دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی

دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی

دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تحلیلی تئودیسه ایرنائوسی و نقد آن از منظر کلام امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 12، شماره: 1
2 بررسی تطبیقی رئیس اول، روسای مماثل و رئیس سنت مدینه فاضله فارابی با اندیشه کلامی و سیاسی شیعه جعفری (دریافت مقاله) فصلنامه دین پژوهی و کارآمدی دوره: 3، شماره: 3
3 بررسی کارکرد های قواعد کلامی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 23، شماره: 1
4 بررسی مسئله نیست انگاری شر در رهیافت فلسفی با تکیه بر دیدگاه ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 2
5 بررسی و نقد تئودیسه آگوستینی در حل مسئله شر براساس مبانی کلام شیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 11، شماره: 2
6 بررسی و نقد تحلیلی دیدگاه امیل دورکیم در باب منشا دین از منظر شهید مطهری و جان هیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 11، شماره: 1
7 پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صدرایی و پدیدارشناسی هوسرل (دریافت مقاله) فصلنامه دین پژوهی و کارآمدی دوره: 2، شماره: 3
8 تبیین جایگاه خدا در انسان شناسی ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 6، شماره: 24
9 رابطۀ فلسفه، کاتارسیس و مرگ در اندیشه افلاطون (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 25، شماره: 100
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نقد دیدگاه ابن باجه مبنی بر ارجحیت حکیم بر نبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی