دکتر محمدرضا ولوی

دکتر محمدرضا ولوی دانشیار دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

دکتر محمدرضا ولوی

Dr. MohammadReza Valvi

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی راهبردی مهاجرت سازمان های دفاعی به محیط رایانش ابری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 17، شماره: 65
2 ارائه الگوی محاسباتی دسترس پذیری خدمات فناوری اطلاعات به صورت چند لایه (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 5، شماره: 3
3 ارائه یک چارچوب معماری امن برای شبکه دفاعی کشور (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 16، شماره: 73
4 ارائه یک مدل معماری بومی رایانش ابری در بخش دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 6، شماره: 19
5 ارایه چارچوبی برای کنترل امنیت و قابلیت اطمینان سامانه های نهفته حیاتی از طریق بازپیکربندی (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 1، شماره: 2
6 ارایه یک مدل مبتنی بر زمینه برای رفع ابهام از مفاهیم حسی با کمک دانش عرفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 2، شماره: 2
7 ارزیابی هستی شناسی های مرتبه بالا و ارایه الزامات هستی شناسانه مناسب برای کاربردهای نظامی، امنیتی و مدیریت بحران (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 2، شماره: 2
8 اصول وقواعد دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی- امنیتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 20، شماره: 79
9 الگوی سیاست گذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امامین انقلاب (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 20، شماره: 88
10 توسعه یک هستان شناسی جغرافیایی برای استفاده در کاربردهای نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 102
11 تولید یک هستان شناسی بومی نظامی به عنوان زیرساخت معنایی سامانه های فرماندهی و کنترل صحنه نبرد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 18، شماره: 69
12 قدرت سایبری مبتنی بر رویکرد فرکتالی و بررسی تاثیر آن بر امنیت ملی در فضای سایبر (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 8، شماره: 29
13 مدل بلوغ نظام رصد و پایش و هشدار دهی سایبری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 11، شماره: 40
14 مقاله پژوهشی: ارائه الگوی راهبردی مدیریت فضای سایبر ج.ا.ا بر اساس اوامر و تدابیر حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 9، شماره: 32
15 مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی نظام نوآوری فناورانه دفاعی در جنگ ترکیبی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 80
16 مقاله پژوهشی: شناسایی عوامل و مولفه های اثرگذار بر تدوین رهنامه قدرت سایبری ج.ا.ایران مبتنی بر سیاست های ابلاغی و اسناد بالادستی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 3
17 مقاله پژوهشی:ارائه الگوی راهبردی همکاریهای بینالمللی برای ارتقا امنیت فضای مجازی بر اساس منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و با رویکرد مبارزه با جرائم سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه الگوی پشتیبانی از عملیات فرماندهی و کنترل انتظامی در بحران های اجتماعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
2 ارایه مدل رصد، پایش و هشداردهی سایبری بر اساس چرخه فرماندهی کنترل OODA مبتنی بر مطالعه تطبیقی کشورهای هدف (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
3 ارایه یک روش ترکیبی بهبود یافته جهت پیش بینی مولفه های آسیب پذیر نرم افزار با رویکرد کاهش بعد توسط گسسته سازی و انتخاب ویژگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
4 ارایه یک روش نوین جهت پیش بینی مولفه های آسیب پذیر نرم افزار با استفاده از تشابه ویژگی ها توسط تطابق زیر دنباله ی توکن ها و آزمون فرض (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
5 ارایه یک مدل احراز هویت امن چندمرحله ایبرای استفاده از سرویس های سامانه فرماندهی و کنترل با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
6 اریه الگوی توسعه سامانه فرماندهی وکنترل نیروی هوافضای سپاه درافق 1404 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
7 بررسی روند افزایش ابر داده ها و چالش های مدیریتی، کنترلی و پردازشی آن ها با رویکرد اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،اقتصادی و امنیتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
8 پایگاه دانش عرفی در زبان فارسی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی
9 دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران از منظر دفاعی و امنیتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
10 فلسفه فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
11 کاربرد هستان شناسی صحنه نبرد در تولید زبان مدیریت میدان نبرد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
12 کاربردهای هستان شناسی در امور نظامی و متدولوژی توسعه هستان شناسی نظامی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
13 مدلی برای تخمین اهمیت گره ها دریک شبکه فرماندهی و کنترل نظامی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
14 معماری پایش شناختی اجتماعی در بستر تحلیل کلان داده ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
15 معماری های فرماندهی و کنترل سایبری در رزم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
16 نقش و جایگاه شبکه ملی اطلاعات در امنیت سامانه هایC4I (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)