دکتر علی عطارزاده

دکتر علی عطارزاده استادیار گروه عمران-آب دانشگاه صنعتی قم

دکتر علی عطارزاده

Dr. Ali Attarzadeh

استادیار گروه عمران-آب دانشگاه صنعتی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ظرفیت باربری پی های سطحی مجاور شیب های ماسه ای با مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 1
2 تعیین ظرفیت بهینه ی مخزن سد با اعمال کنترل روی اعتمادپذیری تامین نیاز با استفاده از روش ترکیبی برنامه ریزی خطی الگورتیم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب درآبگیر 09 درجه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 بررسی آزمایشگاهی تاثیر سازه های کنترل رسوب بر توپوگرافی بستر در اطراف آبگیر 90 درجه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
3 بررسی پارامتر ضریب انتقال موج در موج شکن های شناور تحت امواج نامنظم (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
4 بررسی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر پارامترهای عرض جدایی جریان و رسوب ورودی به آبگیر 90 درجه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 بررسی تاثیر ترکیب و آرایش سازه های کنترل رسوب بر توپوگرافی بستر در اطراف آبگیر 90 درجه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
6 بررسی تصفیه پذیری انواع فاضلاب های نفتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
7 بررسی جذب رنگ راکتیوقرمز 198 از محلول های آبی توسط ضایعات اصلاح شده بوته گوجه فرنگی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
8 بررسی کارایی راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک در تصفیه انواع فاضلاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
9 بررسی نحوه انتشار جریان هوا در راکتور MBBR توسط نرم افزار Ansys (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 بررسی وضعیت جریان در سیستم تلفیقیUV/MBBRبا استفاده از نرم افزارAnsys (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
11 بررسی همبستگی بین آلاینده های هوا با داده های هواشناسی در شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
12 پیش بینی پارامترهای کیفی آب رودخانه ی کرج با استفاده از مدل ترکیبی موجک-شبکه عصبی (ایستگاه بیلقان) (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 تعیین ظرفیت بهینه مخزن سد با اعمال کنترل روی اعتمادپذیری تامین نیاز با استفاده از روش ترکیبی برنامه ریزی خطی-الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
14 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب در آبگیر جانبی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
15 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سازه های کنترل رسوب بر توپوگرافی بستر دراطراف آبگیر جانبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 مطالعه آزمایشگاهی سازه بهینه از نظر کنترل رسوب و آبشستگی در آبگیرهای جانبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
17 مطالعه عددی پارامترهای جریان هوادهی در راکتور MBBR تحت شرایط مختلف (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 مطالعه عرض جدایی جریان و میزان کنترل رسوب در سامانه های مختلف در آبگیر جانبی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی و مدل ترکیبی شبکه عصبی- موجک در پیش بینی پارامترهای کیفی آب در رودخانه ی کرج (ایستگاه سیرا) (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران