دکتر مریم ظهوریان

دکتر مریم ظهوریان استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند

دکتر مریم ظهوریان

Dr. Maryam Zohouriyan

استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاملی نو بر جایگاه مذهبی نقش مایه (مار) و ارتباط آن با عنصر مونث در آثار به جای مانده از تمدن عیلام باستان (با تکیه بر شواهد باستان شناسی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 2، شماره: 1
2 جایگاه خراسان بزرگ در تحولات مذهبی و هنری شرق در دوره اشکانیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان دوره: 14، شماره: 3
3 قابلیت سنجی باغ های تاریخی برای توسعه کشاورزی شهری در بیرجند (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 101
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط فرهنگی بلوچستان با حوزه خراسان در دوران اسلامی (با استناد به نمونه های سفالین مکشوفه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
2 رابطه بین معماری و سبک زندگی ایرانی- اسلامی (اصل محرمیت در ساختار معماری اسلامی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و عمران شهری