آقای دکتر محمود نیلی احمد ابادی

دکتر محمود نیلی احمد ابادی رییس دانشگاه تهران

آقای دکتر محمود نیلی احمد ابادی

Dr. Mahmoud Nili ahmadabadi

رییس دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود نیلی احمد ابادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی سومین همایش ملی بازرسی، ایمنی و کنترل کیفیت عملیات انبارداری در مدیریت انبار موسسه ره آوران آفاق صنعت، تهران دی 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پارامتر های موثر بر فرآیند شکل دهی آلومینیومA356 در حالتنیمه جامد (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
2 بررسی ریزساختار نیمه جامد حاصل از اعمال کرنشبر آلیاژAl A356به روشپرسزاویه ای با مقاطع یکسانECAP) (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران