دکتر رسول مظاهری کوهانستانی

دکتر رسول مظاهری کوهانستانی استادیار

دکتر رسول مظاهری کوهانستانی

Dr. Rasul MazaheriKuhanestani

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ابعاد مشروعیتی اخذ حقوق های نامتعارف از منظر حقوق موضوعه، فقه و عرف (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی دانشگاه اصفهان دوره: 6، شماره: 1
2 بررسی تطبیقی قاعده ی ملازمه میان احکام عقلی و احکام شرعی در فقه امامیه و عامه (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی دانشگاه اصفهان دوره: 3، شماره: 1
3 بررسی تطبیقی ماهیت ضمانت نامه های بانکی در پرتو اصل استقلال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 24، شماره: 94
4 بررسی قرارداد واگذاری اختراع (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 109
5 تبیین ماهیت و آثار مترتب بر نفقه زوجه در مذاهب اسلامی با رویکرد بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده دوره: 2، شماره: 3
6 تحدید مالکیت خصوصی در اجرای طرح های عمومی و جبران خسارات ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 9، شماره: 33
7 تفاوت عقد ضمان مدنی با ضمان تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی دانشگاه اصفهان دوره: 5، شماره: 2
8 تمهید سازوکارهای حمایت از دانش سنتی در ایران با بهره گیری از تجربیات کشور هند (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 8، شماره: 1
9 شروط مندرج در موافقت نامه های دو جانبه سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 6، شماره: 1
10 مطالعه کاربردی تحولات فقهی شیعه در دوران معاصر درباره حقوق و آزادی‌های زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 7، شماره: 2
11 نقش بزه دیده در تحقق جرم کلاهبرداری و راه کارهای پیشگیری از آن (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی دانشگاه اصفهان دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انحلال قراردادهای الکترونیکی در حقوق مدنی و کیفری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
2 ایمنی غذا با قانون یا نظارت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم
3 تحلیل حقوقی ضمان درک در نرم افزارها و بازی های رایانه ای در حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها
4 تحلیل نقش تعهد کاری و اخلاق بازاریابی در تجارت الکترونیکی مشتریان اینترنتی در شهر اهواز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
5 شناسایی نوین مفهوم اصل برابری اعضا در سازمان های بین المللی از پرتوی حقوق عمومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
6 ضرورت احترام به حقوق کودک در بازی های رایانه ای با بررسی قوانین و اسناد داخلی و بین المللی در خصوص کار کودک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها
7 محیط زیست در پرتوی حقوق ایران با تاکید بر مبانی نظری فقه امامیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
8 مسئولیت مدنی سازندگان و استفاده کنندگان از بازی های رایانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
9 منزلت شناسی اصول حقوق بشردوستانه در مبانی اسلامی و فقهی (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی
10 منزلت شناسی کتاب مسایل الخلاف شیخ طوسی در حقوق تطبیقی و فقه مقارن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی