دکتر محمد شیخ زاده

دکتر محمد شیخ زاده  استادیار گروه آموزشی مدیریت، دانشگاه بجنورد

دکتر محمد شیخ زاده

Dr. Mohammad Sheikhzadeh

استادیار گروه آموزشی مدیریت، دانشگاه بجنورد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوبی برای تدوین و بازنگری کتب درسی مدیریت با رویکرد کاربردی و مهارت افزایی (مطالعه تطبیقی موردی: کتب مدیریت رفتار سازمانی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 5
2 الگوی رهبری خدمتگزار مبتنی بر دیدگاه امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 1، شماره: 1
3 الگوی رهبری خدمتگزار مبتنی بر دیدگاه امام خمینی ره (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی کارکنان زندانهای خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 10، شماره: 41
5 بررسی مبانی عقلانیت در تصمیم گیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 1
6 تاثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری با رویکرد چند سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 11، شماره: 21
7 تاثیرپذیری ادراک موانع توسعه صادرات منطقه ای از خصایص صادرکنندگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 15
8 تبیین تجربه کاری معلمان مناطق محروم با نقش واسطه ویژگی های شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 2
9 تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 2
10 تحلیل وضعیت موجود ساماندهی نهادهای فرهنگی کشور با نگاهی به مفهوم و مبانی مهندسی فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 10، شماره: 5
11 مدل ساختاری تفسیری شایستگی های عاطفی اجتماعی در ارتباطات سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 4
12 واکاوی مضامین راهبردی در سیاست‎ های کلی نظام: کاربرد چارچوب مضمون در سیاست پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 29، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An intelligent system for assessing the position of PostBank brand among Iranian citizens (Case study: PostBank of North Khorasan) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
2 ارائه چارچوبی برای توسعه تعاملات درون دانشگاهی و برون دانشگاهی در دانشکده های علوم انسانی:الگوبرداری از دانشکده کسب و کار دانشگاه کلارکسون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
3 ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در تعالی سازمانی در سازمانهای دولتی بر اساسمدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا (مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن و توسعه تجارتاستان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
4 بررسی فرسودگی شغلی و جهت گیری هدفی در مدیریت دولتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
5 بررسی فرسودگی شغلی و جهت گیری هدفی در مدیریت دولتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
6 بررسی نظریات انگیزش درونی و مسایل مدیریت انگیزش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
7 بررسی وضعیت تعالی سازمانی در سازمانهای دولتی بر اساس مدل تعالی بنیادکیفیت اروپا(مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن و توسعه تجارت استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
8 تحلیل مضمون: رویکردی نوین در پژوهش های کیفی مدیریت و مطالعات میان رشته ای (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
9 تحلیلی بر علم داده و کاربرد داده کاوی در پژوهش های مدیریتی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی
10 کاربرد داده کاوی در تبیین جایگاه و نقش روش های تحلیل کیفی در پژوه شهای علمی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی
11 مروری بر نظریه ها و مدل های جو سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
12 نظام ملی نوآوری رویکردی جامع به مدیریت پژوهش و فنا وری درکشور (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
13 هوش تجاری و تحلیل داده ها، گرایش نوین مدیریتی با رویکرد میان رشته ای: تجربه ای از دانشکده کسب و کار دانشگاه کلارکسون (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای