دکتر بیتا معزی پور

دکتر بیتا معزی پور دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر بیتا معزی پور

Dr. Bita Moezipour

دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از الیاف نخل و کنف برای تقویت ویژگی های کاربردی تخته لایه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 3
2 استفاده از کاغذ باطله و کارتن کهنه به عنوان فیلررزین اوره فرمالدهید در ساخت تخته لایه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 2
3 بازیافت پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط با استفاده از دیگ پخت و تولید نانوکریستال سلولز از الیاف بازیافتی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 12، شماره: 2
4 بررسی اثر استفاده از نانوسلولز سنتز شده از کاغذ باطله در بهبود نرخ سایش لنت ترمز (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 13، شماره: 1
5 بررسی امکان استفاده از شلتوک برنج و پسماند کاغذ در ساخت لنت ترمز بدون مس (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 11، شماره: 4
6 بررسی امکان استفاده ازترکیب الیاف بازیافتی مختلف در ساخت کاغذ بسته بندی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 14، شماره: 1
7 بررسی امکان ساخت تخته فیبر از الیاف بازیافت شده از ضایعات MDF و کاغذ باطله و تاثیر مصرف چسب پلی وینیل استات بر ویژگی های کاربردی آن (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 11، شماره: 2
8 بررسی عملکرد خمشی چندسازه ساختمانی با لایه های چوبی متقاطع (CLT) ساخته شده از صنوبر و تقویت شده با پیچ و میخ (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 11، شماره: 1
9 بررسی کیفیت تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)ساخته شده از الیاف بازیافتی به دو روش حرارت دهی اهمیک و هیدروترمال (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 8، شماره: 2
10 بررسی کیفیت و میزان آلودگی پساب حاصل از فرایند بازیافت ضایعات ام دی اف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 9
11 بررسی ویژگی های ساختاری و پایداری حرارتی نانوکریستال سلولز تولید شده از کاغذ باطله (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 13، شماره: 1
12 تاثیر تقویت چندسازه ساختمانی با لایه های چوبی متقاطع (CLT) با الیاف شیشه بر عملکرد برشی اتصال با یک صفحه برش (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 13، شماره: 1
13 تاثیر فرایند بازیافت بر ویژگی های شیمیایی و خاصیت تر شوندگی الیاف حاصل از پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 32، شماره: 4
14 شناسایی و تحلیل مولفه های اثرگذار بر وفاداری مشتریان صنعت مبلمان خانگی (مطالعه مورد: شهر رشت) (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 14، شماره: 1
15 مفهوم، کاربست و رویکردهای ارزیابی تاب آوری هیدرولوژیک آبخیز (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز عنصری پسماند MDF (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
2 ارزیابی تولید خمیرکاغذ به روش سولفیت قلیایی آنتراکینون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
3 استفاده از خاکستر چوب در کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 اهمیت و کاربرد تولید کامپوزیت های الیاف طبیعی حاصل از مواد لیگنوسلولزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
5 بازیافت کامپوزیت های چوب پلاستیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
6 بررسی آثار پیش تیمار قلیایی بر خواص خمیرکاغذ سودا در یک سیستم پالایشگاه زیستی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
7 بررسی اثرات آبیاری با شیرابه زباله بر میزان پرولین درختان صنوبرPopulus deltoides و زبان گنجشکFraxinus excelsior (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
8 بررسی امکان بازیافت پسماند MDF با استفاده از روش دایجستینگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست
9 بررسی امکان جایگزینی مواد پلاستیکی توسط نانوفیبرهای سلولزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
10 بررسی تاثیر پیش تیمار قلیایی ساقه کلزا بر ویژگی های خمیرکاغذ در یک زیست پالایشگاه تلفیقی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
11 بررسی تاثیر دمای فرایند بازیافت بر ویژگیهای الیاف بازیافت شده از پسماند MDF (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
12 بررسی تولید خمیرکاغذ به روش حلال آلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 بررسی تولید کامپوزیت زیست تخریب پذیر از الیاف خمیرکاغذ حاصل از کاه گندم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
14 بررسی تولید نانو کامپوزیت های سلولزی زیست تخریب پذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
15 بررسی تولید هیدروچار از ضایعات چوبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 بررسی خواص فیزیکیوآناتومیکی چوب استبرق جهت استفاده در صنایع چوب و کاغذ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
17 بررسی روش های مختلف بازیافت ضایعات تخته فیبر با دانسیته متوسطMDF( (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
18 بررسی روشهای مختلف کاهش انتشار فرمالدهید از فراورده های مرکب چوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
19 بررسی کاربردهای پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
20 بررسی کاربردهای کامپوزیت های زیستی ساخته شده از نانو الیاف سلولزی (دریافت مقاله) کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
21 بررسی ویژگی های کامپوزیت های الیاف طبیعی پلاستیک تولید شده از مواد لیگنوسلولزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
22 بررسی ویژگیهای نانو الیاف سلولزی تولید شذه از پسماند گندم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
23 توسعه شاخص تاب آوری مبتنی بر بارش برای ایستگاه کوزه تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
24 ساخت نانوکریستال سلولز از کاغذ باطله به روش هیدرولیز اسیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
25 سنتز نانو سلولز کریستالی (NCC) از الیاف بازیافت شده از پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست
26 کاهش انتشار فرمالدهید از تخته های ام دی اف (تخته فیبر دانسیته متوسط) از طریق استفاده از الیاف بازیافتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست