آقای دکتر علی بیات

دکتر علی بیات عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

آقای دکتر علی بیات

Dr. Ali Bayat

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی بیات در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران ، دی 1348

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل موثر بر فزاینده سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 17
2 خاستگاه سیاسی و اجتماعی خوارج (دریافت مقاله) دو فصلنامه اسلام پژوهی دوره: 2، شماره: 2
3 درآمدی بر موانع جغرافیایی گسترش مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی 297-362 ق (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 47، شماره: 95
4 ذره از بالندگی دریا شود (ده سال اقبال شناسی در ایران (1995-2005) (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 17، شماره: 4
5 نقش مدیریت سود بر تصمیمات سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تأثیر ساختار مالکیت بر استراتژی های مدیریت مالیات در بنگاه های اقتصادی (رویکرد پانل دیتا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
2 45 ضدالگوی متداول در معماری سرویس گرا (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
3 آینده حسابرسی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی
4 ارائه تکنیکی جهت اندازه گیری رضایتمندی مشتریان فروشگاههای الکترونیکی با رویکرد فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
5 ارائه مدلی جهت بررسی رابطه بین منافع مصرف کننده -رضایت و وفاداری مشتریان نسبت به مارکهای فروشگاهی شرکت هاکوپیان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
6 ارتباط بین افشا داوطلبانه اطلاعات حاکمیت شرکتی و تصمیم های سرمایه گذاری مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهارن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
7 ارتباط بین افشاء داوطلبانه اطلاعات و تصمیم های سرمایه گذاری مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی
8 ارتباط بین افشاء داوطلبانه اطلاعات و تصمیمهای سرمایه گذاری مدیران در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی
9 ارتباط بین چرخه عمر شرکت و هموارسازی سود از طریقزمان بندی فروش دارایی های ثابت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
10 ارتباط بین نسبت های مالی عملیاتی و بازده غیر عادی شرکت (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
11 ارتباط بین نوع رفتار سرمایه گذاران با بازده مورد انتظار آنان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران
12 ارزیابی و پیش بینی تغییرات میانگین فصلی دما در شهر شیراز با استفاده از شبکه عصبی و تحلیل رگرسیون (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی
13 ارزیابی ویژگی های زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد امروله کنگاور، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
14 اعتبار سنجی داده های بخار آب قابل بارش مدل ERA-Interim و سنجنده AIRS با اندازه گیری شیدسنج خورشیدی زمین پایه دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین
15 اندازه گیری وکنترل هزینه های زیست محیطی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی
16 ایستگاه سنجش از دور نوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و فعالیتهای غباری ثبت شده در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
17 Spatial Analysis of Annual Precipitation of Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
18 بررسی تاثیر افشای اطلاعات مالی بر ارزیابی سود بانکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
19 بررسی تاثیر روشهای مختلف افزایش سرمایه بر روی مدیریت سود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
20 بررسی تاثیر میزان سهام شناور آزاد بر چسبندگی هزینه ها و توان رقابتی: مطالعهموردی صنعت دارو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
21 بررسی تاثیر میزان سهام شناور آزاد بر چسبندگی هزینه ها: مطالعه موردی صنعت دارو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
22 بررسی تاثیرات مشارکت کارکنان درتصمیم گیری بر بهره وری سازمان (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
23 بررسی تأثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیمات سرمایه گذاران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
24 بررسی دلایل رفتاری پلیس آمریکا علیه سیاه پوستان در دوران اوباما (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران
25 بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه در گزارشگری سالانه و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
26 بررسی رابطه بین جریانهای نقدی آزاد، جریانهای نقدی عملیاتی و سود عملیاتی با ارزش افزوده بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
27 بررسی کارایی سیستم نظارت برعملکردبازار بورس و اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت
28 بررسی کیفیت اقلام تعهدی و رابطه آن با نوع مالکیت نهادی ونقد شوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
29 بررسی مزایای ساخت سدهای خارج از بستر رودخانه با نگرشی بر سد مخزنی زاگرس (دریافت مقاله) کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه
30 بررسی و تحلیل روند حداکثرهای دمای ایران طی نیم قرن اخیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
31 بررسی همبستگی د یاکسید نیتروژن سنجنده OMI با باد و دمای سطحی برای شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
32 بررسی همبستگی دی اکسید نیتروژن با باد، دما و دید افقی در شهر تهران با استفاده از اندازه گیری های مرکز کنترل کیفیت هوای تهران و سنجنده OMI (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
33 تاثیر استقرار سیستم معاملات بر خط online بر توسعه بازارهای مالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
34 تاثیر تمرین قدرتی و تحریک الکتریکی بر میزان قدرت عضلانی دختران بسکتبالیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
35 تاثیر رضایت حقوق سهام داران بر نرخ موثر مالیات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
36 تاثیر مالکیت خانوادگی بر مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای نوین در مطالعات مالی و حسابداری
37 تاثیر مدیریت سود بر روی تصمیم های سرمایه گذاران مدیران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
38 تاثیرعدم تقارن اطلاعاتی ومحتوای اطلاعاتی بر حساسیت جریانهای نقدی سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
39 تامین مالی خارجی در شرایط شوک جریان نقدی و محدودیت مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
40 تأثیر استقرار سیستم معاملات برخط (online) بر توسعه بازارهای مالی (دریافت مقاله) همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی
41 تأثیر پیشرفت تکنولوژی بر روی توسعه بازارهای مالی مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران
42 تأثیر رعایت حقوق سهام داران بر کیفیت اقلام تعهدی و یکنواختی نرخ مالیات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران
43 تأثیر ساختار مالکیت بر استراتژی های مدیریت سرمایه درگردش دربنگاه های اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
44 تأثیر متقابل سنگ شناسی بر ویژگی های زمین شناسی مهندسی و انتخاب روش آب بندی، مطالعه موردی: سد پاتاق (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
45 تأثیرکیفیت اقلام تعهدی بر نرخ مؤثر مالیات (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی
46 تحقیقات تجربی حسابرسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
47 تحلیل روند عناصر اقلیمی موثر بر معماری شهر شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
48 تصمیم های سرمایه گذاری کارایی سرمایه گذاری وحجم سرمایه گذاری، سیاست های تقسیم سود، چرخه عمر شرکتها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران
49 تعیین ساختار بهینه سرمایه با استفاده از رویکرد سیستم های خبره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
50 تعیین نسبت لیداری غبار و آلودگی شهری از داده های شیدسنج خورشیدی برای جو زنجان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
51 حسابرسی عملکرد ، عامل کلیدی در پاسخگویی دولت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
52 درآمدی بر روشهای آب بندی سدهای مخزنی با نگاهی به سدهای مخزنی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
53 دسته بندی هواویزهای جوی توسط تابع فازی قطبیده با استفاده از داده های قطبیده شید سنج خورشیدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
54 رابطه بین استعداد مدیران، کارایی سرمایه گذاری و ریسک کاهش قیمت سهام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
55 رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت جریانهای نقدی سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت، بازاریابی و کارآفرینی
56 روشی جهت مدیریت پیکربندی در سامانههای فوق مقیاس وسیع ULS (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
57 سودمندی حاکمیت شرکتی درتحلیل بنیادی اطلاعات درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت
58 شناسایی و اولویت بندی موانع و چالش های پیاده سازی الکترونیک در ایران با رویکرد فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
59 طراحی و ساخت دستگاه خودپرداز ATMمجهز به حسگر اثر انگشت و مودم GSM (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
60 طراحی یک ا لگوریتم جدید جهت ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری با رویکرد فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
61 عوامل موثر بر تورش های رفتاری سرمایه گذاران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
62 فرایند انتخاب پرتفوی بهینه به روش ارزش در معرض ریسک (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی
63 کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام: اهمیت کنترل شوک های جریان های نقدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
64 کیفیت حسابرس، حاکمیت شرکتی و عملکرد عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
65 محاسبه طیف و روند دی اکسید نیتروژن در شهر تهران با استفاده از اندازهگیری-های سنجنده OMIOMIOMI (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
66 محتوای اطلاعاتی تغییرات موجودی کالا و هزینه های نمایندگی در قیمت گذاری شرکت های تولیدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی
67 مدل سازی روابط مکانی– فضایی بارش سالانه استان خوزستان رهیافتی از تکنیکهای تحلیل آمارفضایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
68 مرثیه سرایان مشهور اردو و ابتکارات آنها در این نوع ادبی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
69 مروری برروشهای پیشبینی قیمت سهام بارویکرد مبتنی برهوش مصنوعی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی
70 مروری جامع بر مفهوم اقلام تعهدی و مدل های سنجش آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری
71 مطالعه آماری ویژگی های هواویزهای جو شهر زنجان به روش سنجش از دور غیر فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
72 مقایسه تطبیقی کارآیی بودجه ریزی عملیاتی و بودجه ریزی بر مبنای صفر در بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی بخش عمومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی
73 مقایسه تلفیق تصاویر ماهواره ای به روش IHS و WaveLet با دو روش درون یابی خطی و مکعبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
74 مقایسه عملکرد روش های طبقه بندی نظارت شده و نظارت نشده تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
75 مقایسه مدلهای فلیملت پایا و ناپایا در شعله دیفیوژن متان - هوا (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
76 مقدمه ای برکاربرد بنتونیت درمهندسی آب با مثالهایی ازسازه های آبی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه
77 نرم افزار فارسی برای طراحی سیستمهای خورشیدی فتوولتائیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
78 یک روش سیستماتیک مبتنی برمخزن و جدول راهنما برای شناسایی ضدالگوها درتوسعه سیستم های سرویس گرا (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات