دکتر عیسی جوکار سرهنگی

دکتر عیسی جوکار سرهنگی دانشیار

دکتر عیسی جوکار سرهنگی

Dr. eisa jokar sarhangi

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین سازندهای زمین‌شناسی و فرم منحنی میزان نقشه‌های توپوگرافی در بخشی از البرز شمالی و جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 13، شماره: 50
2 ارزیابی تطبیقی از مکان گزینی و توسعه ی مراکز شهری استان مازندران با رویکرد اکولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 33
3 ارزیابی توان اکولوژیکی استان آذربایجان غربی جهت تعیین مناطق مستعد توسعه شهری با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 51
4 ارزیابی خطر فرسایش بدلندی با استفاده از مدل تحلیل سسله مراتبی فازی مطالعه موردی: حوضه آبریز کلرز گرمسار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 13، شماره: 49
5 ارزیابی کارایی مدل های RUSLE و ICONA در پهنه بندی فرسایش خاک حوضه بلده، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 11، شماره: 34
6 ارزیابی کارایی مدلهای نسبت فراوانی و ارزش اطلاعات در پهنه بندی خطر ریزش سنگ. مطالعه موردی دره هراز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 11
7 ارزیابی میزان حساسیت به فرسایش گالی در منطقه بیجار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 3، شماره: 3
8 ارزیابی و پهنه بندی خطر فرسایش آبکندی با استفاده از روش های آماری دو متغیره (مطالعه ی موردی: حوضه نمارستاق) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 19
9 ارزیابی و پهنه بندی خطر فرسایش آبی با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: حوضه سول دره، استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 4، شماره: 36
10 اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه شهری و تهیه نقشه پهنه بندی منطقه با استفاده از مدل های اکولوژیکی، ارزش اطلاعات و همبستگی (نمونه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 12
11 بررسی تغییرات سطح و پوشش گیاهی کویر سیاهکوه با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 40، شماره: 63
12 بررسی تغییرات مورفومتری رودخانه با تاکید بر پیچان رودها (مطالعه موردی: رودخانه چهل چای - نرماب) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 26
13 بررسی رابطه ی بین عوامل زمین شناسی و توپوگرافی با تراکم زهکشی در حوضه ی بهرستاق (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 14
14 پهنه بندی خطر بهمن با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و LNRF مطالعه موردی: بخشی از جاده هراز، پلدختر- وانا (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 35
15 پهنه بندی خطرپذیری آبخوان کارستی دشت الشتر با مدل کپ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 14، شماره: 52
16 تحلیل عوامل طبیعی مؤثر بر تراکم روستاها و تهیه نقشه توان توسعه بخش کوهستانی استان مازندران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 8
17 تحلیل عوامل موثر بر تشکیل و گسترش بدلندها در حوضه ماملو، جاجرود (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 10، شماره: 38
18 تعیین پتانسیل سیلخیزی با استفاده از روش تاپسیس، مطالعه موردی استان مازندران، حوضه آبریز گلندرود (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 9، شماره: 31
19 شبیه‎سازی آبدهی چشمه‎های کارستی با استفاده از شبکه‎ی عصبی مصنوعی (مطالعه‎ی موردی: ارتفاعات البرز مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 77
20 شناسایی و رتبه بندی مناطق تحت خطر سیل در مخروط افکنه های شمال ایذه، استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 17
21 کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت اولویت بندی مراکز شهری با ملاحظات اکولوژیکی(مطالعه موردی:آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 4
22 گونه بندی شهرهای بالای صد هزار نفری ایران براساس تحولات جمعیتی ۵۰ سال گذشته (۸۵-۱۳۳۵) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 44
23 مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در بافت فرسوده و سطح شهر آمل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 29
24 نقش سازندهای زمین شناسی و توپوگرافی در توسعه اشکال فرسایش آبی حوزه آبخیز گلیداغ، استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی حوضه تالارود و شهرستان قائمشهر با استفاده از الگوریتم (SVM) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
2 ارزیابی تناسب اکولوژیکی توسعه شهری (مطالعه موردی: تنکابن) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
3 ارزیابی عوامل موثر در فرسایش آبراهه ای حوضه ی رود نور (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
4 اولویت بندی عوامل اکولوژیکی موثر بر مکانگزینی شهر نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
5 بررسی الگوی مکان گزینی پهنه های شهری جهت کاهش مخاطرات محیطی (نمونه موردی استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
6 بررسی پتانسیل گردشگری سلامت و انگیزه اصلی گردشگران از بازدید این مناطقمطالعه موردی روستای آبگرم لاریجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
7 بررسی تاثیر انواع کاربری اراضی در میزان ناپایداری مسیر رودخانه چهل چای نرماب (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
8 بررسی عوامل موثر بر فرسایش گالی در حوضه نمارستاق هراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
9 پهنه بندی خطر وقوع زلزله در البرز مرکزی با استفاده از شاخصهای وزنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
10 پهنه بندی و مکان یابی کاربری توسعه شهری با استفاده از شاخص های زیست محیطی (مطالعه موردی شهرستان نور) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
11 رودخانه هراز و تعیین وضعیت محیطی رودخانه هراز از طریق سامانه اطلاعات جغرافیائی (GIS) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
12 سنجش وضعیت شاخصهای کیفیت زندگی در بافت قدیم و جدید شهربجنورد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
13 ظرفیت سنجی توریسم سلامت از منظر گردشگران (مطالعه موردی روستای آبگرم لاریجان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
14 قابلیت سنجی پتانسیل های ژئوتوریسم با استفاده از مدل SWOT بخش اورامان، شهرستان سروآباد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
15 مکان یابی مناسب برای استقرار صنایع در اطراف رودخانه هراز به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
16 ملاحظات پدافند غیر عامل در خطوط انتقال برق منطقه مطالعه موردی: خطوط انتقال برق منطقه مازندران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
17 مهاجرت معکوس پدیده ای مثبت در فضای جمعیتی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران