پروفسور محمود شریعتی

پروفسور محمود شریعتی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

پروفسور محمود شریعتی

Prof. Mahmoud Shariati

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Third -order Shear Deformation Graphene Nanoplate Response under Static Loading Using Modified Couple Stress Theory (دریافت مقاله) فصلنامه فرایندهای نوین در ساخت و تولید دوره: 11، شماره: 1
2 الگوی مفهومی واقع نگری در اندیشه و رفتار سیاسی امام علی (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 8، شماره: 32
3 Bending and Buckling Analysis of a Nth-Order Shear Deformation Nanoplate using Modified Couple Stress Theory (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 14، شماره: 4
4 Bending and Vibration Analysis of a Mindlin Rectangular Nanoplate using Modified Couple Stress Theory and Navier's Solution (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 15، شماره: 1
5 Bending and vibration analysis of the third-order rectangular nanoplates using the modified couple stress theory (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم محاسباتی و مهندسی دوره: 2، شماره: 1
6 Bending and vibration analysis of the third-order rectangular nanoplates using the modified couple stress theory (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم محاسباتی و مهندسی دوره: 2، شماره: 2
7 Effect of Inter-Cavity Spacing and Heat Treatment in Friction Stir Processing/Welding (FSP/FSW) Al۷۰۷۵ Composites Containing Al۲O۳ and Graphene Nanomaterials using Charpy Impact Test (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 16، شماره: 1
8 Experimental Study on Amine-Functionalized Carbon Nanotubes’ Effect on the Thermomechanical Properties of CNT/Epoxy Nano-composites (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 5، شماره: 1
9 Investigating the buckling and vibration of a Mindlin rectangular nanoplate using modified couple stress theory (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه پیشرفته دوره: 1، شماره: 1
10 Prediction of forming limit curves (FLD, MSFLD and FLSD) and necking time for SS304L sheet using finite element method and ductile fracture criteria (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی مکانیک دوره: 4، شماره: 2
11 Study on buckling of steel cylindrical shells with an elliptical cutout under combined loading (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی مکانیک دوره: 3، شماره: 1
12 Vibration analysis of an nth order shear deformation nanoplate using the modified couple stress theory (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 13، شماره: 2
13 بازتاب تجدد و حیرت در سفرنامه های ایرانیان عصر قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه اجتماعیات در ادب فارسی دوره: 2، شماره: 5
14 بررسی اثر فوم های پلیمری و آلومینیومی بر روی رفتار فروریزش سازه های مخروطی دودیواره نازک فولادی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا دوره: 6، شماره: 2
15 بررسی رفتار تناوبی پوسته های مکعبی از نوع SS316L تحت بارگذاری پیچشی خالص (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 30، شماره: 2
16 تحلیل بدون المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 9، شماره: 4
17 تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پانل های استوانه یی فولادی ضد زنگ L۳۰۴ S S تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 31، شماره: 2
18 تحلیل تجربی و عددی جذب انرژی توسط لوله های آلومینیومی جدار ضخیم توخالی و پرشده با فوم با درنظر گرفتن مدل های آسیب متفاوت (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 4
19 تحلیل عددی و تجربی کمانش و پس کمانش پوسته های نیمه کروی فولادی (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی محاسباتی دوره: 44، شماره: 1
20 تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات تابعی ارتوتروپیک با روش بدون المان گلرکین (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 6، شماره: 3
21 تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات مستطیل شکل FGM حاوی ترک با استفاده از روش بدون المان گالرکین (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 40، شماره: 1
22 مدلسازى و شبیه سازى رفتار کمانشى نانو سیم هاى سیلیسیم< 100> و< 111> با استفاده از روش مکانیک ساختارى (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 50
23 مطالعه آزمایشگاهی تاثیز آرایش ترک ها در رفتار شکست نمونه های شبه سنگی تحتبارگذاری فشاری تک محوری (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 2، شماره: 1
24 مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی های مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 1، شماره: 1
25 مطالعه شکست دینامیکی مواد تابعی تحت شوک های حرارتی-مکانیکی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 1، شماره: 3
26 مطالعه ی تجربی رفتار نرم شوندگی پلی استال تحت بارگذاری محوری تناوبی جابه جایی کنترل (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 31، شماره: 1
27 ولایت فقیه الگوی توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی دوره: 0، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A new analytical method for stress analysis of finite plates with circular cutout (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
2 A new model for investigation of the effect of the dispersion in carbon nanotube polymer composites (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
3 An experimental investigation on energy absorption behavior of thin-walled aluminum semispherical shells with and without foam (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی
4 آنالیز ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی میندلین از جنس گرافن با استفاده از نظریه غیر کلاسیک تنش مزدوج اصلاح شده و روش حل ناویر (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
5 اثر هندسه نوک ترک بر روی سفتی و اثر بار بسته ماندن ترک خستگی (دریافت مقاله) نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
6 ارائه یک روش تحلیلی و مقایسه آن با نتایج عددی برای تعیین بار کمانش بحرانی الاستیک در پانل استوانه ای با شرایط مرزی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
7 ارزیابی روش های مختلف آزمایشگاهی تعیین چقرمگی شکست مود کششی وبرشی سنگ (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
8 استفاده از روش بدون المان گلرکین غنی شده برای تعیین ضریب شدت تنش در صفحات مواد مرکب هدفمند (FGM) با روش همبستگی تغییر مکانها (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 اندازه گیری بار بسته ماندن(کلوژر) ترک خستکی (دریافت مقاله) نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
10 Buckling analysis of carbon nanotube bundles under bending loading via a structural mechanics model (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
11 Buckling analysis of carbon nanotube bundles under torsional loading via a structural mechanics model (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
12 Buckling analysis of carbon nanotube bundles via a structural mechanics model (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
13 Effect of gap distance of carbon nanotube bundles on bending buckling analysis via a structural mechanics model (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
14 Experimental and Numerical Investigation on Bucklinpg and Post-Buckling Behavior of Steel Plates with Circular Cutouts (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
15 Experimental investigations on the softening and ratcheting behavior of steel cylindrical shell under cyclic axial loading (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 Numerical and experimental investigation of the steel square shells with circular cutout subjected to compression (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
17 Numerical and Experimental Study on Cyclic Behavior of SS316 Stainless Steel under Strain Control Uniaxial Cyclic Loading (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
18 Numerical and Experimental Study on Low Cycle Fatigue Behavior of SS316 Stainless Steel (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
19 Numerical and experimental the steel square shells with square cutout subjected to compression investigation of (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
20 Statics analysis of N-order nanoplates using modified couple stress theory with the Navier s solution method (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
21 Studying the Behavior of Silicon Nanowires Considering Tensile and Torsional Loading: [100], [110] and [111] Directions (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
22 برآورد حجم گاز متان تولیدی درحوزه دفن زباله مشهد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
23 بررسی اثر مقیاس کوچک بر رفتار خمشی نانو ورق مستطیلی با استفاده از تلفیق مدل صفحه میندلین و نظریه غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
24 بررسی ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی مرتبه ۱ ام با استفاده از نظریه تنش کوپل اصلاح شده و روش حل ناویر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات
25 بررسی ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی مرتبه N ام با استفاده از نظریه تنش كوپل اصلاح شده و روش حل ناویر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات
26 بررسی استحکام خمشی تیتانیم خالص تجاری میکرو- نانوساختارشده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
27 بررسی انتقال بار در نانوکامپوزیت گرافن/اپوکسی با استفاده از مدل های تاخیر برشی و ناحیه ی چسبناک (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
28 بررسی بار کمانش مخروط های ناقص فولادی دارای گشودگی با نسبت اضلاع مختلف (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
29 بررسی پارامترهای موثر بر رفتار کمانشی وابسته به اندازه در نانو ورق میندلین گرافنی با استفاده از نظریه غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
30 بررسی تجربی اثر موقعیت گشودگی بر رفتار رچتینگ ورقهای مستطیلی حاوی گشودگی دایروی تحت بارگذاری سیکلی محوری (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
31 بررسی تجربی اثر موقعیت گشودگی بر رفتار رچتینگ ورقهای مستطیلی حاوی گشودگی دایروی تحت بارگذاری سیکلی محوری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
32 بررسی تجربی رفتار رچتینگ و عمر خستگی لوله پلیاستال تحت بار محوری تناوبی و فشار داخلی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
33 بررسی تجربی رفتار سختشوندگی و تاثیر تعداد سیکل پیش رچتینگ بر عمر خستگی قطعات آلومینیوم 2024 جوشکاری شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
34 بررسی تجربی و عددی تاثیر نقص اولیه در رفتار کمانشی و بار بحرانی ورق مستطیلی دارای گشودگی با دو لبه صلب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
35 بررسی تجربی و عددی تعیین ضریب شدت تنش نوک ترک در صفحه دارای گشودگی دایره ای از جنس فولاد Ck45 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
36 بررسی تجربی و عددی رفتار پوسته استوانه ای تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده
37 بررسی تجربی و عددی رفتار پوسته استوانهای تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوری (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
38 بررسی تجربی و عددی رفتار پوسته های استوانه ای دارای گشودگی تحت بارگذاری کرنش کنترلی محوری تناوبی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
39 بررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگپوسته استوانه ای تحت بارگذاری محوری تناوبی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
40 بررسی تجربی وعددی رفتار پلی استال تحت بارگذاری کرنش کنترلی نامتقارن محوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده
41 بررسی تحلیلی جدایش بین فازی در نانوکامپوزیت پلیمری تقویت شده با گرافن با استفاده از مدل ناحیه ی چسبناک (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
42 بررسی خمش،کمانش و ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی مرتبه سوم با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده تحت شرایط تکیه گاهی ساده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
43 بررسی رشد ترک خستگی در خط لوله فولادی با روش المان محدود توسعه یافته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
44 بررسی رفتار خمش و ارتعاشات نانو ورق کیرشهف مستطیلی با استفاده از نظریه تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها علوم و مهندسی نانو
45 بررسی رفتار کمانشی نانو ورق مستطیلی مرتبه سوم با استفاده از تئوری غیرکلاسیک الاستیسیته تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها علوم و مهندسی نانو
46 بررسی روش های تحلیلی-تجربی پیش بینی چقرمگی شکست و تعیین ضخامت لازم برای حصول کرنش صفحه ای و تنش صفحه ای خالص (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
47 بررسی عددی عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم AL2024-T351 تحت بارگذاری کرنش کنترل بر روی نمونه استاندارد دمبلی شکل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
48 بررسی عددی و تجربی اثر عرض بارگذاری به روی کمانش صفحات مستطیلی دارای گشودگی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
49 بررسی عددی وتجربی کمانشو پس کمانش پانلهای استوانهای فولادی جدار نازک با تکیه گاههای ساده و گیردار (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
50 بررسی فروپاشی سازه های جدار نازک ساخته شده از نانوکامپوزیت های اپوکسی/ سیلیکا (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
51 بررسی مود ترکیبی کششی-برشی مکانیک شکست سنگ با استفاده از نمونه ی دیسک برزیلی ترک دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
52 بررسی میزان جذب انرژی پوسته های نیم کروی آلومینیومی و فولادی تک جداره و دو جداره تحت بارگذاری شبه استاتیکی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
53 تاثیر کمانش بر رفتار منحنی های هیسترزیس پوسته های استوانه ای (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
54 تاثیر کمانش بررفتار منحنی های هیسترزیس پوسته های استوانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده
55 تحلیل اثر اندازه بر ارتعاشات نانوصفحه مستطیلی با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی بر مبنای نظریه تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
56 تحلیل اثر اندازه بر خمش نانو صفحه مستطیلی گرافنی با استفاده از تئوری برشی مرتبه n ام بر مبنای تئوری غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
57 تحلیل استاتیکی نانوورق مستطیلی مرتبه سوم با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
58 تحلیل تجربی و عددی کمانشپوسته های استوانه ای ترک دارفولادی تحت بار خارج مرکز (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
59 تحلیل خمش نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم بر مبنای تئوری الاستیسیته تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
60 تحلیل خمش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو صفحه میندلین مستطیلی با استفاده از تئوری تنش كوپل اصلاح شده و روش حل ناویر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات
61 تحلیل خمش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه n ام برمبنای نظریه تنش کوپل اصلاح شده و روش حل ناویر (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
62 تحلیل خمش، کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانوورق کیرشهف مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
63 تحلیل خمش،کمانش و ارتعاشات نانو صفحه میندلین گرافنی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
64 تحلیل عددی جذب انرژی در جاذب لوله ای بر اساس مدلهای آسیب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
65 تحلیل عددی و تجربی رفتار کمانش و پس کمانش استوانه های دارای گشودگی دایروی تحت بارمایل (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
66 تحلیل کمانش الاستیک یک پانل استوانه ای دایره ای تحت بار فشاری محوری با شرایط مرزی دو تکیه گاه ساده در لبه های خمیده و دو تکیه گاه آزاد در لبه دیگر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
67 تحلیل کمانش نانو صفحه گرافنی مرتبه n ام بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
68 تحلیل کمانش نانو صفحه مستطیلی کیرشهف گرافنی با استفاده از نظریه تنش مزدوج اصلاح شده و روش حل ناویر (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
69 تحلیل کمانش و ارتعاشات نانو صفحه کیرشهف مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
70 تحلیل کمانش و ارتعاشات نانو صفحه میندلین گرافنی مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
71 تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی گرافنی بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم با به کارگیری تئوری تنش کوپل اصلاح شده تحت شرایط تکیه گاهی ساده (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
72 تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانوصفحه مستطیل شکل با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه n ام بر مبنای تئوری غیرکلاسیک تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
73 تستهای تجربی و تحلیل عددی تاثیر پارامترها ی دامنه کرنش و کرنش متوسط روی عمر پلی استال (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
74 تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پی وی سی/نانولوله کربنی لایه ای تولید شده به روش اسپری (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
75 تقویت خواص مکانیکی بتن با استفاده از نانو کامپوزیت پی وی سی/نانولوله کربن (دریافت مقاله) نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن (افق ها و چالش ها)
76 توزیع ضخامت در فرایند شکل دهی نموی تک نقطه ای گرم ورق آلیاژی Al5083-H111 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
77 رشد ترک خستگی در نمونه های استاندارد مخازن جدار ضخیم ساخته شده از فولاد A516 (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
78 روش نوین در بروزرسانی اطلاعات Gis در بستر فن آوری اطلاعات (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
79 کمانش پوسته های استوانه ای با گشودگی دایروی تحت بارمایل: تحلیل عددی و تجربی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
80 کمانش پوسته های مخروطی ترک دار (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
81 کمانش و پس کمانش ورق های ترک دار تحت بار محوری فشاری در حالت الاستیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
82 محاسبه تنش در صفحات مواد مرکب هدفمند (FGM) تحت بارگذاری مکانیکی و حرارتی با روش بدون المان گلرکین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
83 محاسبه ضرایب شدت تنش در ریل راه آهن تحت تاثیر نفوذ سیال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
84 مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه هایدیسکی برزیلی ترکدار و بررسی تاثیر شیبترک در رفتار شکست آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
85 مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی های مختلف (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
86 معرفی نرم افزاری برای طراحی فنرهای مارپیچ (فشاری، کششی، پیچشی) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
87 معرفی و مقایسه روش های تحلیل و تجربی تعیین فشار و ظرفیت پرس در فرآیند اکستروژن معکوس (دریافت مقاله) نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
88 مقایسه آزمایشگاهی نتایج چقرمگی شکست مود I سنگ در روش های مبتنی بر نمونه های استوانه ای شکل تحت بارگذاری خمش سه نقطه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
89 مکانیزم سفت شوندگی نانوکامپوزیت های پایه اپوکسی تقویت شده با ترکیبات مختلف از نانوذرات سیلیکا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
90 یک روش تحلیلی برای تعیین مراحل شکل دهی در اکستروژن ضربه ای (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران