دکتر سیدعلی دریجانی

دکتر سیدعلی دریجانی عضو هیأت علمی اقتصاد و مدیریت تولید کشاورزی دانشگاه پیام نور، عضو سابق هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (نام سابق: علی دریجانی)

دکتر سیدعلی دریجانی

Dr. Sayyed Ali Darijani

عضو هیأت علمی اقتصاد و مدیریت تولید کشاورزی دانشگاه پیام نور، عضو سابق هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (نام سابق: علی دریجانی)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی شاخص های موثر در مکان یابی صنعت مبلمان از دیدگاه فروشندگان استان خراسان شمالی: کاربرد فناوری AHP (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 2، شماره: 2
2 برآورد ارزش اقتصادی مستقیم کارکرد حفاظت خاک پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نوررود) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
3 برآورد کارایی تکنیکی واحدهای نیمه مکانیزه پرورش مرغ گوشتی شهرستان گرگان: رهیافت مرزتصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 4
4 برآورد هزینه های مبادله دریافت تسهیلات رسمی توسط کشاورزان (مطالعه ی موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
5 تحلیل الگوهای مقیاس معادل خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 7، شماره: 2
6 تعیین اولویت های مدیریت ریسک خشک سالی در بخش کشاورزی شهرستان گنبدکاووس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
7 عاملهای موثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی و ارایه ی الگوی پایداری و ناپایداری بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
8 کاربرد تکنیک AHP در اولویت بندی مولفه های سنجش کیفیت آموزش دوره های کارگاهی فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوب جامع ارزشگذاری اقتصادی مناطق بیابانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
2 اصول جانمایی سد با رهیافت تحلیل سلسله مراتبی: موردی از سد مخزنی زردشت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
3 اقتصاد مقاومتی و چالش های تولید در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با رویکرد حمایت از کسب و کار ایرانی
4 الگوی مدیریت استراتژیک ریسک مطالعه موردی خشکسالی بخش کشاورزی استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
5 اولویت بندی موانع استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در بانک های رفاه شهر کرمان: کاربرد تکنیک AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
6 بررسی اثر افزایش آب بها ناشی از حذف یارانه حاملهای انرژی برقیمت تمام شده محصول گندم شهرستان گرگان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
7 بررسی اثر حذف یارانه حامل انرژی سوخت حمل و نقل برقیمت کود شیمیایی و سموم و اثرات آن بر پایداری خاک استان گلستان مطالعه موردی: گندم (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
8 بررسی ارتباط درجه حاصل خیزی خاک با قیمت مبادلاتی زمین های کشاورزی:کاربرد رهیافت هدانیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
9 بررسی ارتباط درجه حاصلخیزی خاک با قیمت مبادلاتی زمین های کشاورزی:کاربرد رهیافت هدانیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
10 بررسی اقتصادی تولید فرآورده تخته خرده چوب روکش ملامینه صنایع مبلمان در جهت حفظ جنگلهای طبیعی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
11 بررسی تمایل به پرداخت برای مصرف برنج تراریخته در شهر جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
12 بررسی تنوع زیستی ماهیان استخوانی در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (مطالعه موردی: میانکاله و گمیشان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
13 بررسی دیدگاه کشاورزان در خصوص تغییر کاربری زمینهای کمبازده و شیبدار به جنگلکاری (مطالعه موردی شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
14 بررسی رابطه میان انتقال دانش و عوامل سازمانی در سازمان تعاون روستایی استان کرمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
15 بررسی عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی در بخش منابع طبیعی جنگل و مرتع در طی بازه زمانی مشخص (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
16 بررسی عوامل موثر بر پذیرش عملیات حفاظت خاک ( تراس بندی) حوضه آبخیز چمانی استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
17 بررسی ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی تفرجگران پارک جنگلی نهارخوران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
18 بررسی ویژگیهای بهرهبرداران پذیرنده و غیرپذیرنده عملیات حفاظت خاک (تراسبندی) حوزه آبخیز چمانی استان گلستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
19 تاثیر میزان ابدهی، وسعت و شیب اراضی کشاورزی بر قیمت مبادلاتی زمین های کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
20 تدوین الگوی تجربی نقش بیمه محصولات کشاورزی در توسعه پایدار: (موردمطالعه: شهرستان کهنوج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
21 تدوین الگوی نظری ارزیابی رفتار اقتصادی صنعت پیله ابریشم ایران در چارچوب بازارهای مرتبط (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
22 تعیین و اولویت بندی زیرشاخصهای اقتصادی مکان یابی صنایع مبلمان چوبی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
23 رتبه بندی شاخص های مواد و محصول در مکان یابی صنایع مبلمان چوبی جهت بهره وری مناسب از منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
24 شناسایی سازند های مؤثر بر حجم سپرده گذاری در بانک های خصوصی شهر جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
25 شناسایی و گروه بندی موانع استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در بانک ها (مطالعه ی موردی: بانکهای رفاه شهر کرمان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
26 ضرورت پایداری عرصه های جنگلی: با تأکید بر جایگزینی تخته خرده چوب روکش ملامینه به جای روکش چوبی در صنایع مبلمان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
27 طراحی بافتهای تاریخی شهری از منظر دفاع غیرعامل (مورد مطالعه: بافت قدیم کرمان) (دریافت مقاله) همایش مجازی آموزش و پژوهش شهرداری های استان کرمان
28 کاربرد الگوهای شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی شدت خشکسالی (مطالعه موردی: ایستگاه ترشکلی استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
29 کاربرد الگوی تحلیل فراگیر دادهها در ارزیابی عملکرد مراکز آموزش فنی و حرفهای استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
30 کاربرد الگوی تلفیقی تحلیل فراگیر داده ها و شاخص مالم کوئیست در مراکز آموزش فنی و حرفه ای (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
31 کاربرد قیمت گذاری کیفی مسکن در شهر کرمان (دریافت مقاله) همایش مجازی آموزش و پژوهش شهرداری های استان کرمان
32 کاربرد کارت امتیازی متوازن درارایه شاخصهای کلیدی مناسب به منظور ارزیابی عملکردصنایع خودروسازی مطالعه موردی: کرمان موتور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
33 محاسبه و تحلیل شاخص بهره وری کل عوامل تولید با رویکرد مدیریت هزینه در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: سالن رنگ کرمان موتور) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت هزینه
34 محاسبه و تحلیل شاخص بهره وری کل عوامل تولید در صنایع خودروسازی با استفاده ازتحلیل فراگیر داده ها و مالم کوئیست)مطالعه موردی: سالن رنگ کرمان موتور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
35 محاسبه و تحلیل شاخص بهره وری کل عوامل تولید درصنایع خودروسازی با استفاده از تکنیک تحلیل فراگیر داده ها و مالم کوئیست(مطالعه موردی:سالن مونتاژکرمان موتور) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
36 محاسبه و تحلیل شاخص بهرهوری کل عوامل تولید درصنایع خودروسازی با تاکید بر مدیریت هزینه مطالعه موردی: سالن مونتاژ کرمان موتور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
37 مقایسه ی بهای مبادلاتی زمین های کشاورزی منطقه جیرفت:کاربرد آزمون های آماری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
38 واکاوی شاخص های بازسازی پس از فاجعه در مخازن آب شهر زلزله خیز بم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران