دکتر آیدا مخترع

دکتر آیدا مخترع هیات علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا

دکتر آیدا مخترع

هیات علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوقی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها
2 بررسی آلودگی های نفتی و اثرات آن بر عناصر محیط زیست در پرتو حقوق بین الملل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها
3 بررسی حقوقی تاثیر فیلترینگ بر کسب و کار های اینترنتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
4 تاثیرات متقابل صلح و محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها
5 تعهدات و مسئولیت های دولت ها در زمینه حفاظت از محیط زیست در پسماندها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها
6 توسعه و مدیریت اکوتوریسم و بررسی حقوقی اثرات آن بر محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها
7 جایگاه تعهدات زیست محیطی سرمایه گذاران خارجی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها
8 جبران زیان های وارده بر محیط زیست از منظر حقوق مدنی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها
9 چالش ها و راهکارهای آموزش مجازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی آموزش مجازی چالش ها و راهکارها در شرایط بحران کرونا
10 حفظ وحراست از محیط زیست درجهت ارتقای حقوق بشر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها
11 حق حاکمیت بر منابع طبیعی و جایگاه آن در عدالت و حقوق بین الملل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها
12 حقوق محیط زیست بین المللی و مسئولیت دولت ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها
13 حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق کپی رایت و تاثیر آن بر رونق کسب و کار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
14 علم بیوتکنولوژی در اسناد حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
15 فرهنگ زیست محیطی راهکاری جهت توسعه گردشگری پایدار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها
16 کرونا درپرتو حقوق شهروندی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی آموزش مجازی چالش ها و راهکارها در شرایط بحران کرونا
17 مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارات بر محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها
18 محدودیت های ناشی از مبانی مسئولیت مدنی در جبران خسارات زیست محیطی دستگاه های استخراج رمزارز (ماینر) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها
19 نقش اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت IUCN در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها
20 نقش حق بر محیط زیست در اسناد بین الملل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
21 نقش قوه قضاییه در صیانت از محیط زیست و توسعه پایدار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها
22 نقش و مشارکت سازمان های مردم نهاد در توسعه حقوق محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها