دکتر مهدی دستورانی

دکتر مهدی دستورانی استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر مهدی دستورانی

Dr. Mehdi Dastourani

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی الگوریتم های ژنتیک و ازدحام ذرات با تکیه بر رویکرد مرتب سازی نامغلوب برای بهینه سازی چندهدفه بهره برداری از مخازن (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
2 ارزیابی داده های واسنجی شده بارندگی ماهوارهTRMM در پایش خشک سالی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
3 ارزیابی فنی سامانه های آبیاری بارانی اجرا شده در برخی از دشت های استان فارس (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
4 ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت سرایان با استفاده از شاخص کیفی WQI (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
5 برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به روش برنامه ریزی بیان ژن و مقایسه آن با توابع انتقالی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
6 بررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
7 بررسی آلودگی آب های زیرزمینی ناشی از نشت شیرابه تولیدی محل دفن پسماندها با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 3
8 بررسی اثر جت و شیب معکوس بر مشخصات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 2
9 بررسی اثر زاویه برخورد جت به پرش هیدرولیکی روی بستر زبر (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
10 بررسی تاثیر بسترهای مختلف کشت بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
11 بررسی تاثیر بهسازهای زئولیت، پلیمر سوپرجاذب و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد کنجد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 2
12 بررسی کارایی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در تامین کیفیت پساب برای مصارف آبیاری مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 2
13 کاربرد بیوچار و سطوح تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
14 مقایسه مدل های درخت تصمیم و یادگیری برپایه نمونه در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عمق کارگذاری سپر روی پروفیل طولی آبشستگی در فواصل مختلف لوله از بستر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
2 اثر فاصله لوله از بستر و عمق کارگذاری سپر بر حداکثر عمق آبشستگی زیر خط لوله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
3 ارزیابی کیفی آب زیرزمینی حوضه آبخیز دریاچه نمک با توجه به بررسی شرایط کیفی آب برای مصارف شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) اولین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی TEHRAN 2019
4 ارزیابی مدل سود-هزینه طرح های تغذیه مصنوعی خراسان جنوبی بر مبنای سناریوهای مصرف آب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
5 برآورد دمای کمینه و دمای بیشینه شهرستان بیرجند با استفاده از سناریوهای انتشار 4/5 و 8/5 و مدلهای گزارش پنجم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
6 برآورد دمای کمینه و دمای بیشینه شهرستان طبس با استفاده از مدل های گزارش پنجم و سناریوهای انتشار 4/5 و 8/5 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
7 بررسی استفاده از آب زیرزمینی دشت بیرجند از لحاظ کیفی در بخشهای مختلف شرب،صنعت و کشاورزی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
8 بررسی سیستم های جمع آوری و ذخیره سازی آب باران در سطوح بزر گ به منظور کنترل سیلاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
9 بررسی طرح توسعه منابع آب با تأکید بر نظام مهندسی ارزش(مطالعه موردی کشاورزی مه ولات) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
10 بررسی عوامل موثر بر مدیریت بهینه آب کشاورزی و چالش های آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، محیط زیست و کشاورزی
11 بررسی کارایی آبیاری زیر سطحی و کیفیت آب آبیاری بر باغات پسته (مطالعه موردی: باغات پسته مه ولات) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
12 بررسی مشکلات و را هکارهای حفظ منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
13 بررسی مقایسه ای آلودگی آبخوان ها در دشت های مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
14 بررسی نقش اجتماعی قنات بر امنیت و توسعه در اقلیم گرم و خشک (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
15 بررسی هیدرواستاتیکی حجم آبخوان و پیش بینی وضعیت آبی (مطالعه موردی: آبخوان سرایان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
16 بهینه سازی الگوی تراکم کشت با هدف افزایش کالری تولیدی با استفاده از الگوریتم PSO مطالعه موردی: دشت بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
17 پیش بینی بارش ایستگاه بیرجند با استفاده از سناریوهای انتشار 4/5 و 8/5 و مدلهای گزارش پنجم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
18 تحلیل اقتصادی استفاده از آب شیرین کن در روستاهای خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 توسعه پایدار منابع آبی با حفظ قنات (مطالعه موردی: قنات روستای عیلکی سفلی، شهرستان خوسف) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
20 شناسایی و پیش بینی تواتر شکستگی در لوله های آب باالگوریتم ترکیبی فازی عصبی هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب ، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
21 مدیریت هوشمند فشار به منظور کاهش نشت در شبکه های آبرسانی، مطالعه موردی:روستای چهکند بیرجند (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 مروری بر انواع سیلاب و روش های مدیریت آن (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 مروری بر سد گتوند و تاثیر آن بر رودخانه کارون (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
24 مروری بر کنترل سیل با مدیریت رودخانه در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
25 مروری بر نقش ردپای آب و آب مجازی در مدیریت منابع آب کشورها (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
26 مروری برسازه های سیل شکن (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 مطالعه عددی مستهلک کننده های پرش اسکی با استفاده از مدل های چند فازی مختلف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 مقایسه سیستم مدل های شبیه سازی HEC-HMS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
29 مقایسه مدل های گزارش پنجم و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد بارش شهرستان طبس (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی