غلامحسین عبداله زاده

 غلامحسین عبداله زاده

غلامحسین عبداله زاده

Gholamhossein Abdollahzadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی بیمه بیکاری در استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 6، شماره: 11
2 اخلاق و مشارکت در حفظ منابع طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 1
3 ارزیابی آسیب پذیری خانوارها در مواجهه با خطر سیلاب در نواحی روستایی: مطالعه موردی شهرستان های آق قلا و گمیشان (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 2
4 ارزیابی تطبیقی پایداری کسب و کارهای کارآفرینانه کشاورزی و نظام های متعارف تولید کشاورزی در استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 13، شماره: 2
5 الگوی عوامل اثرگذار بر پذیرش بیمه کشاورزی توسط نخل داران شهرستان ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 61
6 بازنمایی جامعهگرایی در راستای ارزشآفرینی اجتماعی دانشگاه: تدوین شاخصی برای برونرسانی ترویجی دانشگاهی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
7 بررسی امکان پذیری حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مشارکتی آب در شهرستان آق قلا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 2
8 بررسی عوامل موثر بر تاب آوری کسب وکارهای گلخانه ای در استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 8، شماره: 15
9 بررسی کیفیت خدمات و تمایل به استفاده مجدد در کسب وکارهای محلی: مورد اقامتگاه های بوم گردی در استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 7، شماره: 13
10 بررسی مشکلات شرکتهای تعاونی تولید روستایی در حمایت از تولیدات روستائیان استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
11 برنامه ریزی راهبردی توسعه زنجیره عرضه زیتون در شهرستان رودبار، استان گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 6، شماره: 12
12 تاثیر آموزش با شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 54
13 سطح بندی منطقه ای آسیب پذیری به خشک سالی در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 2
14 واکاوی رفتار کشاورزان در پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار در شهرستان دشتستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 13، شماره: 1
15 واکاوی زیست بوم دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی کشاورزی: کاربرد روش شناسی سامانه های نرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 17، شماره: 0
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیبشناسی سیاستهای پایداری نظام تولید گندم در جهت تدوین سازوکارهای پایدارساز (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
2 اثرات زیست محیطی توسعه گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
3 ارزیابی پایداری کشاورزی در طرح های یکپارچه سازی اراضی زراعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
4 بررسی رابطه بین خصایص کارآفرینانه و مولفه های کارآفرینی شرکتی: مطالعه موردی شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
5 بررسی شیوه های مدیریت ذخیره و استفاده بهینه از آب کشاورزی در شرایط خشکسالی (مطالعه موردی شهرستان کاشمر) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
6 بررسی طرح های یکپارچه سازی اراضی زراعی باتاکید برکشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
7 پارادایم کشاورزی چند کارکردی راهبردی برای تحقق کشاورزی کارآفرین (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
8 تحلیل و تدوین شاخصهای اقتصادی-اجتماعی در مدیریت پایدار جنگل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
9 توسعه آمایشی و اثرات محیط زیستی برتوسعه روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
10 موردکاوی عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی شرکتی در شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
11 نگرشی برشیوه مدیریت شرکت های تعاونی روستایی و تاثیرآن درتوسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)