عبّاس قنبری عدیوی

 عبّاس  قنبری عدیوی

عبّاس قنبری عدیوی

Abbas Ghanbari Adivi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.