دکتر صادق صالحی

دکتر صادق صالحی

دکتر صادق صالحی

Dr. Sadegh Salehi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادراک کشاورزان از موانع و تسهیل کننده های اجتماعی سازگاری با تغییرات آب و هوا (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 11، شماره: 2
2 ارزیابی اجتماعی دانش دانشجویان غیر آب و هوا شناس نسبت به تغییراقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 33
3 ارزیابی ژئوسایت های گردشگری با روش فاسیلوس و نیکولاس (مطالعه موردی: روستاهای بخش چهاردانگه شهرستان ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 2
4 ارزیابی مدل مدیریت مشارکتی تالابها از نظر جامعه محلی(مطالعه موردی: تالاب انزلی، گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 1
5 Ecotourism Development with an Emphasis on Local Communities’ Participation (Case Study: The Village of Janat Rudbar, Ramsar County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 3
6 بررسی تاثیر ارزشهای زیستمحیطی بر رفتار زیستمحیطی(مطالعه مناطق شهری ارومیه) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 2
7 بررسی تاثیر گردشگری در توسعه پایدار نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان دوهزار، شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 5
8 بررسی جامعه شناختی فرهنگ انرژی در بین کنشگران ساخت مسکن و ساختمان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 4، شماره: 3
9 بررسی رابطه پارادایم نوین اکولوژیکی و رفتار مصرف آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 89
10 بررسی رابطه جهت گیری ارزشی با شهروندی زیست محیطی در بین شهروندان مناطق ۳، ۱۱ و ۱۹ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
11 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی های زیست محیطی روستاییان (مطالعه موردی: دهستان جاغرق شهرستان بینالود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 1
12 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتار زیست محیطی در شهرستان مریوان در سال 1392 (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 48
13 بررسی عوامل موثر بر خشونت مردان نسبت به زنان در استان مازندران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 2
14 بررسی عوامل موثر در شکل گیری رابطه متضاد میان بخش کشاورزی و گردشگری نمونه مورد مطالعه: شهرستان چالوس، نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 2، شماره: 7
15 بررسی عوامل موثر در شکل گیری رابطه متضاد میان بخش کشاورزی و گردشگری نمونه مورد مطالعه: شهرستان چالوس، نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 17
16 بررسی نقش جنسیت در جهت گیری های زیست محیطی (مورد مطالعه: شهرارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 1
17 بررسی نگرش زنان نسبت به بازیافت زباله های خانگیدر مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 4، شماره: 15
18 برساخت اجتماعی خشکسالی در میان کشاورزان (مورد مطالعه: بخش مرکزی و غربی استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 1
19 بی تفاوتی زیست محیطی به مثابه بی تفاوتی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 8، شماره: 3
20 پیش بینی اخلاق زیست محیطی براساس ارزش ها و هنجارهای زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 4
21 تاثیر ابعاد ارزش وی ژه برند از دیدگاه مصرف کننده درصنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های 5 ستاره شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 3، شماره: 1
22 تاثیر سیاست گذاری ها در مدیریت پسماند خانگی (مطالعه موردی: منطقه ۸ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 6
23 تاثیر کیفیت رابطه با مشتری بر وفاداری مشتریان در صنعت رستوران داری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 50
24 تاثیر ویژگی های اجتماعی - شخصیتی بر رضایت مشتریان (مورد مطالعه: رستوران میزبان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 43
25 تبیین جامعه شناختی الگوی مصرف برق شهروندان مازندران (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 7، شماره: 1
26 تبیین جامعه شناختی تاثیر گردشگری بر میزان جرم در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 16، شماره: 4
27 تحلیل اجتماعی مصرف انرژی خانگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای ساری (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 23، شماره: 2
28 تحلیل جامعه شناختی تفاوت های جنسیتی نگرش های زیست محیطی در ایران (بر طبق داده های موج پنجم پیمایش ارزش های جهانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 3، شماره: 1
29 تحلیل جامعه شناختی مدیریت پسماند بیمارستانی با تاکید بر وضعیت توسعه یافتگی در ایران (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 2
30 تحلیل دلایل اجتماعی تخریب منابع آب روستایی (مورد مطالعه: مناطق روستایی مازندران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 1
31 تحلیل رابطه بین ارزش های زیست محیطی و نگرش نوین زیست محیطی (مطالعه موردی: ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 10، شماره: 37
32 تحلیل رفتارهای محیط زیستی روستائیان بر اساس نظریه انگیزه حفاظت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 4
33 تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر نگرش و عملکرد زیست - محیطی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 3
34 تحلیل عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر گرایش روستاییان به کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بابلسر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 1
35 تحلیل عوامل و زمینه های اجتماعی - فرهنگی شکل گیری مشکلات محیط زیستی: کاربرد نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی: مناطق روستایی طوالش) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 3
36 تحلیل گفتمان زیست محیطی برنامه های توسعهاقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 6، شماره: 21
37 تحلیل گفتمان قانون توزیع عادلانه آب در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 1
38 تحلیل وضعیت دانش و رفتار دانش آموزان نسبت به آب (مطالعه موردی: مدارس مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 2
39 تحلیلی بر تصویر و رفتار سازگار با محیطزیست در مقاصد طبیعت-پایه (مطالعهی موردی: شهرستان ماسال) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 52
40 تحلیلی بر رابطه بین نگرش نوین محیط زیستی و مصرف انرژی خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 4
41 تحلیلی بر نگرش دانشجویان نسبت به تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: دانشجویان استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 54
42 جامعه محلی و توسعه گردشگری دریایی (نگرش جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری دریایی در استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 2، شماره: 3
43 رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار کشاورزان در حفاظت از آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 3
44 رسانه، فرهنگ و رفتار های محیط زیستی (مطالعه موردی: شهروندان سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 1، شماره: 1
45 سازگاری روستاییان با تغییرات اقلیمی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی (مطالعه موردی: روستاییان شهرستان بابلسر - استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 1
46 سازمان های مردم نهاد محیط زیستی و شیوههای جلب مشارکت اعضا (مطالعه سازمان های مردم نهاد محیطزیستی تهران با رهیافت نظریه بنیادی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 2
47 شایستگیهای فردی منابع انسانی و وفاداری کنشی میهمانان در هتلهای چهار ستاره استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 35
48 شناخت مسایل و زمینه های بروز مشکلات محیط زیستی: کاربرد نظریه داده بنیاد در مناطق روستایی غرب گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 3، شماره: 1
49 شناخت مسایل و زمینه های بروز مشکلات محیط زیستی: کاربرد نظریه داده بنیاد در مناطق روستایی غرب گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 2، شماره: 1
50 مطالعه اخلاق مصرف؛ تعاملات شهروند-حکومت از منظری جامعه شناختی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 1
51 مطالعه تجربی رابطه آگاهی و رفتارهای زیستمحیطی (مطالعه مناطق شهری و روستایی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 1
52 مطالعه جامعه شناختی انگیزه های مشارکت در سازمان های مردم نهاد محیط زیستی شهر تهران: ارائه نظریه ای زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 1
53 مقایسه رفتارهای محیط زیستی بین گروه های قومی مطالعه موردی: اقوام آذری، تالش و گیلک در استان های گیلان و اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 30، شماره: 3
54 نقد معرفت شناختی نظریه نوسازی بوم شناختی با تاکید بر ادبیات غرب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 25، شماره: 80
55 نقش آموزش شهروندان در مدیریت پسماندهای خانگی (مطالعه موردی: منطقه ۸ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی آگاهی و نگرش نسبت به ضایعات الکترونیکی و الکتریکی در مراکز آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 بررسی انتقادی رابطه متقابل دانشگاه و صنعت (ساز و کارها، موانع و راه کارها) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
3 بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر هدفمندشدن یارانههای انرژی وسرانه میزان مصرف انرژی (مطالعه موردی: انرژی برق- شهر گرگان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
4 بررسی جامعه شناختی چالشهای مدیریت منابع آبی و تخریب منابع آبی مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
5 بررسی جامعه شناختی عوامل تخریب منابع آبی مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
6 بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر مدیریت پسماند خانگی مطالعه موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
7 بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر مدیریت پسماند مطالعه موردی: گردشگران شهر بندرعباس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
8 بررسی جامعه شناختی نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف (مطالعه موردی: برق خانگی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
9 بررسی رفتار مردم نسبت به محیط زیست (مطالعه موردی: مناطق شهری و روستایی استان کردستان ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
10 بررسی سیاست های مقابله با جرایم زیست محیطی درایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
11 بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر صرف آب خانگی (مطالعه موردی: زنان متأهل ساکن در شهر اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
12 بررسی عوامل موثر بر پذیرش انرژی خورشیدی (با تاکید بر انرژی خورشیدی فیوولتاییک) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
13 بررسی نقش تلویزیون در افزایش آگاهی کودکان نسبت به حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
14 بررسی نگرش زنان نسبت به بازیافت زباله های خانگی در مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
15 بررسی نگرش زیست محیطی دانشجویان مراکز آموزش عالی استان مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
16 بررسی نگرش های زیست محیطی دانشجویان : طیف پارادایم نوین زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
17 تحلیل کیفی موانع اجتماعی - فرهنگی استفاده از آب بازیافتی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
18 تحلیلی کیفی بر پذیرش اجتماعی انرژی های تجدید پذیر(مطالعه موردی دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
19 حفاظت از محیط زیست به مثابه ارزشی فرامادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
20 سبک زندگی و تاثیر ان بر مصرف انرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
21 سنجش نگرش زنان نسبت به بازیافت زباله های خانگی (مطالعه موردی: زنان خانه دار ساکن شهر گرگان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
22 شناخت تغییر آب و هوا و گرایش به مصرف پایداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
23 گردشگری پایدار: کارکردها، چالش ها و راهکارهای آن در بندر انزلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
24 مدیریت مشارکتی و پایش تالاب ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
25 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و تعهدات بین المللی زیست محیطی (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
26 معماری ساختمان و مصرف انرژی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
27 منابع اقتصادی تالابها با تاکید برمدیریت مشارکتی مطالعه موردی: تالاب انزلی گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
28 نقش جامعه محلی در توسعه گردشگری سایت های تالابی مطالعه موردی : تالاب انزلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
29 نقش فرهنگ در پذیرش اجتماعی سیاست های سازگاری باتغییر آب و هوا(مورد مطالعه: کشاورزان شهرستان بابلسر) (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
30 نگرش بر مدیریت پسماند (مطالعه موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند