دکتر علی رضا صادق زاده قمصری

دکتر علی رضا صادق زاده قمصری استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی رضا صادق زاده قمصری

Dr. Alireza Sadeqzadeh qamsari

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «دین» و «تربیت»; رویکردهای اسلامی و مسیحی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 8، شماره: 32
2 آموزش خویشتن‌بانی به کودکان سنین 7 تا 14 سال؛ با کدام منطق و رویکرد؟ تحلیل نتایج یک مطالعه پدیدارنگارانه (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 3
3 بررسی انتقادی سه دیدگاه رایج تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 2، شماره: 2
4 بررسی تطبیقی اهداف تربیتی از دیدگاه بزینکا و مبانی سند تحول بنیادین نظام تربیت جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 3، شماره: 4
5 بررسی وضعیت موجود مدیریت ارتقای سواد فرهنگی در آموزش‌و‌پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 8، شماره: 4
6 تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 9، شماره: 2
7 تبیین رویکردهای غالب روش شناختی پژوهش فلسفه تعلیم و تربیت در ایران و تحلیل روش شناختی رساله های دکتری (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 2
8 تبیین مفروضات هستی شناسی رئالیسم انتقادی باسکار و دلالت های آن بر پژوهش میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 3
9 تبیین مفهوم تقوا از منظر انسان شناختی با تاملی در آیات قرآن و دلالت های آن در پرورش تقوا (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 7، شماره: 1
10 تبیین و بررسی اهداف و اصول تربیت دینی از منظر رویکرد تجربه دینی و نقد آن بر اساس آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 19، شماره: 62
11 تبیین و مقایسه رویکرد انتزاعی کانت و رویکرد انضمامی علامه جعفری (ره) به تربیت زیبایی شناختی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 5، شماره: 2
12 تبیین و نقد روش‎شناختی فرآیند تحلیل مفهومی تربیت در پژوهش «درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران» (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 16، شماره: 36
13 تحلیل تطبیقی راهنمای برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه دوم با مولفه‌های سبک زندگی اسلامی – ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 4
14 تحلیلی مفهومی از روش تبیین و کاربرد آن در تربیت اخلاقی با تاکید بر تفسیر المیزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 17
15 تعلیم و تربیت در آیینه ژئوفیلوسوفی به مثابه رویکردی نوین در فلسفه ورزی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 10، شماره: 2
16 چگونگی تحول در نظام رایج تربیت اخلاقی مدارس جهت کاهش شکاف میان معرفت و عمل، بر مبنای دیدگاه علامه طباطبایی(ره) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 1
17 حدود استفاده از عادت در تربیت اخلاقی در رویکردهای معاصر منتخب و نقد آنها بر اساس نظریه انسان عامل (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 1
18 نقد تعلیم و تربیت مدرن با بازخوانی اندیشه های تربیتی هنا آرنت (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 5، شماره: 2
19 نقد دیدگاه فمینیسم لیبرال در زمینه برابری زن و مرد از منظر قرآن و روایات (مبانی انسان شناختی تعلیم و تربیت اسلامی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 5، شماره: 11
20 واسازی مفهوم تفاوت های فردی دانش آموزان و نقد آن از منظر رویکرد بازسازی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تبیین و نقد سه رویکرد تربیتی رایج به فضای مجازی بر اساس فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
2 تبیینی فلسفی از چیستی ،چرایی وچگونگی تربیت مداوم در جامعه اسلامی معاصر براساس تحلیل شبکه معنایی مفاهیم کلیدی فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
3 چگونگی تربیت دینی بر اساس آیات دعوت اسوه های قرآن دعوت به انفاق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی
4 گامی به سوی تحول در الگوی تولید علوم تربیتی:بررسی انتقادی الگوی تباین معرفتی با تعالیم دینی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی