دکتر محسن دستگیر

دکتر محسن دستگیر استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران ( جندی شاپور)

دکتر محسن دستگیر

Dr. Mohsen Dastgir

استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران ( جندی شاپور)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study of Risk-Based Auditing Obstacles (دریافت مقاله) مجله حسابداری ، حسابرسی و امور مالی ایران دوره: 3، شماره: 1
2 آزمون ساختار خطی اطلاعات در مدل اولسن (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 14، شماره: 2
3 اثر تدوین استاندارد و مقررات گذاری بر رابطه همزمان سطح افشای اطلاعات، عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 2
4 اثر تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت ناقص بر شدت تاثیرگذاری قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر هزینه سرمایه سهام عادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 2
5 اثر خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات بر کیفیت سود (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 1، شماره: 1
6 اختیارات سرمایه گذاری نرخ های مبنا و تکنیک های جریان های نقدی تنزیلی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 11، شماره: 2
7 ارائه الگوئی برای شناسایی عوامل خطر موثر بر وقوع تقلب در بانک ها (مطالعه موردی، بانک رسالت استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 41
8 ارتباط بین بالاترین قیمت سهام در گذشته و بازده آن در سطوح مختلف شاخص بازار (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 5، شماره: 17
9 ارزیابی تاثیر چرخه عمر، فرصت رشد و کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثرات محدود کننده سود تقسیمی بر سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 47
10 ارزیابی روش قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 1، شماره: 3
11 ارزیابی ویژگی های کیفی سیستم اطلاعاتی حسابداری(مطالعه موردی:شرکت پتروشیمی بندر امام) (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 5
12 الگویی برای شناسایی عدم اطمینان و افزایش انعطاف در تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای با رویکرد اختیار سرمایه گذاری (مطالعه موردی: نیروگاه برق فتوولتاییک جنوب اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 4
13 Developing an Internal Control Model for the Social Security Organization of Iran with a Risk Management Approach (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 7، شماره: 3
14 Economic Appraisal of Investment Projects in Solar Energy under Uncertainty via Fuzzy Real Option Approach (Case Study: a ۲-MW Photovoltaic Plant in South of Isfahan, Iran) (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 3، شماره: 4
15 Examining the Relationship between Size of the company, Ownership Structure, and Corporate Governance with Corporate Social Responsibility Disclosure in Iran (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 6، شماره: 3
16 Identifying and Ranking the Factors Affecting Customer Financial Behavior Using Multi-Criteria Decision Making Technic (TOPSIS) (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 6، شماره: 3
17 Identifying the Risk Factors Affecting Banking Fraud by Delphi Method (Case Study: Resalat Bank of Isfahan Province) (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 6، شماره: 22
18 Impact of Internal Control Weaknesses on Financial Reporting Risk (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 8، شماره: 1
19 Investigating Problems and Obstacles of the Risk-Based Auditing in Iran and Prioritizing them (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 4، شماره: 15
20 Modeling the Factors Affecting the Use of Environmental Management Accounting Tools (دریافت مقاله) مجله حسابداری ، حسابرسی و امور مالی ایران دوره: 1، شماره: 1
21 Studying the Monthly Effect on the Market Reactions Using Time-Space -Frequency Analysis (Case Study: Tehran Stock Exchange) (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 2، شماره: 6
22 The Effect of Accounting Comparability and Consistency on the pricing efficiency of discretionary accruals (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 9، شماره: 34
23 The Effect of CEOs' Financial Knowledge on Unsystematic Risk, Considering the Moderating Effect of Managerial Ability (دریافت مقاله) مجله حسابداری ، حسابرسی و امور مالی ایران دوره: 6، شماره: 3
24 The Effect of Personality Characteristics of Capital Market Analysts on Investment Trends, Risk and Return of their Performance (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 1، شماره: 2
25 بررسی ارتباط بین سود یا زیان شناسایی نشده ناشی از تورم، جریان های نقد آتی و بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 2، شماره: 1
26 بررسی ارتباط بین عامل اندازه، عامل بازار و صرف ریسک بازار (مکمل یا جایگزین) در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 6، شماره: 2
27 بررسی ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 2
28 بررسی ارتباط سودآوری و شهرت شرکت بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران An Investigation of the Relationship between Profitability and Company Reputations on Corporate Social Responsibility Disclosure in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 55
29 بررسی پایداری جزء نقدی نسبت به جزء تعهدی سود و نقش ویژگی های شرکت بر ناهنجاری اقلام تعهدی در صنایع فلزات اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 4
30 بررسی تاثیر رکود اقتصادی در ایران بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 3
31 بررسی تاثیر عوامل ریسک دادخواهی حسابرسان بر حق الزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 4
32 بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر انعکاس به موقع اطلاعات در قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 24
33 بررسی تاثیر کیفیت کنترل داخلی بر محافظه کاری مشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 26
34 بررسی تعامل بین کاهش نامتقارن در معاملات خرید و فروش قبل از اعلام سود، بازده بعد از اعلام سود و انتشار اخبار سودآوری با استفاده از سیستم معادلات همزمان (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 4
35 بررسی تمرکز سرمایه گذاران بر پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی در سال های گزارش زیان (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 37
36 بررسی دقت پیش بینی دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل بتای پاداشی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 10، شماره: 39
37 بررسی رابطه بین اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر ارزشهای جاری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 2
38 بررسی رابطه بین تغییرات سطح افشای مسائل اجتماعی و زیست محیطی با شاخص های سودآوری با استفاده از شاخص KLD (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 4
39 بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 1
40 بررسی شیوه‌های استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگری سوداوری آینده و تأثیر ویژگیهای شرکتها بر شیوه‌های استفاده از اختیارات مزبور (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 3، شماره: 8
41 بررسی عامل های ریسکی موثر بر بازده سهام شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 9، شماره: 32
42 بررسی قیمت گذاری عقلایی اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری با توجه به اثر تعدیلی محافظه کاری (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 47
43 بررسی کاهش ارتباط بین سود عملیاتی، جریان های نقدی عملیاتی و بازده سهام با توجه به نوفه های بازار. (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 1، شماره: 3
44 بررسی محتوای اطلاعاتی مدل حاشیه سود / گردش داراییهادر شناسایی مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 43
45 بررسی و تحلیل عوامل اقتصادی و عوامل قراردادی اثر گذار بر فرآیند انتخاب خط مشی های حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 7
46 پیش بینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل لوجیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
47 تاثیر ارزش شرکت و سودآوری بر ریسک بازده سهام با تاکید بر سرمایه در گردش (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 3، شماره: 24
48 تاثیر افت فروش شرکت بر محافظه کاری مبتنی بر عدم تقارن زمانی اقلام تعهدی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 12، شماره: 4
49 تاثیر افشا بر ریسک سیستماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 20
50 تاثیر اندازه شرکت، نوع گزارش حسابرسی و درصد مالکیت دولتی، بر رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از نظر به موقع بودن گزارش حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 4، شماره: 3
51 تاثیر بحران اقتصادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل با ارزش و عملکرد مالی؛ نقش ویژگیهای گزارشگری مالی شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 17، شماره: 68
52 تاثیر برخی ابزارهای حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی پیرامون اعلام سود فصلی با استفاده از روش خودبازگشت برداری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 4، شماره: 15
53 تاثیر تاخیر در گزارش حسابرسی و ضعف کنترل های داخلی بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 3
54 تاثیر تغییرپذیری سودهای عملیاتی و اندازه ی شرکت بر روی قابلیت پیش بینی مدل های تعهدی و نقدی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 6
55 تاثیر تفکیک شاخص های اخبار بد بر محافظه کاری مشروط درمدل های مبتنی بر اقلام تعهدی (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 12، شماره: 1
56 تاثیر جریان وجوه نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر تصمیم های سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 1، شماره: 3
57 تاثیر چرخه عمر و اختیار توسعه بر نقش تعدیل کننده کیفیت گزارشگری مالی در بهبود تاثیر محدودکننده سیاست تقسیم سود Evaluation the Effect of Life Cycle and Expand Option on Regulator Role of Financial Reporting Quality in Mitigating the Constraining Effect of Dividend Policy (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 13، شماره: 50
58 تاثیر دانش مالی مدیران عامل بر کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن اثر تعدیل کننده توانایی مدیریت (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 13، شماره: 1
59 تاثیر رتبه مسئولیت پذیری اجتماعی بر برآورد سرمایه گذاران از ارزش بنیادی شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 33
60 تاثیر رشد دارایی ها بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام با توجه به نقش تعدیل گر مشکلات نمایندگی و محافظه کاری حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 10، شماره: 1
61 تاثیر ساختار مالکیت بر اثربخشی کمیته حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 3، شماره: 30
62 تاثیر ساختار مالکیت بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 45
63 تاثیر سرمایه درگردش و فرصت های رشد بر ساختار سرمایه  (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 33
64 تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 6، شماره: 21
65 تاثیر سرمایه گذاری شرکت برنوسانات آتی بازده سهام با در نظر گرفتن اثر تعدیلی محافظه کاری حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 12، شماره: 43
66 تاثیر سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر ارزش بازار شرکت (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 12، شماره: 46
67 تاثیر سواد مالی بر سوگیری های رفتاری فرا اعتمادی و رفتار جمعی و تحلیل اثر آنها بر عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحلیل بازار سرمایه دوره: 3، شماره: 2
68 تاثیر شاخص های کلان اقتصادی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 1
69 تاثیر ضعف کنترل های داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 4
70 تاثیر عوامل فرهنگی و تجاری بر اجتناب مالیاتی شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 38
71 تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر سرمایه گذاری های بلند مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 20
72 تاثیر کیفیت سود بر دارایی های ثابت مشهود و سرمایه گذاری های بلندمدت (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 6، شماره: 23
73 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیمات تامین مالی شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 1
74 تاثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر سطح سرمایه گذاری آتی و ارزش سهام (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 14، شماره: 53
75 تاثیر محافظه کاری و تاخیر در افشای اخبار همزمان سودهای میان دوره ای و پیش بینی سودهای سالیانه بر واکنش بازار سهام (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 24، شماره: 2
76 تاثیر محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد مازاد با نقدشوندگی و استمرار معاملات سهام (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 28، شماره: 1
77 تاثیر محدودیت مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 10، شماره: 1
78 تاثیر محدودیت مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 10، شماره: 2
79 تاثیر میزان افشاء بر هزینه سهام عادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 5، شماره: 16
80 تاثیر نظام حاکمیت شرکتی بر شاخص واحد کارآیی مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 4، شماره: 1
81 تأثیر نوسانات بازده سهام بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش با در نظر گرفتن اثر تعدیل‌کنندۀ درماندگی مالی (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 8، شماره: 3
82 تجدید ارائه صورت های مالی و عوامل نظام راهبری موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 25
83 تدوین مدل نظام کنترل های داخلی در سازمان تامین اجتماعی با رویکرد مدیریت ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه تامین اجتماعی دوره: 19، شماره: 1
84 تدوین مدلی برای کنترل های داخلی در سازمان تامین اجتماعی با رویکرد کاهش تخلفات مالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 3
85 تعیین مولفه های اثرگذار بر افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی از منظر تئوری نهادی با روش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مدیریت نوین دوره: 9، شماره: 4
86 تعیین نقش تعدیلگری محدودیت مالی و فرصت های رشد در تاثیر وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 54
87 رابطه اقلام تعهدی اختیاری و انگیزه های مدیریت با نوسان های جریان های نقدی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 8
88 رابطه بین کیفیت سود (پراکندگی سود) و بازده سهام (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 7، شماره: 26
89 رابطه بین متغیرهای حسابداری با بازده سهام با استفاده از مدل بازده ژانگ (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 4، شماره: 13
90 رابطه پایداری شرطی و غیرشرطی اجزای سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 3
91 رابطه ی بین عدم اطمینان های محیطی و بازده جاری سهام (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 5، شماره: 19
92 سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و ویژگی های شرکتی موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 3، شماره: 3
93 شناسایی مدیریت سود از طریق تغییر در گردش دارایی ها و حاشیه سود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 1
94 ضرورت ایجاد کمیته ی حسابرسی صاحبکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 15
95 علامت دهی از طریق اقلام تعهدی اختیاری و تاثیر آن بر سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای و نرخ بازده داراییها در شرکتهای با محدودیت مالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 8، شماره: 3
96 عوامل موثر بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 3
97 عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 18
98 کیفیت سود در شرکت های درمانده مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 1
99 محتوای اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده ی صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 1، شماره: 3
100 مطالعه رابطه بین مسئولیت اجتماعی و چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 2، شماره: 1
101 مطالعه نقش مدیریت ریسک شرکت(ERM) بر رابطه بین توانایی مدیریت و افزایش کارآیی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 1
102 مطالعه نقش واسطه ای ضعف های کنترل های داخلی در رابطه بین شاخص های محتوای اطلاعاتی سود شرکت ها و کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 11، شماره: 2
103 نقش اقلام تعهدی جاری و غیر جاری در ارتباط بین سود وبازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 28
104 نقش کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 32
105 نیکویی برازش مدل های نوین پیش بینی بازده سهام با استفاده از بتای دوگانه شرطی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل اثر افشاء سود بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
2 آیا راهبری شرکتی بر نقدشوندگی سهام تأثیر دارد؟ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
3 آیا کیفیت اقلام تعهدی بر میزان تسهیلات مالی دریافتی تأثیر دارد؟ (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی بانک ها و موسسات مالی(ایران بانک ۲۰۱۵)
4 اثرتعاملی طول دوره تصدی مدیرعامل وطول دوره تصدی حسابرس مستقل بررابطه بین مدیریت سودوناکارایی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
5 ارزشیابی سرمایه گذاری ها در شرایط عدم اطمینان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 افشای اختیاری اطلاعات مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
7 انواع، دلایل و پیامدهای ارائه ی مجدد صورت های مالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
8 The Constraints of interest management and market reactions to exchange unexpected interests at Tehran stock exchange. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
9 بازبینی مدل ارزش گذاری اولسون: ارتباط ارزشی اهرم مالی و بازده دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
10 بررسی آثار تعامل سیستم های حسابداری مدیریت و مدیریت کیفیت فرایند بر کیفیت خارجی محصول شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
11 بررسی اثر تخصص موسسه حسابرسی بر انتخاب یک حسابرس توسط شرکت اصلی و شرکت های فرعی گروه (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
12 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر استراتژی شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
13 بررسی تاثیر سرمایه گذاری های نامشهود بر روی جریان های نقدی عملیاتی آینده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
14 بررسی تاثیر سرمایه گذاری های نامشهود بر روی جریان های نقدی عملیاتی آینده (آتی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
15 بررسی تاثیر فرار مالیاتی بر شاخص عملکرد بازار شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
16 بررسی تاثیر نابرابری اطلاعات و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
17 بررسی تاثیر نقد شوندگی سهام بر نسبت تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری بحران مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد
18 بررسی تاثیر نوع بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
19 بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
20 بررسی تطبیقی تاثیر مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد مالی بر ارزش افزوده بازارشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر مدیریت سود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
21 بررسی رابطه بین سرمایه درگردش، فرصت های رشد و ساختار سرمایه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
22 بررسی رابطه بین متغیر های حسابداری و ریسک سیستماتیک (بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
23 بررسی رابطه بین نرخ بهره تامین مالی و مانده وجه نقدنگهداری شده شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
24 بررسی رابطه بین ویژگیهای مالی و غیر مالی شرکت باکیفیت اقلام تعهدی و سود (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
25 بررسی رابطه ی بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه ی اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی سود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
26 بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از نظر به موقع بودن گزارش حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
27 بررسی محتوای اطلاعات سود و ارزش دفتری طی سالهای مختلف و در صنایع مختلف پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
28 بررسی میزان اهمیت معیارهای اصلی اختیارات سرمایه گذاری در تصمیم گیری مدیران با استفاده AHP و منطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
29 بررسی نقش استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و بهره وری سرمایه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار
30 تآثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
31 تاثیر پیش بینی سود مدیریت بر ریسک غیر سیستماتیک و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
32 تاثیر تغییر مدیر عامل و چرخش حسابرس بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار
33 تاثیر ساختار سرمایه و حقوق مالکانه بر عملکرد شرکت:مطالعه موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
34 تاثیر فرصت های رشد بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
35 تاثیر محافظه کاری مشروط حسابداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد
36 تأثیر جریان نقدی ، نگهداشت وجه نقد، محدودیت مالی، مازاد وجه نقد و تأمین مالی خارجی بر حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
37 تأثیر مراحل چرخه عمر شرکت بر شدت تأثیر ریسک پذیری شرکت بر عملکرد آتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
38 تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر واکنش سرمایه گذران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
39 رویکردهای نوین افزایش کارایی حسابرسی داخلی با استفادی از تکىیک BSC (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
40 عوامل موثر بر تقسیم سود با رویکرد مدل های غیرخطی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
41 کاربست روشهای داده کاوی مبتنی بر قواعد وابستگی به منظور ارتقای عملکرد تشخیص فرار مالیاتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
42 محدودیت های مدیریت سود و واکنش های بازار به سودهای غیرمنتظره در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
43 مروری بر حاکمیت شرکتی: بایدها و نبایدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
44 مقایسه مدل های اقتصادی و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد مالی درمعرفی ارزش افزوده بازار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد