دکتر محمد هادی آریائی منفرد

دکتر محمد هادی آریائی منفرد عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر محمد هادی آریائی منفرد

Dr. Mohammad Hadi Aryaie Monfared

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از تالک برای کنترل مواد چسبناک حساس به فشار در خمیر کاغذ OCC (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 1
2 استفاده از هنر تا کردن در صنایع بسته بندی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 3، شماره: 9
3 بررسی مقایسه ای ویژگی های خمیرکاغذ و کاغذ تهیه شده به روش دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW) و سودا از الیاف باگاس (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 3
4 بررسی ویژگی های نوری و مکانیکی خمیرکاغذ مرکب زدایی شده باطله اداری به روش خنثی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 4
5 تاثیر آنزیم استراز بر کاهش مواد استخراجی عامل ایجاد قیر در خمیر کاغذ شیمیایی- مکانیکی (CMP) رنگبری شده و رنگبری نشده (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 1
6 تاثیر مرکب زدایی آنزیمی با لیپاز بر ویژگی های خمیر کاغذ روزنامه چاپ شده به روش افست (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 4
7 تولید و ارزیابی نانو سلولز باکتریایی با استفاده از باکتری استوباکتر زایلینیوم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 3
8 راه کارهای نوین برای افزایش بهره وری مصرف انرژی در صنعت خمیر و کاغذ (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 23، شماره: 2
9 رنگ بری دو مرحله ای خمیرکاغذ مرکب زدایی شده با دی تیونیت سدیم و پروکسید هیدروژن (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 2
10 مزایای زیست‌محیطی پالایش زیستی و تولید انرژی از پسماندهای صنایع خمیر و کاغذسازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه انرژی های تجدید پذیر و نو دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از فناوری نانو درکاهش آلاینده های موجود در پساب کارخانه های خمیر و کاغذ (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
2 بهبود عملکرد و افزایش کارایی سیستم شیمی پایانه ترکاغذسازی با استفاده از نانومواد (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
3 جایگزینی کاه گندم با خرده چوب جنگلی درساخت چند سازه ساختمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
4 کاربرد فناوری دوستدار محیط زیست: مرکبزدایی فراصوتی کاغذهای باطله (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 کاربردهای پلیمرهای زیستی برای پوشش دهی کاغذهای بسته بندی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
6 مزایا وچالشهای استفاده از نانوذرات پرکننده درپایانه تر کاغذسازی (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
7 نقش توسعه بیوتکنولوژی در صنایع خمیر و کاغذ بر کاهش آلودگی های زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران