دکتر محسن دستگیر

دکتر محسن دستگیر استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران ( جندی شاپور)

دکتر محسن دستگیر

Dr. Mohsen Dastgir

استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران ( جندی شاپور)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.