آقای دکتر مجید فشاری

دکتر مجید فشاری هئیت علمی دانشگاه علوم اقتصادی

آقای دکتر مجید فشاری

Dr. Majid Feshari

هئیت علمی دانشگاه علوم اقتصادی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجید فشاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجید فشاری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی، تبریز آذر 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار تجارت خارجی بر تقاضای بینالمللی گردشگری ایران مطالعه موردی: هند و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 19
2 برآورد رابطه بلند مدت بین صادرات و شاخص های کیفیت زیست محیطی مطالعه موردی ایران 1350-1386 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 15، شماره: 44
3 بررسی ارتباط متقابل بین تبلیغات درجه تمرکز و سودآوری در صنایع ایران رهیافت معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 15، شماره: 45
4 بررسی تاثیر قیمت سوخت بر تقاضای حمل و نقل جاده ای: رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان و الگوریتم کالمن-فیلتر (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 2
5 تاثیر نابرابری درآمد بر مصرف بخش خصوصی مطالعه موردی کشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 34
6 تخمین تابع تقاضای خارجی کل گردشگری ایران رهیافت TVP (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
7 رقابت پذیری برق زمین گرمایی در مقایسه با روشهای متداول تولید برق در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای شاخص آلودگی آب ( مطالعه موردی کشورهای قاره آفریقا، آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آمریکا) (روش گشتاور تعمیم یافته) (دریافت مقاله) همایش ملی آب پاک
2 اثر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ایران (آزمون نظریه رشد بگواتی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
3 QUALITATIVE & QUANTITATIVE ANALYSIS OF OFF-SHORE WIND ENERGY PROJECT S RISKS (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست
4 بازاریابی عصبی در تحقیقات بازاریابی( اهداف، کاربردها و مفاهیم) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
5 بررسی تاثیر نرخ ارز بر شاخص قیمتی صادرات کشورهای منتخب اسلامی (رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
6 بررسی تاثیر نوآوری سازمانی و گرایش استراتژیک بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
7 بررسی رابطه بلندمدت بین درآمد سرانه و آلودگی آب (آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس) (دریافت مقاله) همایش ملی آب پاک
8 بررسی رابطه تمرکز مالکیت نهادی و مدیریتی با همزمانی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
9 بررسی عوامل موثر بر سهم بازار صنایع ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
10 تاثیر متغیر های سهم بازار،هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغات بر سود آوری صنایع نساجی،پوشاک و چرم ایران(رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
11 تجزیه نابرابری درآمد بر حسب زیر گروه های جمعیتی در جوامع روستایی و شهری در ایران، 1392 - 1387 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار
12 تجزیه نابرابری درآمد بر حسب مولفه های تشکیل دهنده درآمد در خانوارهای روستایی در ایران، 1392-1378 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
13 تخمین عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل تولید در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (رهیافت غیر خطیSTAR) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
14 تخمین هزینه های اقتصادی تصادفات جاده ای در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
15 تعیین نابرابری درآمد در مناطق روستایی و شهری ایران، -2931 2931 : رویکرد مبتنی بر رگرسیون (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
16 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خرید خریداران خودروهای وارداتی در منطقه یک شهر تبریز با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی
17 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خرید خریداران خودروهای وارداتی در منطقه یک شهر تبریز با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18 کالیبره کردن مدل بلک-شولز (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
19 کالیبره کردن مدل بلک-شولز (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران