئولوژیکی اقلیت های قومی در آینه مطبوعات دوره پهلوی: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 13، شماره: 2
4 بازنمایی نقش‎های جنسیتی در کتاب‎های تاریخ دانشگاهی ایران دوره میانه بر مبنای رویکرد تحلیل گفتمان وندایک (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 6، شماره: 1
5 بازیابی راهبردهای ایدئولوژیک در گفتمان کتاب‌های دانشگاهی، مطالعة کتاب‌های تاریخ ایران دوره میانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 23، شماره: 44
6 بررسی تطبیقی فرایند های واژه سازی در دو دهه 1340 و 1370ش در ژانر سیاسی مطبوعات (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 2، شماره: 4
7 بررسی دیدگاه جنسیتگرایی در فیلمهای دو فیلمساز ایرانی تهمینه میلانی و اصغر فرهادی از دیدگاه نشانهشناسی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 4، شماره: 1
8 بررسی رابطه نگرش گویشوران بومی و میزان شدت تهدید زبانی شان با استناد به سند اجرایی یونسکو (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 6، شماره: 9
9 بررسی مقابله ای اصطلاحات حاوی اشیا در زبان های اسپانیایی و فارسی با رویکرد زبان شناسی انسان شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 2
10 بررسی مقابله ای اصطلاحات حاوی باورها و نشانه های مذهبی در زبان های اسپانیایی و فارسی، با رویکرد زبان شناسی انسان شناخت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 10، شماره: 2
11 بررسی مقابله ای طرح واره های تصوری در اشعار حافظ و اشعار سهراب سپهری (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 2
12 تالیف کتاب درسی آموزش زبان فارسی با تاکید بر آموزش تلفظ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 17، شماره: 28
13 تعامل تلفظ و نگارش ارتباط بین مشکلات تلفظی و خطاهای نگارشی فارسی اموزان غیرفارسی زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 2
14 جایگاه و ویژگی های عناصر نحوی موثر بر دامنه خوانش نمودی در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 10، شماره: 3
15 حافظ و خود دیگر: بررسی زبا شناختی چند صدایی در تخلص غزل های حافظ (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 5
16 دلالت متن دیداری لوگو از دیدگاه نشانه شناسی بارت - ون لیوون بررسی موردی: خودروهای لوکس (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 3
17 ضمایر بازیافتی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 3
18 گفتمان بینافرهنگی در کتاب فارسی در کاربرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 19، شماره: 37
19 مفهوم سازی احترام میان والدین و فرزندان: بررسی زبان اجتماع در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 5، شماره: 1
20 مفهوم سازی های فرهنگی «مرگ» در گویش بختیاری زز و ماهرو (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 6
21 مقایسه ی واژه های آموزشی کتاب های آموزش زبان فارسی با واژه های پایه ی زبان(مقاله علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 22
22 نقش مهارت‌های تفکر انتقادی بر مهارت خواندن زبان انگلیسی زبان‌آموزان با رویکرد کاربردشناسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 6، شماره: 1
23 نقشی یا واژگانی: تحلیلی وزنی-پیوستاری بر مقوله حرف اضافه فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 5، شماره: 2
24 واژه بست در زبان های تاتی و تالشی: مطالعه ای رده شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 5، شماره: 2
25 واکاوی ساخت‎های ایدئولوژیکی زبان در روزنامه‎های فارسی‎زبان استان کردستان: تحلیل گفتمان انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 10، شماره: 2
26 ویژگی های درون مقوله ای ۵۰ عبارت اصطلاحی زبان فارسی: مطالعه موردی بر روی دختران دبیرستان روشنگر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نگاهی به کتاب آموزش زبان فارسی: کتاب درسی مقدماتی زبان و فرهنگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان