دکتر مجید محمد صادق

دکتر مجید محمد صادق دانشیار

دکتر مجید محمد صادق

Dr. Majid Mohamad sadegh

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.