دکتر محمدعلی چلونگر

دکتر محمدعلی چلونگر استاد دانشگاه اصفهان

دکتر محمدعلی چلونگر

Dr. Mohammad Ali Chelongar

استاد دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آغاز تاریخ نگاری محلی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 4، شماره: 84
2 ابوبکر بیهقی و دلایل النبوه (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 23، شماره: 1
3 بررسی تحلیلی و مقایسه ای جایگاه کتب امالی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 11، شماره: 2
4 بررسی عملکرد متکلمان شیعه امامی در مواجهه با چالش های تقریب مذاهب در عصر سلجوقی (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 33
5 بررسی ماهیت کارکردی ساختار سیاسی با تاکید بر کارکرد نظام اجتماعی در فرآیند تمدنی دولت صفویه (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
6 بررسی نزاع گفتمان‌ها بر سر معانیِ سیاسی- مذهبی در معرفة الصحابه ابونعیم اصفهانی (مطالعه موردی: تراجم خلفای سه‌گانه و علی (ع)) (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 30، شماره: 48
7 بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مشروعیتیابی حکومت حسن بن زید علوی (250تا270ق/865تا884م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 12، شماره: 2
8 بررسی و تحلیل مواضع مخالفان در برابر اصلاحات سیاسی دوران خلافت امام علی(ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 1، شماره: 1
9 تبیین مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری عباس زریاب‎ خویی (دریافت مقاله) تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 30، شماره: 25
10 تبیین و تحلیل عملکرد فاطمیان (۲۹۷۵۶۷ق) در مواجهه با اسماعیلیه هراسی مخالفان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 11، شماره: 41
11 تبیین و تحلیل نقش طبقات اجتماعی در فرآیند تمدنی دولت صفویه (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 34
12 تحلیل روایات معجم الصحابه درباره خلفای راشدین با الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف (دریافت مقاله) تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 29، شماره: 23
13 تحلیل و نقد دلایل ظن به امامت اسماعیل از منظر منابع امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 47، شماره: 2
14 تطور جشنواره غدیر در دوره فاطمیان مصر (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 7، شماره: 4
15 جایگاه عقل در معارف اسماعیلیه (با تاکید بر دعوت قدیم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 12، شماره: 45
16 خراج نگاری در چهار قرن نخست هجری با تاکید بر نقش شیعیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع) دوره: 5، شماره: 9
17 روش‌ها و ویژگی‌های شیوه‌های اصلاحی امام علی(ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 8، شماره: 15
18 رویکردهای فرا بشری در کتاب‌های دلائل نبوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع) دوره: 6، شماره: 11
19 غلابی و روایات بازمانده از او (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 4، شماره: 85
20 کارکرد سیاسی و مذهبی شعر در دوره فاطمیان مصر (358- 567 ه ق) در برخورد با مخالفان خارجی (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 29، شماره: 44
21 محمد بن حنفیه و قیام کربلا (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 8، شماره: 33
22 مطالعه تاریخی کاربست شیوه های آموزشی در خطب امیرالمومنین (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 15، شماره: 31
23 نقد و بررسی مباحث تاریخی نامه 36در ترجمهها و شرحهای نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 4، شماره: 85
24 نقدی بر نگاه تاریخی محمد قطب (دریافت مقاله) تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 24، شماره: 13
25 نقش غالیان در انتشار روایات با مضامین فوق بشری بودن ایمه (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 46، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 فرهنگ غدیر و نظام سیاسی اسلام از منظر تاریخ اجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر