دکتر حیدر لطفی

دکتر حیدر لطفی دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکتر حیدر لطفی

Dr. Haider Lotfi

دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی آمایشی نقش و جایگاه کارگزاری انسان در مدیریت فضای سرزمینی کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش و توسعه دوره: 1، شماره: 1
2 آسیب شناسی دورنمای همگرایی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای: مطالعه موردی چین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 2
3 آمایش سرزمینی و اقتصاد مقاومتی: ارائه مدلی راهبردی برای مقاوم سازی فعالیت های اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 3
4 آمایش فضایی- جغرافیایی مکان‌یابی شهر مطلوب برای انتقال پایتخت: مطالعه موردی مؤلفه‌های جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامه‌ریزی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 3
5 ارزیابی همگرایی‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
6 استراتژی و رویکردهای سیاست خارجی دولت ایالات متحده در منطقه خاورمیانه و نظام بین المللی با تاکید بر مسئولیت های حقوقی بین سال های ۲۰۲۰-۲۰۰۰ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 1
7 الزامات دیدگاه اقتصاد سیاسی برای حل بحران های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 1
8 الگوی توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با رویکرد ژئوپولیتیک در راستای ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 4
9 باززنده ‏سازی فضا‏های باز اطراف رودخانه ‏های شهری و نقش آن در کیفیت زندگی و امنیت شهروندان (مطالعۀ موردی: رودخانۀ النگدره در شهر گرگان) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
10 بررسی تطبیقی تاثیر شکل مدیریت سیاسی فضا بر توسعه منطقه ای مطالعه موردی جزایر قشم و کیش (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 9، شماره: 32
11 بررسی رابطه برنامه ریزی شهری و شهرسازی بااحساس امنیت شهروندان؛ مطالعه موردی معابر شهر رشت در راستای ارائه مدلی کاربردی برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 3
12 بررسی رابطه متغیرهای جغرافیایی و رشد پهنای فضایی اقتصاد جرم در استان های مرزی با تاکید بر شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 4
13 بررسی رقابت های ژئوپولیتیکی در منطقه جنوب آسیا با تاکید بر سواحل چابهار ایران و گوادر پاکستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 2
14 بررسی روند مشارکت شیعیان عراق در ساختار قدرت سیاسی این کشور از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ و تاثیر آن بر نفوذ منطقه-ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 1
15 بررسی ساختارهای قومی و امنیتی در منطقه شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 3
16 بررسی سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین عشایر استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 2
17 بررسی فرایند توسعه در منطقه پارک ملی گرمسار با تاکید بر گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 85
18 بررسی مسائل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار افغانستان بر امنیت ایران؛ مطالعه موردی ترانزیت مواد مخدر و ناامنی مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 1
19 بررسی نقش تهدیدات درونی و بیرونی منطقه شمال غرب بر تدوین راهبردهای دفاعی با ماهیت جغرافیایی- سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 2
20 بررسی نقش منطقه مکران درامنیت خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 117
21 بررسی نقش مولفه های جغرافیایی در بحران های ژئوپلیتیکی کلان شهرهای ایران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 2
22 بررسی نقش، توسعه مکانیسم های حقوق شهروندی در تقویت توریسم و گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 2
23 بررسی و تحلیل ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مرزی ایران در غرب و جنوب غرب (با تاکید بر اعراب) در راستای توسعه روابط ایران و کشورهای عربی(آمایش سرزمینی در مناطق مرزی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 3
24 بررسى نقش موقعیت لرستان از نظر ژئوپلیتیکى در رابطه با امنیت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 4
25 برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه جزایر خلیج فارس؛ جزیره قشم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 4
26 برنامه ریزی و سازمان دهی راهبردی فضا در منطقه خلیج فارس ؛ مطالعه ی موردی جزیره قشم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 3
27 برنامه ریزی و سازمان دهی سیاسی، امنیتی و اقتصادی فضا در منطقه خلیج فارس در راستای ارائه ی یک مدل راهبردی برای مناطق ایران؛ مطالعه ی موردی جزیره قشم (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 35
28 برنامه ریزی و سازماندهی سیاسی، امنیتی و اقتصادی فضا در منطقه مکران در راستای ارائه ی یک مدل راهبردی برای مناطق ایران؛ مطالعه ی موردی چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 11، شماره: 43
29 برنامه ریزی و نگرش سیستمی حاکمیت نسبت به امنیت و توسعه پایدار گردشگری در کلان شهرهای ایران: مطالعه موردی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 3
30 پهنه بندی آسیب پذیری نقاط لرزه خیز استان های ایران براساس تغییرات دمایی و رخدادهای لرزه ای با استفاده از تصاویر مودیس MOD11A1 و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 106
31 تأثیر نامتقارن عوامل مؤثر بر مخارج بهداشتی خانوارهای شهری در استان ‌های ایران: روش رگرسیون کوانتایل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 29
32 تبیین اثرگذاری شاخص های شهر خلاق بر توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 4، شماره: 3
33 تبیین ژئواکونومیکی و ژئوکالچری بحران های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 4
34 تبیین نقش اختلافات مرزی در روابط ایران با کشورهای جنوبی خلیج فارس مورد مطالعه امارات متحده عربی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 4
35 تحلیل معضل ریزگردها از منظر بحران های ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس در راستای ارائه یک مدل کاربردی برای مناطق جنوب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 11، شماره: 40
36 تحلیل و بررسی پتانسیل های عمق ژئوپلیتیک ایران در مقابله با تحریم های همه جانبه غرب: مطالعه موردی آمایش سرزمینی مناطق غرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 2
37 تحلیل و بررسی تاثیر رودخانه های مرزی بر روابط ایران و همسایگان شرقی و شمال شرقی در راستای ثبات و توسعه اقتصادی مناطق مرزی و همگرایی منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 2
38 تحلیل و بررسی تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی: مطالعه موردی استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 1
39 تحلیل و بررسی جایگاه ژئوپلیتیک ایران در طرح های انتقال منابع انرژی از حوزه دریای خزر در راستای تاثیر آن بر توسعه ژئواکونومیک آسیای میانه و قفقاز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 2
40 تحلیل و بررسی جغرافیای مرزی ایران در خلیج ‌فارس: مطالعه موردی گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
41 تحلیل و بررسی نقش بحران های ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس در معضل ریزگردها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 4
42 تحلیل و بررسی نقش مولفه های ژئوپلیتیک در سیاست خارجی کشورهای منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 2
43 تحلیل و بررسی نقش نواحی پیرامونی در سازماندهی سیاسی فضایی پایدار شهرهای ایران؛ مطالعه موردی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 23
44 تحلیل و رتبه بندی استان های کشور ایران از نظر ظرفیت های راهبردی سرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 7، شماره: 27
45 تحولات مفهومی ادبیات قومیت در گفتمان مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 2
46 تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی: مطالعه موردی استان های کردستان و کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 1
47 جامعه شناسی سیاسی ایرانی برساخته تاریخی تحریف شده (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
48 جایگاه ژئواکونومیکی ایران در استراتژی های اقتصادی قدرت های جهانی در سطوح جهانی و پیرامونی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 4
49 چالش های امنیت ملی در مرزهای ایران و ترکیه. مطالعه موردی: اقتصاد مرزی مرز بازرگان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 39
50 رقابت های ژئوپلیتیکی قدرت های منطقه ای و بین المللی در سواحل دریای عمان و اثر آن بر توسعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 1
51 رقابت های ژئوپلیتیکی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 1
52 رویکردی سیاسی در تفسیر هرمنوتیکی جرم سیاسی در قوانین موضوعه با تاکید بر رفتار سیاسی حاکمیت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
53 ریشه های بحران ژئوپلیتکی عراق و تداوم مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 38
54 ژئوپولیتیک انرژی و تاثیرآن بر اقتصاد رانتی ایران در راستای ارائه یک راهبرد ملی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 3
55 ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس از لحاظ قاچاق کالا و گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 3
56 طرح پارک ملی کویر گرمسار به عنوان قطب نمونه گردشگری در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 84
57 قابلیت ها و تنگناهای صیادی و پرورش آبزیان در آمایش مناطق محروم ساحلی (مطالعه موردی: پسابندر، چابهار، سیستان و بلوچستان ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 2
58 مبانی گردشگری در حقوق بین الملل؛ مطالعه موردی حق برخورداری از محیط زیست سالم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 2
59 مدیریت و برنامه‌ریزی سیستمی گردشگری پایدار در کلان‌شهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 3
60 مقایسه راهبردهای امنیتی ایران و امریکا برای امنیت سازی در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 4
61 نقش حکم روایی مطلوب شهری در افزایش تاب آوری سکونت گاه های غیررسمی در ایران (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 2
62 نقش ژئواکونومیکی مناطق آزاد در بازدارندگی اقتصادی و حمایت از تولید ملی با تاکید بر ارائه مدلی راهبردی برای بازطراحی مناطق آزاد استان های مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 2
63 نقش سیاست های قومی و مذهبی در مشارکت اقوام در امنیت، توسعه همه جانبه و همگرایی با تاکید بر ترکمن های شمال و شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 2
64 نقش شکاف های قومی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران در مناطق مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 2
65 نقش متغیرهای جغرافیایی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 4
66 نقش و تاثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مکران در اقتصاد بین الملل و تاثیر استراتژیکی آن بر ایران با ارائه یک مدل راهبردی در توسعه اقتصادی و سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 1
67 نقش و تاثیر مناطق آزاد در اقتصاد ایران با تاکید بر منطقه آزاد چابهار به منظور ارائه مدلی فرا منطقه ای برای اقتصاد و سیاست خارجی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 4
68 نگرشی کلان بر برنامه ریزی و سازماندهی فضا در منطقه مکران (مطالعه موردی: چابهار) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی مدیریت و کنترل مرز در جنوب شرق کشور (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
2 آمایش سرزمین وتوسعه پایدارگردشگری روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان
3 آمایش سرزمینی و اقتصاد مقاومتی: ارایه مدلی راهبردی برای مقاوم سازی فعالیتهای اقتصادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
4 اثرات زیست محیطی آلاینده ها بر محیط شهری با تاکید برآلودگی هوا (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری
5 احساس امنیت و ریخت شناسی شهری (مطالعه موردی پیادهروهای شهر گرمسار) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
6 ارائه مدلی برای توسعه گردشگری عشایری مطالعه موردی : عشایر بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
7 ارائه مدلی هوشمند جهت توسعه گردشگری فرهنگی در ایران با تأکید بر موزه ها بر اساس محاسبات ذهنی و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
8 ارزیا بی قابلیت ها و چالش های اکوتوریسمی جزیره ابوموسی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
9 ارزیابی اقلیم گردشگری جزیره ابوموسی در جهت توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
10 ارزیابی جغرافیایی از تهدیدات امنیتی موجود در مناطق مرزی بین ایران و عراق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
11 ارزیابی فرآیند برنامه ریزی فضای سبز بر مبنای اصول آمایش شهری با تاکید بر منطقه 22 شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
12 استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی متن باز (Open Source) در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
13 اکوتوریسم و ژئوتوریسم و توسعه گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
14 امکان سنجی توسعه صنعت گردشگری جزیره ابوموسی درراستای توسعه پایدارشهری بااستفاده ازمدل راهبردیsWOT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
15 امنیت ، پلیس و توسعه گردشگری در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان
16 امنیت انرژی در خلیج فارس: تاملی بر نقش و جایگاه ذخایر انرژی خلیج فارس در تحقق برنامه ها و راهبردهای کشورهای همجوار با استفاده از رویکرد ANP (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
17 اولویت بندی معیار های توسعه گردشگری جهت مدیریت اکوتوریسم در شهرهای تاریخی-فرهنگی با استفاده از تکنیک تاپسیس (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
18 اهمیت و نقش گردشگری بر روند توسعه همه جانبه در کشورهای اسلامی با تأکید بر اقتصاد توریسم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
19 بررسی اثرات اجتماعی و فرهنگی مهاجرت افغان ها به شهرستان گرمساربا تاکید بر امنیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
20 بررسی اثرات اقتصادی مهاجرت افغان ها به شهرستان گرمسار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
21 بررسی اثرات زیست محیطی اکوتوریسم و ارائه الگوی اکوتوریسم پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
22 بررسی ارتباط بین خلاقیت مدیران وپویایی در محیط آموزشی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
23 بررسی اکوسیستم آبی دریاچه زریبار و جغرافیای اطراف آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
24 بررسی اهمیت نقش برنامه ریزی و بازاریابی در توسعه گردشگری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
25 بررسی پتانسیل های زیست محیطی و آلاینده های اصلی تهدید کننده آنها در خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
26 بررسی پتانسیل های گردشگری با تأکید بر ژئوتوریسم در غار علیصدر همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
27 بررسی تاثیر فرهنگ عامه بر گردشگران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
28 بررسی تاثیرات اجتماعی صنعت گردشگری در توسعه پایدار (مطالعه موردی جزیره ابوموسی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
29 بررسی تاثیرات صحیح قیمت گذاری بر مبنای مولفه های استاندارد جهانی برکالا و خدمات گردشگری در جذب گردشگران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
30 بررسی تاثیرات صحیح قیمت گذاری بر مبنای مولفه های استاندارد جهانی برکالا و خدمات گردشگری در جذب گردشگران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری شهرسازی و مهندسی عمران
31 بررسی تأثیرات صحیح قیمت گذاری بر مبنای مؤلفه های استاندارد جهانی بر کالا و خدمات گردشگری در جذب گردشگران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
32 بررسی تحلیل قابلیت های گردشگری روستای لاسجرد به منظور ایجاددهکده گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
33 بررسی تحولات یمن با تاکید بر نقش شیعیان زیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
34 بررسی توسعه صنعت گردشگری ایران با رویکرد گردشگری الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
35 بررسی جاذبهها و توانمندیهای گردشگری روستایی به منظور دستیابی به توسعه ی پایدارمطالعه ی موردی منطقه ی رامه در استان سمنان (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
36 بررسی جایگاه و نقش مفهوم پایداری در شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
37 بررسی چگونگی آموزش ‏توسعه فرهنگ سفر در جامعه ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
38 بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جهاننما (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
39 بررسی رویکرد و نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری یک مطالعه در شهر مشهد مقدس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
40 بررسی سیاستهای کلان ملی در زمینه ی برنامه ریزی اکوتوریسم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
41 بررسی عوامل تاثیرگذار بر امنیت فردی و اجتماعی گردشگران در پارک های جنگلی شهری نمونه ی موردی: گردشگران پارک جنگلی چیتگر شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
42 بررسی عوامل تاثیرگذار بر امنیت فضاهای عمومی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
43 بررسی گردشگری غذا در جذب گردشگر ، با تاکید بر گردشگری غذایی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
44 بررسی مسیر تردد و ایستگاه های سیستم اتوبوسرانی در رینگ مرکزی شهر همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
45 بررسی نقش آمایش سرزمین درتوسعه روستایی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
46 بررسی نقش امنیت و تبلیغات بر جذب گردشگران خارجی نمونه ی موردی: گردشگران خارجی شهر شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
47 بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری کشور (مطالعه موردی: تبلیغات محیطی و مجازی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
48 بررسی نقش پناهندگان افغانی ساکن شهرستان گرمسار درآسیب های اجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
49 بررسی نقش تبلیغات و بازاریابی بواسطه رسانه ها جهت توسعه پایدار گردشگری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
50 بررسی نقش و جایگاه امنیت در گردشگری شهرهای ساحلی (نمونه ی موردی: گردشگری شهر ساحلی بندرترکمن) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
51 بررسی و تحلیل توانمندی های مدیریت گردشگری جزیره ابوموسی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
52 بررسی و تحلیل ژیوپلیتیک سیاست خارجه ایران در شرایط کنونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
53 بررسی و تحلیل قابلیتهای گردشگری روستایی لاسجرد به منظور ایجاد دهکده گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
54 بررسی ویژگی های ژیوپلتیکی ایران در راستای امنیت و قدرت ملی با تاکید بر خلیج فارس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس
55 بررسی همگرایی و واگرایی در سیاست خارجی ایران با کشورهای منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس
56 برنامه ریزی توسعه تویسم درمانی در بندر عباس با تأکید بر طراحی سایت گردشگری چشمه آب گرم گنو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
57 برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری با دیدگاه استراتژیک (جزیره قشم) (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
58 برنامه ریزی توسعه فضای سبز شهری برمبنای اصول آمایش شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
59 برنامه ریزی در رابطه با دفع پسماندها برای بهبود کیفیت محیط زیست شهری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری
60 برنامه ریزی در رابطه با دفع پسماندها برای بهبود کیفیت محیط زیست شهری (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
61 برنامه ریزی وتوسعه گردشگری درقشم با تاکید بر توریسم ساحلی (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
62 برنامهریزی توسعهی گردشگری سد منطقه مورد مطالعه: سد سیمره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
63 پیوستگی اقوام ایرانی در پرتو تحولات منطقه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
64 تاثیرات الودگی های زیست محیطی اکوسیستم سواحل جنوبی دریای خزر بر اکوتوریسم منطقه با تکیه بر حیات وحش تالابها (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
65 تاثیرات توریسم وگردشگری بر اقتصاد ایران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
66 تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستای رادکان، شهرستان کرد کوی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
67 تجربه مشارکت مردمی در مدیریت شهری (مطالعه موردی شهر ایلام) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری
68 تحلیل پتانسیل ها،زیر ساخت ها و جاذبه های گردشگری شهرستان اراک با مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
69 تحلیل عدم تعادل های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی در سازمان فضایی استان تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
70 تحلیل عوامل مؤثر بر هویت قومی در بین جوانان شهر رشت؛ با تأکید بر نقش رسانه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
71 تحلیل و بررسی رویکردهای ساکنین بومی منطقه میزبان باتوجه به متغیرهای جمعیت شناختی به اثرات اجتماعی صنعت گردشگری مطالعه موردی شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
72 تحلیلی بر رابطه بین امنیت ملی و توسعه ملی (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی
73 تحلیلی بر ظرفیت ها و ارزش های اکوتوریستی جزیره قشم (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
74 تحول محله نشینی در راستای مدیریت شهری در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
75 ترتیبات امنیتی خلیج فارس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس
76 تعیین مناسبات هیدروپلیتیک ایران با ترکمنستان (مطالعه موردی سد دوستی) (دریافت مقاله) همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز
77 توران دومین زیستکره جهان - تهدیدات و راههای حفاظتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
78 توریسم سلامت (با تاکید بر بهره برداری از غار نمکی نمکدان قشم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
79 توسعه اقتصادی استان یزد (مطالعه تطبیقی استان یزد با کشور تونس) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری
80 توسعه پایدار جزیره قشم با تاکید بر صنعت ژئوتوریسم (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
81 توسعه پایدارجزیره قشم باتاکید برگردشگری شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
82 توسعه سواحل مکران و تاثیر آن برتعاملات فضایی و همگرایی ملی و منطقه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
83 توسعه صنعت گردشگری راهکاری برای خروج از بحران بیکاری در چرخه اقتصاد ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
84 توسعه صنعت گردشگری و مشارکت بخش خصوصی و دولتی در توسعه گردشگری سلامت ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
85 توسعه گردشگری پایدار روستایی و نقش آن بر معیشت روستاییان مطالعه موردی:جزیره کیش (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
86 توسعه گردشگری و نقش رسانه ها در مدیریت تصویر ذهنی گردشگران از ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
87 توسعه گردشگری و نقش رسانه ها در مدیریت تصویر ذهنی گردشگران از ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
88 جغرافیای حمل و نقل در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
89 جهانی شدن و تاثیر آن بر هویت ملی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
90 چالشهای جامعه ایران از منظر جغرافیای سیاسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
91 حضور آمریکا در حوزه خلیج فارس و تنش با ایران در استراتژی 2050 منطقه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس
92 حضور نیروهای فرامنطقه ای در خلیج فارس و تاثیر آن بر محیط زیست خلیج فارس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس
93 دیپلماسی مدیریت آب در حوزه آبریز رودخانه مرزی هیرمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
94 رابطه معماری سنتی در گردشگری پایدار (مطالعه موردی: نواحی استان یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
95 راهبرد برتر توسعه اکوتورکویر در روستاهای شهرستان گرمسار با رویکرد تنوع فعالیت اقتصادی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
96 راهکارهای توسعه گردشگری بامحوریت گردشگری مذهبی درایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
97 راهکارهای توسعه ی اکوتوریسم بااستفاده ازتکنیک swot منطقه موردمطالعه: شهرستان رامیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
98 رود هیرمند ، مسئله تامین آب سیستان و بلوچستان و نقش آن در روابط ایران وافغانستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
99 روش ها و فنون تصمیم گیری در مدیریت شهری با تاکید بر اقتصاد شهری مدیریت گردشگری مطالعه موردی:تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
100 سنجش عوامل اقلیمی و اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی در رشد و توسعه گردشگری در چارچوب آمایش سرزمینی (مطالعه موردی: شهر نور) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
101 سیاست ایران در خلیج فارس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس
102 سیاست خارجی ایران در قبال هیدروپلتیک رودخانه هیرمند و معضل مواد مخدر در افغانستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
103 سیاست مهاجرت و روابط کشورهای اروپایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
104 شناخت عوامل اساسی در توسعه ی گردشگری مذهبی جهت برنامه ریزی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی منطقه مورد مطالعه : سیستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
105 شهر کانون برنامه ریزی منطقهای در قالب آمایش سرزمین- مدیریت بحران زلزله در تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS) (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
106 شهر مرزی ، امنیت اجتماعی ، راهکارهای ایجاد امنیت در مرز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
107 عوامل موثر مکانیابی منطقه مرزی مهران به عنوان یک منطقه مهم در روابط سیاسی واقتصادی ومراودات با کشور عراق با تأکید بر بازارچه های مرزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
108 فرآیند جهانی شدن و بررسی این پدیده در کشورهای جهان اسلام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
109 فرصت ها و تهدیدات شهر هوشمند در فرآیند مدیریت بحران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
110 قابلیت چشمه های آبگرم سمنان در توسعه پایدار گردشگری درمانی و تفریحی استان سمنان (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
111 قومیتها و همبستگی ملی در ایران از منظر جغرافیای سیاسی با تاکید بر منطقه خوزستان چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
112 مدیریت بازاریابی و نقش آن در توسعه محصول با تاکیدی بر بازاریابی گردشگری و چا لش های موجود در عصر حاضر با ارائه راهکارها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
113 مدیریت بحران های سیاسی جهان توسط سازمان ملل و دیگر سازمانهای جهانی با تاکید برگروه تروریستی داعش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
114 مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری با تاکید بر ژئوپارک قشم (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
115 مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در جاده ابریشم( از دیوار چین تا سواحلمدیترانه )با تاکید بر همگرایی کشورهای مسیر (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
116 مدیریت و برنامه ریزی زیرساخت های گردشگری کویری در ایران(مطالعه موردی سمنان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
117 مدیریت و برنامه ریزی فضایی برای توسعه گردشگری در شهر قم با تاکید بر گردشگری مذهبی و نقش عوامل موثر در آن (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
118 مطالعه جایگاه بازاریابی در توسعه ژیومورفوتوریسم براساس مدل آمیخته بازاریابی (مطالعه موردی: ژیوموروفوسایت های گرمسار) (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
119 مطالعه طرح جدایی اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر جغرافیای سیاسی منطقه و امنیت ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
120 مطالعه طرح جدایی اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر جغرافیای سیاسی منطقه و امنیت ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
121 مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری در شهرستان ساوه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
122 نظری بر امکان سنجی توسعه نظام مند مجموعه باغهای قصرالدشت شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
123 نقش آموزش و مدیریت منابع انسانی در توسعه گردشگری ایران (مطالعه موردی: هتل رستوران های تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
124 نقش اقوام در امنیت ملی با تاکید بر اقوام جنوب شرق کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
125 نقش اقوام و قومیتهای شهرستان پاکدشت در انتخابات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ادوار هفتم هشتم نهم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
126 نقش امنیت در توسعه گردشگری زابل (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
127 نقش جزایر سه گانه ابوموسی تنب بزرگ و تنب کوچک در روابط ایران با کشور های جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز
128 نقش ژئوپارک ها در توسعه پایدار با تاکید بر ژئوپارک قشم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
129 نقش عمان در راهبرد امنیتی ایران در تنگه هرمز: مطالعه موردی ژئوپلیتیک فرهنگی، قومی و سیاسی عمان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
130 نقش عوامل مدیریتی تاثیرگذاردرتوسعه پایدارگردشگری بناهای تاریخی ومعماری سنتی استان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
131 نقش محیط زیست در توسعه خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
132 نقش و تاثیر انرژی هسته ای درافزایش قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
133 نقش واحدهای ژیوپلیتیکی استانی در طراحی مدل اقتصاد شبکه ای درایران مطالعه موردی: استان لرستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
134 وضعیت شهروندی در مدیریت شهری با تاکید بر شهر تهران (دریافت مقاله) جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه ۲ شهر تهران
135 وضعیت شهروندی در مدیریت شهری با تأکید بر شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
136 همکاری دانشگاههای کشورهای اسلامی و تاثیر آن بر توریسم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام