دکتر مسلم نجفی

دکتر مسلم نجفی استادیار، مجتمع مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر مسلم نجفی

Dr. Moslem Najafi

استادیار، مجتمع مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Accelerated Heat Aging Study of Phenolic/Basalt Fiber Reinforced Composites (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 3، شماره: 1
2 ارزیابی استحکام ضربه ای مواد کامپوزیتی و چندلایه های الیافی فلزی هیبرید شده با نانورس پس از قرارگیری در معرض شوک حرارتی دما بالا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 4، شماره: 3
3 Environmental Effects on Mechanical Properties of Glass/Epoxy and Fiber Metal Laminates, Part I: Hygrothermal Aging (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 4، شماره: 3
4 Environmental effects on mechanical properties of glass/epoxy and fiber metal laminates, Part II: Isothermal aging (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 4، شماره: 3
5 The Strain Rate Effect on Bending Properties of Basalt and Carbon Fibers Reinforced Phenolic Composites (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 5، شماره: 4
6 بررسی تاثیر عملیات سطحی و افزودن نانوذرات بر خواص مکانیکی چندلایه های الیافی فلزی با استفاده از روش رویه پاسخ (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 3
7 بررسی تجربی تاثیر روش اختلاط نانورس بر خواص مکانیکی کامپوزیت های پلیمری و چندلایه های الیافی فلزی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 7، شماره: 2
8 معرفی پانل های ساندویچی نوین مبتنی بر هسته هیبریدی کورک/فوم پلی یورتان و ساختار مشبک کامپوزیتی برای کاربردهای دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 7، شماره: 3
9 معرفی ساختارهای ساندویچی نوین مبتنی بر چندلایه های الیافی-فلزی (FMLs) و هسته بالسا برای استفاده در سازه های دریایی (دریافت مقاله) مهندسی شناورهای تندرو دوره: 18، شماره: 54
10 مقایسه اثر پیرسازی رطوبتی بر رفتار خمشی و کمانشی دو نوع ساختار ساندویچی مبتنی بر هسته بالسا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روش های تجربی در تعمیر شناورهای کامپوزیتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
2 Durability Characteristics of Novel Fiber Metal Laminates for Marine Applications in Moist and Salty Environments (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی
3 Effect of Fiber Volume Fraction on Stress Distribution in Polypropylene Composites Reinforced by Glass and Carbon Fibers (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
4 Effect of Nano SiO2 Addition and Core Density on Buckling Behavior of Novel Sandwich Bulkheads Used in High-Speed Crafts Structure: A Comparative Study Using Taguchi Approach (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو
5 Effects of Seawater Immersion on Compression Properties of Cork and Balsa Woods (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو
6 Evaluation of Plastic Zone around the Crack Tip in Polyester-Based Clay Nanocomposites: An Analytical Study (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
7 Experimental Characterization of Isothermally Aged Glass Fiber-Epoxy Composites (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
8 Experimental Study on Mechanical Behavior of Liquid Nitrogen Conditioned Fiber Metal Laminates as Potential Cryogenic Materials (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی
9 Experimental Study on the Strain Rate Effects to Determine the Influence of Slamming Loads on Balsa Cored Sandwich Structures Used in High-Speed Crafts Hull (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو
10 Fuzzy Modeling the Influence of Fiber and Nano Particles Weight Fraction on Flexural Properties of Hybrid Epoxy/Glass Fiber/Clay Nanocomposites (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو
11 Investigating the Effect of Fabric Surface Texture in the Tensile Properties of Hemp/PLA Bio-Composites (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی: ساخت، خواص و کاربرد
12 Investigating the Effect of Fiber and Core Type on the Bending and Buckling Behavior of Bio-Based/Green Sandwich Structures (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی: ساخت، خواص و کاربرد
13 Isothermal Heat Aging Effects on Mechanical Properties of Carbon/Phenolic Composite Materials for Supersonic Aircrafts (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
14 Mechanical Properties of Balsa Cored Sandwich Structures with Glass/Epoxy and Fiber Metal Laminate Skins: A Comparative Study (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی
15 Numerical Study of High Velocity Impact Response of Kevlar and Glass Woven Fabrics (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
16 The Effect of Water Immersion Ageing on Low and High-Velocity Impact Behavior of Marine Sandwich Panels with Different Skins (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی: ساخت، خواص و کاربرد
17 Thermal Shock Cycling Effect on Flexural Properties of Phenolic Based Composites Reinforced By Basalt and Carbon Fibers (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
18 بررسی اثر متغیرهای جریان پالس بر سختی پوشش نانو کامپوزیتی نیکل – الماس ونیکلخالص (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
19 بررسی تاثیر جهت گیری الیاف بر رفتار کمانشی پوسته استوانهای کامپوزیتی تحت بارگذاری هیدرولیکی محوری وخارج صفحه ای (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
20 بررسی تجربی اثر کسر حجمی الیاف برخواص ضربهای کامپوزیتهای پایه فنولیک تقویتشده با الیاف بازالت (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
21 بررسی تجربی رفتار خزشی چندلایه های الیافی فلزی گلار در دمای بالا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
22 بررسی تجربی و تحلیل عددی کمانش محوری در چندلایه های الیافی فلزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
23 بررسی چیدمان لایه گذاری بر توزیع تنش در بخشی از کف شناور تندرو کامپوزیتی تحت بار تخریب هسته ساندویچ پانل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو
24 بررسی رفتارمکانیکی سازه های جوش شده لب به لب (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
25 بررسی کمانش و جدایش بین لایهای چندگانه در ورق تقویت شده کامپوزیتی در نتیجه ضربه سرعت پایین (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
26 بهینهسازی پارامترهای استاتیکی و دینامیکی صفحات تقویتشده (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
27 بهینهسازی پارامترهای استاتیکی و دینامیکی ورق تقویتشده (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
28 ساختار هیبریدی مقاوم به ضربه مبتنی بر پوسته های ساخته شده از چندلایه های الیافی فلزی با الیاف کولار غنی شده با نانوسیال ضخیم شونده برشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
29 شبیهسازی نظری و تجربی رفتار کششیکامپوزیتهای پایه پلیمری تقویتشده با الیافکربن بافته شده برای کاربرد در سازههای هوا فضایی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
30 کاربرد الیاف بازالت در بهبود خواص ضربهای کامپوزیتهای دریایی پایه پلیمری تقویت شده با الیاف کربن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
31 مقایسه رفتار کمانشی و فراکمانشی پانل کامپوزیتی سالم و معیوب تحت تاثیر نفوذ آب در محیط دریا به روش عددی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو