دکتر شبنم اکبری نامدار

دکتر شبنم اکبری نامدار هیات علمی دانشکده هنر و معماری تبریز دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر شبنم اکبری نامدار

Dr. shabnam akbari namdar

هیات علمی دانشکده هنر و معماری تبریز دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Screening of Architectural Values Effective on Shaping Historical Bridges from Sarcheshme to Zayandeh River (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنرهای کاربردی دوره: 8، شماره: 1
2 The Role of Architecture Education on Architectural Space Perception of Blind Students (Study Group: Blind Students of Tabriz Cultural Art Institute of Basir) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنرهای کاربردی دوره: 4، شماره: 4
3 بازخوانی مفاهیم مسکن مهر از بعد کالبدی- اجتماعی در شهر جدید سهند (مورد مطالعه: مجتمع آفتاب) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 6، شماره: 19
4 بازشناسی عوامل موثر بر کالبد فضاهای مسکونی و سنجش میزان رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی از کیفیت کالبدی محیط مسکونی (مورد شناسی: مجتمع مسکونی آسمان تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 11، شماره: 41
5 بررسی عوامل موثر در گسست پایداری هویت مسکن معاصر شهر تبریز از منظر تحولات چهره و لحن معماری (مطالعه موردی محله ولیعصر) (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 2، شماره: 3
6 بررسی میزان تاب آوری اجتماعی- فرهنگی، نهادی- سازمانی، در محلات شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 82
7 بررسی و تحلیل کیفیت و بهره وری فضایی و جامعه شناسانه ایستگاه های مترو (نمونه موردی: ایستگاه مترو پارک ملت مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
8 بررسی هویت ملی در بناهای دیپلماتیک ایران از دیدگاه معماران ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 2
9 تبیین ادراک و مهارت آموزی طراحی معماری نابینایان: دانش آموزان نابینای موسسه فرهنگی هنری بصیر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 43
10 تبیین الگوی پایداری اجتماعی مکان، باهدف ارتقا کیفیت مکان در فضاهای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 14، شماره: 4
11 تحلیل ابعاد پیدا و پنهان درهم تنیدگی مکان در فضای نیمه باز معماری با استفاده از آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 1
12 سنجش رضایت ساکنان از کیفیت معماری مسکن مهر شهر جدید سهند با توجه به شاخص های معماری پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 4، شماره: 2
13 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضاهای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 2، شماره: 5
14 شناسایی و تبیین پیشران های کلیدی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری (نمونه موردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 13، شماره: 2
15 شناسایی و تبیین پیشران های کلیدی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری مطالعه موردی: کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 13، شماره: 2
16 مقایسه تطبیقی هندسه مسجد امام اصفهان و مسجد سلیمانیه استانبول بر اساس مفاهیم کهن الگویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 6، شماره: 8
17 میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر از بعد کالبدی- اجتماعی در شهر جدید سهند مطالعه موردی: مجتمع آفتاب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 69
18 نقش گردشگری فرهنگی در احیاارزش های اجتماعی-فرهنگی بازار تاریخی تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با ویژگی های و ضوابط معمارانه در طراحی ترمینال فرودگاه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
2 اتخاذ رویکردی نوین برای شناسایی هویت کالبدی و ماهیت مکان درشهرسازی مدرن با تأکید بر دریافت معنا از محیط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
3 ارتباط بهینه میان فضاهای درونی و بیرونی مدارس دوره ابتدایی در جهت ارتقای ارتباطات کودک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
4 اصول توسعه پایدار در طراحی مرکز اطلاعات صنعت ساختمان با هدف نیل به جهانی شدن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
5 Study of spatial physical elements in multi-purpose towers from the dimensional design standards (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
6 بازخوانی الگوهای زیبایی شناختی معماری ایرانی درباب مسکن و تبیین الگوی مسکن مطلوب ایرانی (بررسی نمونه موردی خانه اعزازالدوله ارومیه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
7 بازنگری فضای داخلی با مطالعه ارتباط میان شعر و معماری داخلی (دریافت مقاله) اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی
8 بررسی آموزه ها و تأثیرات ذاتی و ادراکی رویکرد پرش کیهانی در معماری (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
9 بررسی پارامترهای تاثیرگذار در طراحی مطلوب فضاهای تجاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
10 بررسی پدیدارشناسانه مساجد- مدارس دوره قاجار با تاکید بر هندسه ابوالوفا بوزجانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
11 بررسی پیوند مفهومی میان فضای موسیقی و معماری در دوره قاجار با تاکید بر ریتم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حکمت اسلامی و هنر
12 بررسی تاثیر معماری محیط پرورشگاه بر ایجاد حس نشاط در کودکان بی سرپرست (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین)
13 بررسی تاثیر هویت در طراحی معماری قطب علمی هنر و معماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
14 بررسی تاثیرات فرهنگ و مذهب بر کالبد فضایی خانه های دوره قاجار تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
15 بررسی تطبیقی هنرهای تزیینی داخل عمارت عین الدوله و بنای ناصر الدین میرزا در دوره قاجار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
16 بررسی تکنولوژی های نوین ساخت در طراحی مرکز پژوهش فناوری های نوین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
17 بررسی جایگا زن و حریم در کالبد معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
18 بررسی روابط معماری و موسیقی و بررسی ویژگی چند نمونه مصادیق موثر در طراحی مرکز آموزش موسیقی کلاسیک (دریافت مقاله) همایش ملی معماری فضاهای آموزشی
19 بررسی سیر تکاملی نمادگرائی و شفافیت در فضاسازی بناهای عمومی و دولتی بعد از انقلاب (از سال 1357 تا عصر حاضر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
20 بررسی شیوه های ایجاد رابطه بین فرهنگ و معماری در ایران معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
21 بررسی عملکرد طبیعت سبز (گیاه و درخت) بر رویکرد طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
22 بررسی عناصر تزئینی معماری ایلخانی در بناهای آذر بایجان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
23 بررسی عوامل تاثیر گذار بر مورفولوژی شهری ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
24 بررسی مفاهیم ادراک زیبایی در معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
25 بررسی مولفه های طراحی مجموعه اقامتی تفریحی با رویکرد معماری زمینه گرا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
26 بررسی نحوه شکل گیری طرحهای معماری تحت تاثیر نقوش فرش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
27 بررسی نظریه های موجود در مورد طراحی و ساخت فضاهای تجاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
28 بررسی نقش خلوت و قلمروپایی در طراحی فضاهای مسکونی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
29 بررسی نقش مجتمع های تجاری تفریحی بر جذب گردشگران در شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
30 بررسی نقش مدیریت، معماری و شهرسازی در توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
31 بررسی و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت آموزشی در هنرستان معماری هوشمند (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
32 بررسی و تحلیل مشکلات ورودی شهراهر بااستفاده ازمدل Swot (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
33 بررسی و مطالعه ورودی شهر اهر با تاکید بر جداره های شهری با رویکرد جذب گردشگری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
34 بررسی ویژگی های رفتاری اهل هوا و تاثیر آن بر حس مکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
35 برنامه ریزی توسعه فضای سبز شهری میاندوآب و ارائه راهکارهای مناسب برای آن (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
36 پیشنهاد قوانین طراحی معماری در راستای بهبود و ارتقای فضای لابی بیمارستان محلاتی تبریز (تحلیل کیفیت فضاها با کمک مدل سنجش کیفیت serqual و swot) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
37 تاثیر نور و رنگ در نگارگری دوران اسلامی ایران و دیدگاه اندیشمندان از نظر زیبایی شناسی نور و رنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
38 تاثیرمینیمالیسم درتئوری طراحی فضای سیال بارویرکد انعطاف پذیری وپیوستگی درتلفیق طبیعت بافضای معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
39 تبیین مولفه های طراحی محیط با تاکید بر نقش رنگ در ارتقا مهارت سازشی کودکان اوتیستیک در محیط های آموزشی مختص این کودکان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین)
40 تبیین مولفه های موثر بر کاهش اضطراب در طراحی داخلی فضاهای درمانی ویژه کودکان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین)
41 تحقیقی پیرامون شکل گیری پلان در اثر پیوند مفهومی موسیقی – معماری با تاکید بر ملاحظات کاربردی و زیبایی شناسانه در معماری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
42 تحلیلی بر مکانیابی و احداث پارکها و فضای سبز در شهرهای میانه اندام (نمونه موردی : میاندوآب) (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
43 تدقیق و تحدید نظم در نور و جایگاه آن در معماری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
44 تدوین ضوابط و استانداردهای طراحی معماری آموزشکده های فنی و حرفه ای سما با رویکرد تلفیق آموزش و محیط کار (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
45 تسلسل فضایی در معماری معاصر ایران و نقش ان در ساماندهی فضایی معماری ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
46 چگونگی تاثیر احیاء هویت تاریخی ربع رشیدی بر طراحی معماری قطب علمی هنر ومعماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
47 چگونگی تاثیر باغ مرابه با الگوی باغ های ایرانی در بهبود و سلامت روانی جامعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
48 حکمت سلسله مراتب خانه های قاجار (نمونه های موردی: خانه های سنتی تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
49 خاک ، معماری پایدار با تکیه بر قابلیت های زمین در تعامل طبیعت و تکنولوژی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
50 خلق آثار معماری جاودان با الهام ازالگوهای طبیعت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
51 شکل گیری طرح های معماری مدرن با رویکرد طبیعت گرا با ارجاع به خرد بومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی
52 شناسایی پتانسیل های گردشگری پزشکی حومه کلان شهر تبریز برای طراحی و ایجاد دهکده سلامت (منطقه مورد مطالعه ضلع شمالی دامنه های کوه سهند) (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
53 طراحی داخلی خانه نیکدل با رویکرد تبدیل به خانه شعر و ادب تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی
54 طراحی فضاهای آموزشی موسیقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی
55 طراحی مرکز پرورش فکری و خلاقیت کودکان بر مبنای شاخصهای محیط دوستدار کودک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
56 طراحی معماری منزلگاه عرفان با رویکرد نقش سکوت در ساختار محیط (دریافت مقاله) همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی
57 فناوری نانو ( استفاده از گیاهان هوشمند در طراحی معماری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
58 کاربرد الگوریتم مقداری در تکنولوژی های نوین ساخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
59 کاربرد دیوارهای سبز در پایداری فضای لابی بیمارستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
60 مبانی نظری طراحی مرکز اطلاعات صنعت ساختمان با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
61 مبانی نظری کاربری موزه (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
62 مطالعه تطبیقی عناصر معماری پل های تاریخی پیش از اسلام و بعد از اسلام در مناطق سرد کوهستانی (مطالعه موردی پل های دوره ساسانی و صفویه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
63 معماری خاک پناه نمودی از تجلی توان طبیعت جهت کاهش مصرف انرژی های تجدید ناپذیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
64 مفاهیم حس حرکت در معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
65 مقایسه تطبیقی طبقات ساختمان بلند مرتبه مسکونی در مورد بهینه سازی انرژی و ارائه پیشنهادات در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی (نمونه موردی: مجتمع آفتاب تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
66 مقدمه ای بر عرفان در هنر معماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
67 مینیمالیسم، وتئوری طراحی فضای سیال شهری بارویکردانعطاف پذیری وپیوستگی درتلفیق طبیعت با فضای معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
68 نقش مولفه های هویتساز معماری بر همگرایی اقوام و ادیان با تاکید بر بازشوهای خانه های قدیمی ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حکمت اسلامی و هنر
69 واکاوی جایگاه ترافیک شهری در توسعه پایدار فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار