رویا مشمولی پیله رود

 رویا مشمولی پیله رود دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس

رویا مشمولی پیله رود

Roya Mashmouli Peleroud

دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.