دکتر سکینه شکوهیان

دکتر سکینه شکوهیان استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سکینه شکوهیان

Dr. Sakine Shekoohiyan

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Adsorption of the reactive azo dyes onto NH4Cl-induced activated carbon (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 1
2 ارزیابی ریسک اکولوژیکی فلزات سنگین موجود در خاک محل دفن پسماند شهر تهران و منطقه مسکونی مجاور آن (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 13، شماره: 4
3 ارزیابی ریسک بهداشتی فلزات سنگین در آب مصرفی توسط خانواده های ساکن در برخی روستاهای مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 15، شماره: 2
4 ارزیابی ریسک بهداشتی فلزات سنگین موجود در سبزی های کشت شده در محدوده لندفیل شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 8، شماره: 3
5 تعیین ارتباط بین مصرف قلیان و پارامترهای باروری مردان در شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 9، شماره: 2
6 تعیین فراوانی و ریسک اکولوژیک میکروپلاستیک و مزوپلاستیک های موجود در خاک منطقه مسکونی مجاور لندفیل تهران در سال ۱۴۰۰ (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 15، شماره: 1
7 حذف بیس فنل A از آب با استفاده از فرایند فوتوکاتالیستی Fe۲O۳/ZnO در حضور نور مرئی (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 7، شماره: 4
8 محاسبه میزان محصولات حفاظت فردی تولیدی (ماسک و دستکش) و بررسی میزان آگاهی در مورد مدیریت آن در دوره شیوع کووید-۱۹ در شهر تهران در فصل بهار ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی چرخه حیات ماسک سهلایه جراحی و ماسک قابل استفاده مجدد N۹۵ مصرفی در دوران شیوع کووید-۱۹ در شهر تهران در بهار ۱۴۰۰ (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
2 ارزیابی ریسک بهداشتی فلزات سنگین (آلومینیوم، منگنز، باریم، مس، استرانسیوم) در سبزیجات کشت شده در محدوده دفن پسماند جامد شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
3 ارزیابی ریسک بهداشتی منتسب به فلزات سمی در آب مورد استفاده برای طبخ برنج در روستاهای مازندران (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
4 ارزیابی ریسک بهداشتی منتسب به فلزات سنگین آرسن یک، کادمیوم و سرب در برنج خام ایرانی کشت شده در مناطق روستایی استان مازندران (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
5 اندازه گیری میزان دترجنت درآبهای سطحی و زیرزمینی شهرتهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
6 بررسی پتانسیل جذب کربن فعال شده با NH4Cl در حذف سدیم دودسیل سولفات از آب آلوده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 بررسی تاثیر قلیان بر پارامترهای اسپرم: یک مطالعه مورد شاهدی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت
8 بررسی غلظت فلزات سنگین در سبزیجات کشت شده در محدوده دفن پسماند جامد شهر تهران در سال 1397 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
9 بررسی قابلیت بازیافت و استفاده مجدد از ماسکهای صورت تولیدی در دوران شیوع کووید-۱۹ (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
10 بررسی میزان آمادگی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هزمزگان در مقابله با بلایا (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
11 تعیین فراوانی میکروپلاستیک شناسایی شده در نمونه های خاک جمع آوری شده از منطقه مسکونی مجاور لندفیل تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
12 تولیدانرژی الکتریسیته از تصفیه فاضلاب سنتتیک در پیل سوخت میکروبی (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
13 چالش ها و سیاستهای مرتبط با مدیریت پسماند در زمان شیوع کووید-۱۹ در جهان و ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
14 ریسک بهداشتی و اکولوژیکی ناشی از میکروپلاستیک های رها شده به محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
15 ساخت خانه های زیست سازگار با محیط با استفاده از اکوبریک های ساخته شده از پسماندهای بازیافتی به عنوان مصالح ساختمانی سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
16 سنجش فلزات سنگین در تنباکوهای پرمصرفی در شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت